Тренутно сте на:
 
Центaр изузет.вредности
 


Повезани садржаји:
 
Почетна страна Центра
Активности Центра
О Центру
Делатност рада Центра
Циљеви Центра
Истраживачи у Центру
Пројекти Центра
Резултати Центра
Међународна сарадња
Организација
Одбрањене докторске
  дисертације
 

 

ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ
И ИСТРАЖИВАЊЕ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
 

 ДЕЛАТНОСТИ РАДА ЦЕНТРА

 

Центар за молекулску медицину и испитивање матичних ћелија има следеће оперативне циљеве:

 • Континуиран научноистраживачки рад истраживача и студената докторских академских Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
 • Опремање Центра: ревитализација постојеће и набавка нове опреме, оспособљавање новог простора за истраживање;
 • Апликација и реализација научноистраживачких пројеката;
 • Сарадња са високошколским установама, институтима и установама у земљи и иностранству на пројектима од заједничког интереса;
 • Развој научноистраживачког подмлатка;
 • Стварање услова и подстицање научно-истраживачког рада међу студентима докторских академских и интегрисаних академских студија Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
 • Публиковање и презентовање резултата научно-истраживачког рада;
 • Промоција истраживања и резултата научноистраживачког рада;
 • Сарадња са међународном научном заједницом, прихватање водећих научника из иностранства и организација научних скупова.

Области научноистраживачког рада у Центру подразумевају:

 • Испитивање нових целуларних и молекуларних детерминанти важних у биологији аутоимунских, хроничних и малигних болести;
 • Испитивање молекулских и целуларних механизама одговорних за антитуморски, антиинфламaцијски, имуномодулацијски и имунометаболички ефекат екстаката изолованих из биљака са територије Балкана;
 • Испитивање имуномодулаторних, антимикробних и цитотоксичких карактеристика пептида и једињења комплекса метала (злато, платина, паладијум, цинк, рутенијум);
 • Испитивање антитуморског и имуномодулаторног ефекта антидијабетика;
 • Испитивање улога IL-33/ST2 сигналног пута и Gal3 у биологији различитих аутоимунских, запаљенских и малигних болести;
 • Испитивање терапијског потенцијала примене метформина, пропранолола, блокаде  PDL/PD1 и IL-33/ST2 сигналних путева у терапији малигних болести и одређивање молекулских механизама одговорних за потенцијално дејство;
 • Анализа цитокинскохг профила, параметара урођене, целуларне и хуморалне имуности и имуногенетских карактеристика пацијената и корелација са тежином и исходом болести, код оболелих од COVID-19
 • Одређивање генетских варијација у метаболизму и дејству лекова;
 • Дизајнирање, спровођење и анализа резултата клиничких истраживања која се тичу различитих облика тумора - карцинома дојке, колоректалног карцинома, карцинома бубрега и желуца, нодуларних промена на штитастој жлезди, фокусирају се на проучавање комплексних биолошких процеса као што су имунски одговор, сенесценција, ангиогенеза и епително-мезенхимна транзиција.
 • Дизајнирање, спровођење и анализа резултата експерименталних и клиничких истраживања имунског одговора у случајевима акутног панкреатитиса.

 

 

ПРОМОЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА И РЕЗУЛТАТА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

Заједнички Научни састанци ЦММИМЋ и СДИОР се одржавају сваке треће среде у месецу у просторијама ФМН.

У оквиру ових састанака се:
1. излажу предлози истраживања ради одобрења за рад
2. приказују резултати истраживања који спремају за публиковање су публиковани
3. полаже усмени докторски испит за изборно подручје ИП4
4. приказују завршене докторске дисертације пре званичне одбране
5. излажу радови пријављени за кокнгресе, симпозијуме и друге научне састанке
6. одржавају предавања по позиву, по избору и друга пленарна излагања
7. приказују занимљиви и за рад центра важни радови из часописа (журнал клуб)

            - Активности Центра погледајте овде
            - Календар лабораторијских састанака Центра погледајте овде

 

 

 
  

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.