Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2018. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
В1
Медицинска хемија
2
Г1
Биофизика
3
Д1
Биологија
4
Б1
Анатомија I
6
И16
Енглески језик
7
И17
Физичко васпитање
8
А1
Хумана генетика
9
А2
Хистологија и ембриологија
10
Б2
Aнатомија II
11
A3
Физиологија
12
Б3
Биохемија
13
А4
Микробиологија и имунологија
14
Б4
Основи онкологије
16
И3
Медицинска генетика
[ - ]
17
И4
Вештина комуникације
(са информационим технологијама)
18
А5
Патолошка анатомија
19
Б5
Патолошка физиологија
20
А6
Фармакологија и токсикологија
21
Б6
Интерна медицина 1
23
И5
Клиничка микробиологија
[ - ]
24
И6
Клиничка имунологија
25
А7
Интерна медицина 2
26
Б7
Радиологија
27
В7
Нуклеарна медицина
28
Г7
Дерматовенерологија
29
А8
Неурологија
30
Б8
Психијатрија
31
В8
Инфективне болести
32
Г8
Физикална медицина и рехабилитација
34
И7
Клиничка онкологија
[ - ]
35
И8
Клиничка фармакологија
[ - ]
36
И9
Тропске болести
37
Д8
Интерна медицина-стручна пракса
[ - ]
38
А9
Педијатрија
39
Б9
Хирургија 1
40
А10
Хирургија 2
41
Б10
Оториноларингологија
42
В10
Офталмологија
44
И10
Палијативна медицина
[ - ]
45
И11
Клиничка биохемија
[ - ]
46
И12
Ресусцитација 1
47
Г10
Хирургија-стручна пракса
48
А11
Социјална медицина
49
Б11
Епидемиологија
50
В11
Хигијена и екологија
51
Г11
Медицинска статистика и информатика
53
И13
Медицина заснована на доказима
54
И14
Примарна здравствена заштита
55
И15
Ресусцитација 2
56
И19
Медицина рада
[ - ]
57
А12
Гинекологија и акушерство
58
Б12
Судска медицина
59
З1
Интерпрофесионално образовање
[ - ]
60
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса
61
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса
62
Ђ12
Завршни рад

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.