Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2019. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часова

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
В1
  Медицинска хемија

1

О

1

1

0

4

3

2.
Г1
  Биофизика

1

О

1

1

0

4

3

3.
Д1
  Биологија

1

О

1

1

0

4

3

4.
Б1
  Анатомија I

1

О

6

5

0

21

16

5.
ИП1
  Изборни блок 1 [1/2]

5

6.
И16
  Енглески језик

1

И

4

0

0

6

5

7.
И17
  Физичко васпитање

1

И

1

3

0

6

5

8.
А1
  Хумана генетика

2

О

2

2

0

8

6

9.
А2
  Хистологија и ембриологија

2

О

6

5

0

21

16

10.
Б2
  Aнатомија II

2

О

3

3

0

12

8

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

11.
A3
  Физиологија

3

О

6

6

0

22

17

12.
Б3
  Биохемија

3

О

5

5

0

16

13

13.
А4
  Микробиологија и имунологија

4

О

5

5

0

20

15

14.
Б4
  Основи онкологије

4

О

2

1

0

5

4

15.
В2
  Прва помоћ

4

О

1

1

0

2

2

16.
ИП2
  Изборни блок 2 [2/4]

9

17.
И1
  Историја медицине

4

И

2

0

0

4

3

18.
И2
  Увод у клиничку праксу

4

И

1

1

0

4

3

19.
И3
  Медицинска генетика

4

И

3

1

0

8

6

20.
И4
  Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)

4

И

3

1

0

8

6

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

21.
А5
  Патолошка анатомија

5

О

7

6

0

19

16

22.
Б5
  Патолошка физиологија

5

О

6

2

2

14

14

23.
А6
  Фармакологија и токсикологија

6

О

4

3

0

15

11

24.
Б6
  Интерна медицина I

6

О

6

6

0

18

15

25.
ИП3
  Изборни блок 3 [1/2]

4

26.
И18
  Спортска медицина

6

И

2

1

0

5

4

27.
И6
  Клиничка имунологија

6

И

2

1

0

5

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

28.
А7
  Интерна медицина II

7

О

7

6

0

5

9

29.
Б7
  Радиологија

7

О

2

2

0

4

4

30.
В7
  Нуклеарна медицина

7

О

1

1

0

4

3

31.
Г7
  Дерматовенерологија

7

О

2

1

0

5

4

32.
А8
  Неурологија

8

О

3

3

0

8

7

33.
Б8
  Психијатрија

8

О

3

3

0

8

7

34.
В8
  Инфективне болести

8

О

3

3

0

8

7

35.
Г8
  Физикална медицина и рехабилитација

8

О

1

1

0

2

2

36.
Д8
  Интерна медицина-стручна пракса

8

О

0

15

0

11

13

37.
ИП4
  Изборни блок 4 [1/2]

4

38.
И8
  Клиничка фармакологија

8

И

2

0

1

5

4

39.
И9
  Тропске болести

8

И

2

0

1

5

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

40.
А9
  Педијатрија

9

О

7

3

0

16

13

41.
Б9
  Хирургија I

9

О

5

5

0

16

13

42.
В9
  Клиничка онкологија

9

О

2

1

0

3

3

43.
А10
  Хирургија II

10

О

4

3

0

3

5

44.
Б10
  Оториноларингологија

10

О

3

2

0

3

4

45.
В10
  Офталмологија

10

О

3

2

0

3

4

46.
Г10
  Хирургија-стручна пракса

10

О

0

17

0

11

14

47.
ИП5
  Изборни блок 5 [1/3]

4

48.
И10
  Палијативна медицина

10

И

2

1

0

5

4

49.
И11
  Клиничка биохемија

10

И

2

1

0

5

4

50.
И12
  Ресусцитација I

10

И

2

1

0

5

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

51.
А11
  Социјална медицина

11

О

2

1

0

5

4

52.
Б11
  Епидемиологија

11

О

2

1

0

5

4

53.
В11
  Хигијена и екологија

11

О

4

2

0

10

8

54.
Г11
  Медицинска статистика и информатика

11

О

1

1

0

4

3

55.
ИП6
  Изборни блок 6 [3/5]

10

56.
И13
  Медицина заснована на доказима

11

И

2

1

0

5

4

57.
И14
  Примарна здравствена заштита

11

И

2

1

0

5

4

58.
И15
  Ресусцитација II

11

И

2

1

0

5

4

59.
И21
  Медицина бола

11

И

2

1

0

5

4

60.
И19
  Медицина рада

11

И

1

1

0

2

2

61.
И20
  Медицинска етика

11

И

1

0

1

2

2

62.
А12
  Гинекологија и акушерство  

12

О

3

3

0

8

7

63.
Б12
  Судска медицина

12

О

2

2

0

4

4

64.
З1
  Интерпрофесионално образовање

12

ОЗ

0

2

0

2

2

65.
Г12
  Гинекологија и акушерство-стручна пракса

12

О

4

9

0

1

7

66.
Д12
  Ургентна стања у медицини-стручна пракса

12

О

4

9

0

1

7

67.
Ђ12
  Завршни рад

12

О

0

0

0

8

4

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.