Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2009. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Хумана генетика
2
Б1
Анатомија 1
3
В1
Енглески језик
4
А2
Хистологија са ембриологијом
5
Б2
Анатомија 2
6
В2
Прва помоћ
8
И1
Историја медицине
9
И2
Увод у клиничку праксу
10
A3
Физиологија
11
Б3
Биохемија
12
А4
Микробиологија и имунологија
13
Б4
Основи онкологије
15
И3
Медицинска генетика
[ - ]
16
И4
Вештина комуникације
(са информационим технологијама)
17
А5
Патолошка анатомија
18
Б5
Патолошка физиологија
19
А6
Фармакологија и токсикологија
20
Б6
Интерна медицина 1
22
И5
Клиничка микробиологија
23
И6
Клиничка имунологија
24
А7
Интерна медицина 2
25
Б7
Радиологија
26
В7
Нуклеарна медицина
27
Г7
Дерматовенерологија
28
А8
Неурологија
29
Б8
Психијатрија
30
В8
Инфективне болести
31
Г8
Физикална медицина и рехабилитација
33
И7
Клиничка онкологија
34
И8
Клиничка фармакологија
35
И9
Тропске болести
36
Д8
Интерна медицина-стручна пракса
[ - ]
37
А9
Педијатрија
38
Б9
Хирургија 1
39
А10
Хирургија 2
40
Б10
Оториноларингологија
41
В10
Офталмологија
43
И10
Топографска анатомија
[ - ]
44
И11
Клиничка биохемија
[ - ]
45
И12
Ресусцитација 1
[ - ]
46
Г10
Хирургија-стручна пракса
[ - ]
47
*
Медицинска етика *** за студенте уписане пре шк. 2006.
[ - ]
48
А11
Социјална медицина
[ - ]
49
Б11
Епидемиологија
[ - ]
50
В11
Хигијена и екологија
51
Г11
Медицинска статистика и информатика
[ - ]
52
Д11
Медицина рада
54
И13
Медицина заснована на доказима
55
И14
Примарна здравствена заштита
[ - ]
56
И15
Ресусцитација 2
[ - ]
57
*
Хирургија *** за студенте уписане пре шк. 2006.
[ - ]
58
*
Гинекологија и акушерство*** за студенте уписане пре шк. 2006.
59
А12
Гинекологија и акушерство
[ - ]
60
Б12
Судска медицина
61
В12
Ургентна стања у медицини
62
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса
[ - ]
63
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса
[ - ]
64
Ђ12
Завршни рад
[ - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.