Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2019. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часова

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
В1
  Медицинска хемија

1

О

15

15

0

60

3

2.
Г1
  Биофизика

1

О

15

15

0

60

3

3.
Д1
  Биологија

1

О

15

15

0

60

3

4.
Б1
  Анатомија I

1

О

90

75

0

315

16

5.
ИП1
  Изборни блок 1 [1/2]

5

6.
И16
  Енглески језик

1

И

60

0

0

90

5

7.
И17
  Физичко васпитање

1

И

15

45

0

90

5

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

8.
A3
  Физиологија

3

О

90

90

0

330

17

9.
Б3
  Биохемија

3

О

75

75

0

240

13

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

10.
А5
  Патолошка анатомија

5

О

105

90

0

285

16

11.
Б5
  Патолошка физиологија

5

О

90

30

30

210

14

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

12.
А7
  Интерна медицина II

7

О

105

90

0

75

9

13.
Б7
  Радиологија

7

О

30

30

0

60

4

14.
В7
  Нуклеарна медицина

7

О

15

15

0

60

3

15.
Г7
  Дерматовенерологија

7

О

30

15

0

75

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

16.
А9
  Педијатрија

9

О

105

45

0

240

13

17.
Б9
  Хирургија I

9

О

75

75

0

240

13

18.
В9
  Клиничка онкологија

9

О

30

15

0

45

3

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

19.
А11
  Социјална медицина

11

О

30

15

0

75

4

20.
Б11
  Епидемиологија

11

О

30

15

0

75

4

21.
В11
  Хигијена и екологија

11

О

60

30

0

150

8

22.
Г11
  Медицинска статистика и информатика

11

О

15

15

0

60

3

23.
ИП6
  Изборни блок 6 [3/5]

10

24.
И13
  Медицина заснована на доказима

11

И

30

15

0

75

4

25.
И14
  Примарна здравствена заштита

11

И

30

15

0

75

4

26.
И15
  Ресусцитација II

11

И

30

15

0

75

4

27.
И21
  Медицина бола

11

И

30

15

0

75

4

28.
И19
  Медицина рада

11

И

15

15

0

30

2

29.
И20
  Медицинска етика

11

И

15

0

15

30

2

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.