AKTUELNO  
 


VAŽNA OBAVESTENJA


UPUTSTVO ZA STUDENTE sa potencijalnim simptomima za infekciju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 pogledajte ovde

UPUTSTVA
ZA NASTAVNIKE

Prostor opremljen za izvođenje nastavnog procesa korišćenjem
online ZOOM platfome na Institutima FMN

Opširnije pogledajte ovdeOTVORENI POZIVI ZA PODNOSENJE PROJEKTNIH PRIJAVA

Obaveštavamo vas da na internet stanici Univerziteta u Kragujevcu, u zasebnoj sekciji posvećenoj otvorenim pozivi-ma za podnošenje projektnih prijava, možete naći informacije o trenutno aktuel-nim pozivima, sa rokovima, temama i linkovima ka njihovim zvaničnim internet stranicama.
Trenutno je izdvojeno preko 25 poziva koji mogu biti interesantni za apliciranje.

Opširnije pogledajte ovde


Erazmus+

Ako hoćeš da provedeš jedan semestar u inostranstvu, pogledaj video prezentaciju o Erazmus+ konkursu za mobilnost i prijavi se odmah!

Stipendija te čeka!Rok za prijavu je 15. novembar 2020. godine, a priče sa mobilnosti vaših kolega možete pogledati na sajtu Univerziteta, kao i na fejsbuk stanici Univerziteta.PREPORUKE ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19 NA VISOKOSKOLSKIM USTANOVAMA U OKVIRU MERA VEZANIH ZA SPREČAVANJE SIRENJA BOLESTI COVID-19


PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I SIRENJA ZARAZNE BOLESTI

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti FMN pogledajte ovde


KONSENZUS O PRIMENI KLOZAPINA TOKOM PANDEMIJE COVID-19
Tekst priredila i prila-godila prof. dr Dragana Ignjatović Ristić
Obuka za savetnika za hemikalije
i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije

UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom pisa-nja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovdeAKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


PROSTOR OPREMLJEN ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG PROCESA KORISĆENJEM ON-LINE ZOOM PLATFOME NA INSTITUTU FMNObaveštavaju se Sefovi katedri i rukovodioci predmeta iz zimskog sememstra školske 2020/2021. godine na studijskim programima (IASM, IASF, OSS), koji su se izjasnili da nemaju prostorne i tehničke mogućnosti da nastavni proces (teoretska nastava) održe preko on-line ZOOM platforme da su u obavezi da nastavni proces realizuju u salama Instituta FMN (Sala: 1-6), prema rasporedu koji je istaknut.

Raspored možeet pogledati ovde, kao i na oglasnoj tabli Instituta FMN.

Navedene sale Instituta FMN će biti dostupne od 08-20 časova, u predviđenim terminima, u skladu sa rasporedom, a ključevi od navedenih sala će biti na oglasnoj tabli Instituta FMN i dostupni nastavnicima za izvođenje nastavnog procesa.

Potrebno je da nastavnici koji izvode nastavu budu na Institutu 15 minuta pre predviđenog termina.UPUTSTVA
ZA STUDENTE
 

AKTUELNO

Prof. Slobodan Milisavljević nagrađen zlatnom medaljom za zasluge u sprečavanju širenja korona virusa (NOVO)
Uručeni indeksi za studente menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite (NOVO)
Konkurs za upis na Doktorske akademske studije - menadžment zdravstvenog sistema u šk. 2020/2021. (treći konkursni rok)(NOVO)
Odobren projekat ''COVID-19: immunogenetic background, immune response and disease severity- cibirds''
STUDENTSKE ANKETE
(Evaluacija nastavnog procesa)

Novi broj časopisa SJECR
Vol 21 no. 2

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Polaganje popravnih aktivnosti iz predmeta Fizikalna medicina i rehabilitacija u novembarskom ispitnom roku biće održano 23.11.2020. godine u 14:00 časova u disekcionoj sali 1. (NOVO)


NEUROLOGIJA

Studenti koji su prijavili ispit iz Neurologije, a nemaju položene nedeljne aktivnosti, mogu se prijaviti na predmet Neurologija na platformi FMN do 25.11.2020. da bi bili blagovremeno obavešteni o terminu polaganja istih. (NOVO)Ostale informacije ovde

FARMACEUTSKA BIOLOGIJA SA GENETIKOM

Studenti prve godine IASF će u ponedeljak, 23.11.2020. imati modulski test 1 iz Farmaceutske biologije sa genetikom, 10:15- 11:15, i biće raspoređeni po sledećim salama. Opširnije pogledajte ovde

(NOVO)Ostale informacije ovde

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine IAS Stomatologije obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminu:
- od 12.00-12.30 časova studenti prve godine IAS Stomatologije

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) sa terminima prvog sastanka sa tutorima školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine Osnovnih stukovnih studija obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminima:
- od 10.00.- 10.30 studenti prve godine Osnovnih strukovnih studija strukovna medicinska sestra (I-IV grupa)
- od 10.30.- 11.00 studenti prve godine Osnovnih strukovnih studija strukovni fizioterapeut (V-VIII grupa)

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe) školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

KONAČNA RANG LISTA
u školskoj 2020/2021. godini

Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke za školsku 2020/2021. pogledajte ovde (NOVO)


Informacije o obnovi i upisu godine u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde (NOVO)

Ostale informacije pogledajte ovde

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Menadžment zdravstvenog sistema

KONKURS ZA UPIS STUDIJE U SKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Konkurs za upis na zajedničke doktorske studije menadžment zdravstvenog sistema u školskoj 2020/2021. godini (treći konkursni rok) pogledajte ovde (NOVO)


Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis u drugom konkursnom roku možete pogledati ovde.

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE u školskoj 2020/2021. godini (treći konkursni rok)

Konkurs za upis na master akademske studije (Treći konkursni rok) pogledajte ovde.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS (Drugi konkursni rok)
za školsku 2020/2021.

Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite (u drugom konkursnom roku) možete pogledati ovde.

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ISHRANA I SUPLEMENTACIJA
u školskoj 2019/2020. godini

Na master akademske studije Ishrana i suplementacija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 48 samofinansirajućih studenata.

Opširnije možete pogledati ovde

KONKURS ZA UPIS STUDIJE U SKOLSKOJ 2020/2021. GODINI (Drugi konkursni rok)

Na master akademske studije Regenerativna medicina Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 24 studenata (20 studenata koji se finansiraju iz budžeta ERAZMUS+ projekta (586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) i 4 samo-finansirajuća studenta)

Opširnije možete pogledati ovde

KONKURSI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I UŽE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i u ustanovama sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan republike Srbije u školskoj 2020/2021. godini ovde

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Ostale vesti u vezi sa Erazmus+ pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.