Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МЕДИЦИНЕ

КАТЕДРЕ И ШЕФОВИ КАТЕДРИ

 

Катедра

Шеф катедре

Генетика

Проф. др Биљана Љујић

Патолошка анатомија

Проф. др Слободанка Митровић

Хистологија и ембриологија

Проф. др Зоран Милосављевић

Анатомија

Проф. др Ивана Живановић-Мачужић

Судска медицина

Проф. др Милош Тодоровић

Патолошка физиологија

Проф. др Александар Ђукић

Микробиологија и имунологија и основи онкологије

Проф. др Иван Јовановић

Инфективне болести

Проф.др Предраг Чановић

Дерматовенерологија

Доц. др Гордана Ристић

Хирургија

Проф.др Драгче Радовановић

Гинекологија и акушерство

Проф.др Горан Бабић

Педијатрија

Проф.др Јасмина Кнежевић

Психијатрија

Проф. др Горан Михајловић

Интерна медицина

Доц. др Наташа Здравковић

ОРЛ

Проф. др Бранислав Белић

Офталмологија

Проф. др Мирјана Петровић Јанићијевић

Биохемија

Проф. др Марина Митровић

Физиологија

Проф.др Гвозден Росић

Фармакологија и токсикологија

Проф.др Слободан Јанковић

Радиологија

Проф. др Лукић Снежана

Физикална медицина и рехабилитација

Доц. др Александра Јуришић-Шкевин

Неурологија

Проф.др Гордана Тончев

Ургентна стања у медицини и примарна здравствена заштита

Проф. др Зорица Лазић

Епидемиологија

Проф.др Весна Пантовић

Енглески језик и медицина заснована на доказима

В.д. Проф. др Марина Петровић

Хигијена и екологија, медицина рада и физичко васпитање

Проф.др Нела Ђоновић

Социјална медицина, увод у медицину и вештина комуникације са пацијентом

Доц. др Светлана Радевић

Нуклеарна медицина и клиничка онкологија

Доц. др Владимир Вукомановић

Медицинска статистика и информатика

Проф.др Небојша Здравковић

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.