Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Хумана генетика
2
Б1
Анатомија 1
4
И16
Енглески језик
5
И17
Физичко васпитање
6
А2
Хистологија и ембриологија
7
Б2
Анатомија 2
8
В2
Прва помоћ
10
И1
Историја медицине
[ - ]
11
И2
Увод у клиничку праксу
12
A3
Физиологија
13
Б3
Биохемија
14
А4
Микробиологија и имунологија
15
Б4
Основи онкологије
17
И3
Медицинска генетика
[ - ]
18
И4
Вештина комуникације
(са информационим технологијама)
19
А5
Патолошка анатомија
20
Б5
Патолошка физиологија
21
А6
Фармакологија и токсикологија
22
Б6
Интерна медицина 1
24
И5
Клиничка микробиологија
[ - ]
25
И6
Клиничка имунологија
26
А7
Интерна медицина 2
27
Б7
Радиологија
28
В7
Нуклеарна медицина
29
Г7
Дерматовенерологија
30
А8
Неурологија
31
Б8
Психијатрија
32
В8
Инфективне болести
33
Г8
Физикална медицина и рехабилитација
35
И7
Клиничка онкологија
[ - ]
36
И8
Клиничка фармакологија
[ - ]
37
И9
Тропске болести
38
Д8
Интерна медицина-стручна пракса
39
А9
Педијатрија
40
Б9
Хирургија 1
41
А10
Хирургија 2
42
Б10
Оториноларингологија
43
В10
Офталмологија
45
И10
Палијативна медицина
[ - ]
46
И11
Клиничка биохемија
[ - ]
47
И12
Ресусцитација 1
48
Г10
Хирургија-стручна пракса
49
А11
Социјална медицина
50
Б11
Епидемиологија
51
В11
Хигијена и екологија
52
Г11
Медицинска статистика и информатика
54
И13
Медицина заснована на доказима
[ - ]
55
И14
Примарна здравствена заштита
56
И15
Ресусцитација 2
57
И19
Медицина рада
[ - ]
58
А12
Гинекологија и акушерство
59
Б12
Судска медицина
60
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса
61
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса
62
Ђ12
Завршни рад

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.