Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2019. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
В1
Медицинска хемија
2
Г1
Биофизика
3
Д1
Биологија
4
Б1
Анатомија I
6
И16
Енглески језик
7
И17
Физичко васпитање
8
А1
Хумана генетика
9
А2
Хистологија и ембриологија
10
Б2
Aнатомија II
11
A3
Физиологија
12
Б3
Биохемија
13
А4
Микробиологија и имунологија
14
Б4
Основи онкологије
15
В2
Прва помоћ
17
И1
Историја медицине
[ - ]
18
И2
Увод у клиничку праксу
19
И3
Медицинска генетика
[ - ]
20
И4
Вештина комуникације
(са информационим технологијама)
21
А5
Патолошка анатомија
22
Б5
Патолошка физиологија
23
А6
Фармакологија и токсикологија
24
Б6
Интерна медицина I
26
И18
Спортска медицина
[ - ]
27
И6
Клиничка имунологија
28
А7
Интерна медицина II
29
Б7
Радиологија
30
В7
Нуклеарна медицина
31
Г7
Дерматовенерологија
32
А8
Неурологија
33
Б8
Психијатрија
34
В8
Инфективне болести
35
Г8
Физикална медицина и рехабилитација
36
Д8
Интерна медицина-стручна пракса
38
И8
Клиничка фармакологија
[ - ]
39
И9
Тропске болести
40
А9
Педијатрија
41
Б9
Хирургија I
42
В9
Клиничка онкологија
[ - ]
43
А10
Хирургија II
44
Б10
Оториноларингологија
45
В10
Офталмологија
46
Г10
Хирургија-стручна пракса
48
И10
Палијативна медицина
[ - ]
49
И11
Клиничка биохемија
[ - ]
50
И12
Ресусцитација I
51
А11
Социјална медицина
52
Б11
Епидемиологија
53
В11
Хигијена и екологија
54
Г11
Медицинска статистика и информатика
56
И13
Медицина заснована на доказима
[ - ]
57
И14
Примарна здравствена заштита
58
И15
Ресусцитација II
59
И21
Медицина бола
60
И19
Медицина рада
[ - ]
61
И20
Медицинска етика
[ - ]
62
А12
Гинекологија и акушерство  
63
Б12
Судска медицина
64
З1
Интерпрофесионално образовање
[ - ]
65
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса
66
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса
67
Ђ12
Завршни рад

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.