Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2007. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часова

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
А1
  Хумана генетика

1

О

52

30

8

135

9

2.
Б1
  Анатомија 1

1

О

120

45

0

240

16

3.
В1
  Енглески језик

1

О

60

0

0

75

5

4.
А2
  Хистологија и ембриологија

2

О

104

45

16

240

16

5.
Б2
  Анатомија 2

2

О

60

30

0

135

9

6.
В2
  Прва помоћ

2

О

15

15

0

30

2

7.
ИП1
  Изборни предмети-ИБ1

3

8.
И1
  Историја медицине

2

И

30

0

0

45

3

9.
И2
  Увод у клиничку праксу

2

И

30

0

0

45

3

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

10.
A3
  Физиологија

3

О

120

60

30

300

20

11.
Б3
  Биохемија

3

О

104

30

16

225

15

12.
А4
  Микробиологија и имунологија

4

О

105

45

0

225

15

13.
Б4
  Основи онкологије

4

О

30

15

0

60

4

14.
ИП2
  Изборни предмети-ИБ2

6

15.
И3
  Медицинска генетика

4

И

36

15

9

90

6

16.
И4
  Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)

4

И

45

15

0

90

6

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

17.
А5
  Патолошка анатомија

5

О

135

60

0

285

19

18.
Б5
  Патолошка физиологија

5

О

91

45

14

225

15

19.
А6
  Фармакологија и токсикологија

6

О

75

30

0

150

10

20.
Б6
  Интерна медицина 1

6

О

78

45

12

195

13

21.
ИП3
  Изборни предмети-ИБ3

3

22.
И5
  Клиничка микробиологија

6

И

11

15

4

45

3

23.
И6
  Клиничка имунологија

6

И

15

15

0

45

3

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

24.
А7
  Интерна медицина 2

7

О

117

15

18

30

7

25.
Б7
  Радиологија

7

О

30

15

0

30

3

26.
В7
  Нуклеарна медицина

7

О

12

15

3

45

3

27.
Г7
  Дерматовенерологија

7

О

30

15

0

55

4

28.
А8
  Неурологија

8

О

60

30

0

110

8

29.
Б8
  Психијатрија

8

О

60

30

0

110

8

30.
В8
  Инфективне болести

8

О

60

30

0

135

9

31.
Г8
  Физикална медицина и рехабилитација

8

О

15

15

0

45

3

32.
ИП4
  Изборни предмети-ИБ4

2

33.
И7
  Клиничка онкологија

8

И

15

15

0

20

2

34.
И8
  Клиничка фармакологија

8

И

15

0

15

20

2

35.
И9
  Тропске болести

8

И

15

15

0

20

2

36.
Д8
  Интерна медицина-стручна пракса

8

О

60

480

60

0

13

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

37.
А9
  Педијатрија

9

О

91

45

14

200

14

38.
Б9
  Хирургија 1

9

О

120

15

0

65

8

39.
А10
  Хирургија 2

10

О

120

15

0

40

7

40.
Б10
  Оториноларингологија

10

О

52

15

8

100

7

41.
В10
  Офталмологија

10

О

60

15

0

100

7

42.
ИП5
  Изборни предмети-ИБ5

3

43.
И10
  Топографска анатомија

10

И

15

15

0

45

3

44.
И11
  Клиничка биохемија

10

И

15

15

0

45

3

45.
И12
  Ресусцитација 1

10

И

15

15

0

45

3

46.
Г10
  Хирургија-стручна пракса

10

О

75

480

60

0

14

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

48.
А11
  Социјална медицина

11

О

15

15

0

55

4

49.
Б11
  Епидемиологија

11

О

15

15

0

55

4

50.
В11
  Хигијена и екологија

11

О

13

15

2

90

6

51.
Г11
  Медицинска статистика и информатика

11

О

15

15

0

55

4

52.
Д11
  Медицина рада

11

О

10

15

5

55

4

53.
ИП6
  Изборни предмети-ИБ6

2

54.
И13
  Медицина заснована на доказима

11

И

15

15

0

0

2

55.
И14
  Примарна здравствена заштита

11

И

15

15

0

0

2

56.
И15
  Ресусцитација 2

11

И

15

15

0

0

2

59.
А12
  Гинекологија и акушерство

12

О

75

15

0

40

9

60.
Б12
  Судска медицина

12

О

13

15

2

90

7

61.
Г12
  Гинекологија и акушерство-стручна пракса

12

О

60

150

75

0

7

62.
Д12
  Ургентна стања у медицини-стручна пракса

12

О

60

150

75

0

7

63.
Ђ12
  Завршни рад

12

О

0

0

0

90

6

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.