Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часова

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
А1
  Хумана генетика

1

О

45

45

0

180

9

2.
Б1
  Анатомија 1

1

О

90

75

0

315

16

3.
ИП1
  Изборни предмети-ИБ1

5

4.
И16
  Енглески језик

1

И

60

0

0

90

5

5.
И17
  Физичко васпитање

1

И

0

45

0

90

5

6.
А2
  Хистологија и ембриологија

2

О

90

75

0

315

16

7.
Б2
  Анатомија 2

2

О

45

45

0

180

9

8.
В2
  Прва помоћ

2

О

15

15

0

30

2

9.
ИП2
  Изборни блок 1

3

10.
И1
  Историја медицине

2

И

30

0

0

60

3

11.
И2
  Увод у клиничку праксу

2

И

15

15

0

60

3

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

12.
A3
  Физиологија

3

О

105

105

0

390

20

13.
Б3
  Биохемија

3

О

75

75

0

300

15

14.
А4
  Микробиологија и имунологија

4

О

75

75

0

300

15

15.
Б4
  Основи онкологије

4

О

30

15

0

75

4

16.
ИП3
  Изборни блок 2

6

17.
И3
  Медицинска генетика

4

И

45

15

9

120

6

18.
И4
  Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)

4

И

45

15

0

120

6

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

19.
А5
  Патолошка анатомија

5

О

105

90

0

345

19

20.
Б5
  Патолошка физиологија

5

О

90

30

30

300

15

21.
А6
  Фармакологија и токсикологија

6

О

60

45

0

225

11

22.
Б6
  Интерна медицина 1

6

О

90

90

0

180

12

23.
ИП4
  Изборни блок 3

3

24.
И5
  Клиничка микробиологија

6

И

30

15

0

75

3

25.
И6
  Клиничка имунологија

6

И

30

15

0

75

3

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

26.
А7
  Интерна медицина 2

7

О

105

90

0

75

9

27.
Б7
  Радиологија

7

О

30

30

0

30

3

28.
В7
  Нуклеарна медицина

7

О

15

15

0

60

3

29.
Г7
  Дерматовенерологија

7

О

30

15

0

75

4

30.
А8
  Неурологија

8

О

45

45

0

120

7

31.
Б8
  Психијатрија

8

О

45

45

0

120

7

32.
В8
  Инфективне болести

8

О

45

45

0

120

7

33.
Г8
  Физикална медицина и рехабилитација

8

О

15

15

0

60

3

34.
ИП5
  Изборни блок 4

4

35.
И7
  Клиничка онкологија

8

И

30

15

0

75

4

36.
И8
  Клиничка фармакологија

8

И

30

15

0

75

4

37.
И9
  Тропске болести

8

И

30

15

0

75

4

38.
Д8
  Интерна медицина-стручна пракса

8

О

0

390

0

75

13

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

39.
А9
  Педијатрија

9

О

105

45

0

270

14

40.
Б9
  Хирургија 1

9

О

75

75

0

90

8

41.
А10
  Хирургија 2

10

О

75

60

0

75

7

42.
Б10
  Оториноларингологија

10

О

45

30

0

135

7

43.
В10
  Офталмологија

10

О

45

30

0

135

7

44.
ИП6
  Изборни блок 5

3

45.
И10
  Палијативна медицина

10

И

30

15

0

75

3

46.
И11
  Клиничка биохемија

10

И

30

15

0

75

3

47.
И12
  Ресусцитација 1

10

И

30

15

0

75

3

48.
Г10
  Хирургија-стручна пракса

10

О

0

420

0

0

14

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

49.
А11
  Социјална медицина

11

О

30

15

0

75

4

50.
Б11
  Епидемиологија

11

О

30

15

0

75

4

51.
В11
  Хигијена и екологија

11

О

60

30

0

150

8

52.
Г11
  Медицинска статистика и информатика

11

О

15

15

0

60

3

53.
ИП7
  Изборни блок 6

8

54.
И13
  Медицина заснована на доказима

11

И

30

15

0

75

4

55.
И14
  Примарна здравствена заштита

11

И

30

15

0

75

4

56.
И15
  Ресусцитација 2

11

И

30

15

0

75

4

57.
И19
  Медицина рада

11

И

30

15

0

75

4

58.
А12
  Гинекологија и акушерство

12

О

45

45

0

150

8

59.
Б12
  Судска медицина

12

О

30

30

0

120

5

60.
Г12
  Гинекологија и акушерство-стручна пракса

12

О

60

150

0

0

7

61.
Д12
  Ургентна стања у медицини-стручна пракса

12

О

60

150

0

0

7

62.
Ђ12
  Завршни рад

12

О

0

0

0

180

6

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.