Тренутно сте на:
 
Центaр изузет.вредности
 


Повезани садржаји:
 
Почетна страна Центра
Активности Центра
О Центру
Делатност рада Центра
Циљеви Центра
Истраживачи у Центру
Пројекти Центра
Резултати Центра
Међународна сарадња
Организација
Одбрањене докторске
  дисертације
 

 

ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ
И ИСТРАЖИВАЊЕ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
 

 ДЕЛАТНОСТИ РАДА ЦЕНТРА

 

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

- Испитивање нових целуларних и молекуларних детерминанти важних у развоју орган специфичне аутоимунсти и раста и метастазирања експерименталних тумора.

- Испитивање карактеристика матичних ћелија као и примењивости ембрионалних матичних ћелија, индукованих плурипотентних матичних ћелија као и адултнух матичних ћелија. Регенеративна медицина.

- Испитивање значаја урођене имуности у патогенези периапикалног гранулома. Патогенеза перипакалних лезија.

- Испитивање врсте рецептора и јонских канала преко којих ендотелини, комплекси са златом и платином, и лекови из групе антидепресива, антипсихотика и антихипертензива утичу на тонус и спонтану активност изолованих глатких мишића гастроинтестиналног и урогениталног тракта.

- Одређивање генских промена, биохемијских поремећених сигналних путева и имунофенотиписких променама код оболелих од леукемија, лимфома, тумора плућа, тумора дебелог црева, тумора дојке и одонтогених тумора лица.

- Анализа поступцака и материјала за ефикасно уклањање токсичних супстанци које доспевају у окружење (водене токове, земљиште и храну), а које испољавају генотоксичност.

- Испитивање имунимодулаторних и цитотоксичних карактеристика пептида и једињења комплекса метала (злато, платина, рутенијум).

 

ПРОМОЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА И РЕЗУЛТАТА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

Заједнички Научни састанци ЦММИМЋ и СДИОР се одржавају сваке друге у сали проф. др Љубиша Аћимовић (плава сала) са почетком у 15 часова.

У оквиру ових састанака се:
1. излажу предлози истраживања ради одобрења за рад
2. приказују резултати истраживања који спремају за публиковање су публиковани
3. полаже усмени докторски испит за изборно подручје ИП4
4. приказују завршене докторске дисертације пре званичне одбране
5. излажу радови пријављени за кокнгресе, симпозијуме и друге научне састанке
6. одржавају предавања по позиву, по избору и друга пленарна излагања
7. приказују занимљиви и за рад центра важни радови из часописа (журнал клуб)

            - Активности Центра погледајте овде
            - Календар лабораторијских састанака Центра погледајте овде

 

 

 
  

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.