Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2019. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часова

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
В1
  Медицинска хемија

1

О

15

15

0

60

3

2.
Г1
  Биофизика

1

О

15

15

0

60

3

3.
Д1
  Биологија

1

О

15

15

0

60

3

4.
Б1
  Анатомија I

1

О

90

75

0

315

16

5.
ИП1
  Изборни блок 1 [1/2]

5

6.
И16
  Енглески језик

1

И

60

0

0

90

5

7.
И17
  Физичко васпитање

1

И

15

45

0

90

5

8.
А1
  Хумана генетика

2

О

30

30

0

120

6

9.
А2
  Хистологија и ембриологија

2

О

90

75

0

315

16

10.
Б2
  Aнатомија II

2

О

45

45

0

180

8

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

11.
A3
  Физиологија

3

О

90

90

0

330

17

12.
Б3
  Биохемија

3

О

75

75

0

240

13

13.
А4
  Микробиологија и имунологија

4

О

75

75

0

300

15

14.
Б4
  Основи онкологије

4

О

30

15

0

75

4

15.
В2
  Прва помоћ

4

О

15

15

0

30

2

16.
ИП2
  Изборни блок 2 [2/4]

9

17.
И1
  Историја медицине

4

И

30

0

0

60

3

18.
И2
  Увод у клиничку праксу

4

И

15

15

0

60

3

19.
И3
  Медицинска генетика

4

И

45

15

0

120

6

20.
И4
  Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)

4

И

45

15

0

120

6

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

21.
А5
  Патолошка анатомија

5

О

105

90

0

285

16

22.
Б5
  Патолошка физиологија

5

О

90

30

30

210

14

23.
А6
  Фармакологија и токсикологија

6

О

60

45

0

225

11

24.
Б6
  Интерна медицина I

6

О

90

90

0

270

15

25.
ИП3
  Изборни блок 3 [1/2]

4

26.
И18
  Спортска медицина

6

И

30

15

0

75

4

27.
И6
  Клиничка имунологија

6

И

30

15

0

75

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

28.
А7
  Интерна медицина II

7

О

105

90

0

75

9

29.
Б7
  Радиологија

7

О

30

30

0

60

4

30.
В7
  Нуклеарна медицина

7

О

15

15

0

60

3

31.
Г7
  Дерматовенерологија

7

О

30

15

0

75

4

32.
А8
  Неурологија

8

О

45

45

0

120

7

33.
Б8
  Психијатрија

8

О

45

45

0

120

7

34.
В8
  Инфективне болести

8

О

45

45

0

120

7

35.
Г8
  Физикална медицина и рехабилитација

8

О

15

15

0

30

2

36.
Д8
  Интерна медицина-стручна пракса

8

О

0

225

0

165

13

37.
ИП4
  Изборни блок 4 [1/2]

4

38.
И8
  Клиничка фармакологија

8

И

30

0

15

75

4

39.
И9
  Тропске болести

8

И

30

0

15

75

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

40.
А9
  Педијатрија

9

О

105

45

0

240

13

41.
Б9
  Хирургија I

9

О

75

75

0

240

13

42.
В9
  Клиничка онкологија

9

О

30

15

0

45

3

43.
А10
  Хирургија II

10

О

60

45

0

45

5

44.
Б10
  Оториноларингологија

10

О

45

30

0

45

4

45.
В10
  Офталмологија

10

О

45

30

0

45

4

46.
Г10
  Хирургија-стручна пракса

10

О

0

255

0

165

14

47.
ИП5
  Изборни блок 5 [1/3]

4

48.
И10
  Палијативна медицина

10

И

30

15

0

75

4

49.
И11
  Клиничка биохемија

10

И

30

15

0

75

4

50.
И12
  Ресусцитација I

10

И

30

15

0

75

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

51.
А11
  Социјална медицина

11

О

30

15

0

75

4

52.
Б11
  Епидемиологија

11

О

30

15

0

75

4

53.
В11
  Хигијена и екологија

11

О

60

30

0

150

8

54.
Г11
  Медицинска статистика и информатика

11

О

15

15

0

60

3

55.
ИП6
  Изборни блок 6 [3/5]

10

56.
И13
  Медицина заснована на доказима

11

И

30

15

0

75

4

57.
И14
  Примарна здравствена заштита

11

И

30

15

0

75

4

58.
И15
  Ресусцитација II

11

И

30

15

0

75

4

59.
И21
  Медицина бола

11

И

30

15

0

75

4

60.
И19
  Медицина рада

11

И

15

15

0

30

2

61.
И20
  Медицинска етика

11

И

15

0

15

30

2

62.
А12
  Гинекологија и акушерство  

12

О

45

45

0

120

7

63.
Б12
  Судска медицина

12

О

30

30

0

60

4

64.
З1
  Интерпрофесионално образовање

12

ОЗ

0

30

0

30

2

65.
Г12
  Гинекологија и акушерство-стручна пракса

12

О

60

135

0

15

7

66.
Д12
  Ургентна стања у медицини-стручна пракса

12

О

60

135

0

15

7

67.
Ђ12
  Завршни рад

12

О

0

0

0

120

4

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.