Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета
1
M8
Хумана генетика
2
M9
Хистологија и ембриологија
3
M10
Aнатомија 2
4
I2
Изборни блок 2 [бира се 3 кредита] (-)
5
M11
Основи хистолошких и патохистолошких техника
6
M12
Увод у медицину и медицинска терминологија (-)
7
А4
Микробиологија и имунологија
8
Б4
Основи онкологије
9
В2
Прва помоћ
11
I1
Историја медицине  (-)
12
И2
Увод у клиничку праксу
13
И3
Медицинска генетика (-)
14
И4
Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)
15
А6
Фармакологија и токсикологија (2022-2023)
16
Б6
Интерна медицина 1
18
И18
Спортска медицина
19
И6
Клиничка имунологија
20
А8
Неурологија
21
Б8
Психијатрија
22
В8
Инфективне болести
23
Г8
Физикална медицина и рехабилитација
24
Д8
Интерна медицина-стручна пракса
26
И8
Клиничка фармакологија  (-)
27
И9
Тропске болести
28
А10
Хирургија 2
29
Б10
Оториноларингологија
30
В10
Офталмологија
31
Г10
Хирургија-стручна пракса (-)
33
И10
Палијативна медицина
34
И11
Клиничка биохемија  (-)
35
И12
Ресусцитација 1
36
А12
Гинекологија и акушерство  
37
Б12
Судска медицина
38
З1
Интерпрофесионално образовање
39
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса
40
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса
41
Ђ12
Завршни рад (-)

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.