Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2007. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
А1
  Фармацеутска и биолошка хемија 1

1

О

60

15

0

135

8

2.
A2
  Биологија ћелије са хуманом генетиком и уводом у
  микробиологију

1

О

15

15

15

60

4

3.
A3
  Физиологија и фармакологија 1 са анатомијом

1

О

15

15

15

75

4

4.
A4
  Практична фармацеутска хемија

1

О

60

15

15

135

9

5.
A5
  Лекови 1: Хемија и дизајн лекова

2

О

75

15

15

150

10

6.
A6
  Практични аспекти издавања лекова и ручна
  производња лековитих препарата

2

О

0

45

15

90

6

7.
A7
  Физиологија и фармакологија 2 са анатомијом

2

О

30

15

15

75

5

8.
  Изборно подручје 1 - ИП1

14

9.
И1
  Увод у фармацеутску праксу са физиком

1-2

И

30

15

15

120

7

10.
И2
  Лабораторијске вежбе из физиологије и
  фармакологије

1-2

И

0

30

30

120

7

11.
И3
  Енглески језик

1-2

И

30

0

30

120

7

12.
  Физичко васпитање *
  Обавезно похађање наставе за студенте I године
  студија [од шк. 2011/12]

1-2

О

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

13.
Б1
  Фармацеутска и биолошка хемија 2

3

О

30

15

15

105

6

14.
Б2
  Фармацеутска анализа и спектроскопија

3

О

15

15

15

90

5

15.
Б3
  Фармацеутска микробиологија

3

О

15

15

15

60

4

16.
Б4
  Физиологија и фармакологија 3

3

О

30

15

15

75

5

17.
Б5
  Лекови 2 - Фармацеутска технологија

3

О

30

15

15

75

5

18.
Б6
  Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и
  пацијента у здрављу и болести

4

О

15

15

15

75

4

19.
Б7
  Физиологија и фармакологија 4

4

О

15

15

15

60

4

20.
Б8
  Биофармација

4

О

15

15

15

90

5

21.
Б9
  Природни производи и медицина

4

О

15

15

15

60

4

22.
  Изборно подручје 2 - ИП2

18

23.
И4
  Истраживање у фармакологији

3-4

И

60

0

15

150

9

24.
И5
  Лабораторијски експерименти у фармацији

3-4

И

45

15

15

150

9

25.
И6
  Кардиоваскуларни систем

3-4

И

45

15

15

150

9

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

26.
В1
  Нове методе примене лекова 1

5

О

30

15

15

75

5

27.
В2
  Статистика у фармацији

5

О

30

15

15

90

6

28.
В3
  Молекуларна фармакологија

5

О

30

15

15

75

5

29.
В4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 1

5

О

30

15

0

75

4

30.
В5
  Закони и фармација

5

О

45

15

0

105

6

31.
В6
  Исхрана у здрављу и болести

5

О

15

15

15

60

4

32.
В7
  Издавање лекова у пракси

6

О

30

15

15

120

7

33.
В8
  Болести и циљеви лечења

6

О

15

15

15

60

4

34.
В9
  Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални
  аспекти

6

О

30

15

15

75

5

35.
  Изборно подручје 3 - ИП3

14

36.
И7
  Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације

5-6

И

30

15

15

120

7

37.
И8
  Неуронауке и фармакологија

5-6

И

30

15

15

120

7

38.
И9
  Решавање клиничких проблема

5-6

И

30

15

15

120

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

39.
Г1
  Нове методе примене лекова 2

7

О

15

15

15

90

5

40.
Г2
  Имунофармакологија и лечење хроничних болести

7

О

30

15

15

75

5

41.
Г3
  Клиничка фармација 1

7

О

30

15

15

105

6

42.
Г4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 2

7

О

30

15

0

90

5

43.
Г5
  Инфективне болести

7

О

15

15

15

60

4

44.
Г6
  Фармацеутска биотехнологија

8

О

30

15

15

105

6

45.
Г7
  Дилеме у пракси

8

О

30

0

15

90

5

46.
Г8
  Клиничка фармација 2

8

О

30

15

15

90

6

47.
  Изборно подручје 4 - ИП4

18

48.
И10
  Истраживање у фармацији 1

7-8

И

45

0

45

135

9

49.
И11
  Истраживање у фармацији 2

7-8

И

45

0

45

135

9

50.
И12
  Зависност од лекова и злоупотреба лекова

7-8

И

30

15

45

135

9

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

51.
Д1
  Клиничка фармација 3

9

О

15

15

15

105

6

52.
Д2
  Клиничка фармакокинетика

9

О

15

15

0

90

5

53.
Д3
  Фармакоекономија

9

О

15

15

0

90

5

54.
Д4
  Фармакоепидемиологија

9

О

15

15

15

90

6

55.
Д5
  Фармаковигиланца

9

О

15

15

15

90

6

56.
  Изборно подручје 5 - ИП5

26

57.
И19
  Болничка фармацеутска пракса

10

И

0

15

75

255

13

58.
И14
  Истраживање

10

И

45

45

0

210

13

59.
И15
  Стручна студентска пракса

10

И

45

45

0

255

13

60.
Д8
  Завршни рад

10

О

0

0

0

90

6

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.