Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета
1
В1
Медицинска хемија
2
Г1
Биофизика
3
Д1
Биологија
4
Б1
Анатомија I
6
И16
Енглески језик
7
И17
Физичко васпитање (-)
8
A3
Физиологија
9
Б3
Биохемија
10
А5
Патолошка анатомија
11
Б5
Патолошка физиологија
12
А7
Интерна медицина II
13
Б7
Радиологија
14
В7
Нуклеарна медицина
15
Г7
Дерматовенерологија
16
А9
Педијатрија
17
Б9
Хирургија I
18
А11
Социјална медицина
19
Б11
Епидемиологија
20
В11
Хигијена и екологија
21
Г11
Медицинска статистика и информатика
23
И13
Медицина заснована на доказима (-)
24
И14
Примарна здравствена заштита
25
И15
Ресусцитација II
26
И21
Медицина бола
27
И19
Медицина рада (-)
28
И20
Медицинска етика (-)

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.