Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2019. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часова

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
А1
  Хумана генетика

2

О

2

2

0

8

6

2.
А2
  Хистологија и ембриологија

2

О

6

5

0

21

16

3.
Б2
  Aнатомија II

2

О

3

3

0

12

8

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

4.
А4
  Микробиологија и имунологија

4

О

5

5

0

20

15

5.
Б4
  Основи онкологије

4

О

2

1

0

5

4

6.
В2
  Прва помоћ

4

О

1

1

0

2

2

7.
ИП2
  Изборни блок 2 [2/4]

9

8.
И1
  Историја медицине

4

И

2

0

0

4

3

9.
И2
  Увод у клиничку праксу

4

И

1

1

0

4

3

10.
И3
  Медицинска генетика

4

И

3

1

0

8

6

11.
И4
  Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)

4

И

3

1

0

8

6

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

12.
А6
  Фармакологија и токсикологија

6

О

4

3

0

15

11

13.
Б6
  Интерна медицина I

6

О

6

6

0

18

15

14.
ИП3
  Изборни блок 3 [1/2]

4

15.
И18
  Спортска медицина

6

И

2

1

0

5

4

16.
И6
  Клиничка имунологија

6

И

2

1

0

5

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

17.
А8
  Неурологија

8

О

3

3

0

8

7

18.
Б8
  Психијатрија

8

О

3

3

0

8

7

19.
В8
  Инфективне болести

8

О

3

3

0

8

7

20.
Г8
  Физикална медицина и рехабилитација

8

О

1

1

0

2

2

21.
Д8
  Интерна медицина-стручна пракса

8

О

0

15

0

11

13

22.
ИП4
  Изборни блок 4 [1/2]

4

23.
И8
  Клиничка фармакологија

8

И

2

0

1

5

4

24.
И9
  Тропске болести

8

И

2

0

1

5

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

25.
А10
  Хирургија II

10

О

4

3

0

3

5

26.
Б10
  Оториноларингологија

10

О

3

2

0

3

4

27.
В10
  Офталмологија

10

О

3

2

0

3

4

28.
Г10
  Хирургија-стручна пракса

10

О

0

17

0

11

14

29.
ИП5
  Изборни блок 5 [1/3]

4

30.
И10
  Палијативна медицина

10

И

2

1

0

5

4

31.
И11
  Клиничка биохемија

10

И

2

1

0

5

4

32.
И12
  Ресусцитација I

10

И

2

1

0

5

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

33.
А12
  Гинекологија и акушерство  

12

О

3

3

0

8

7

34.
Б12
  Судска медицина

12

О

2

2

0

4

4

35.
З1
  Интерпрофесионално образовање

12

ОЗ

0

2

0

2

2

36.
Г12
  Гинекологија и акушерство-стручна пракса

12

О

4

9

0

1

7

37.
Д12
  Ургентна стања у медицини-стручна пракса

12

О

4

9

0

1

7

38.
Ђ12
  Завршни рад

12

О

0

0

0

8

4

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.