AKTUELNO  
 


UPUTSTVA
ZA NASTAVNIKE

Prostor opremljen za izvođenje nastavnog procesa korišćenjem
online ZOOM platfome na Institutima FMN

Opširnije pogledajte ovde


OBAVESTENJE NOVIM STUDENTIMA na IASM, IASF, IASS, OSS

Na platformi FMN za online nastavu omogućeno je Registro-vanje novih studenata (pogle-dajte uputstvo ovde)

Pristup platformi FMN za online nastavu moguć je preko stranice studije.fmn.rs

Prijava na predmete koje slušate u zimskom semestru biće moguće od 04.10.2020. godine počev od 13.00 časova. (pogledajte uputstvo ovde)


VAŽNA OBAVESTENJA


PREPORUKE ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19 NA VISOKOSKOLSKIM USTANOVAMA U OKVIRU MERA VEZANIH ZA SPREČAVANJE SIRENJA BOLESTI COVID-19


PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I SIRENJA ZARAZNE BOLESTI

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti FMN pogledajte ovde


IDEJE: Produžen rok za podnošenje predloga projekata
Zbog otežane zdravstvene situacije u Republici Srbiji, rok za podnošenje Prijava predloga projekata po Javnom pozivu Fonda za nauku u okviru programa IDEJE, produžava se za 60 dana u odnosu na dosadašnji rok koji je određen za podnošenje Prijava predloga projekata, odnosno do 7. oktobra 2020. godine, do 15 časova, po srednjeevropskom vremenu. Opširnije ovde.


Uslove konkursa, prijave i ostale informacije pogledajte ovde.

ANKETE (COVID 19)

Anketa 001

Navike u ishrani, fizičku aktivnost i higijenske navike u periodu pre nastanka epidemije i u toku epidemije


Anketa 002

Poštovane kolege,

Pandemija Covid 19 stavlja nas pred različite izazove. Pred vama je upitnik (link) iz internacionalnog istraživa-nja čiji smo i mi deo.

Više nego ikad nam je potrebno da saznamo što više, zato vas pozivamo da odvojite malo vremena i popunite upitnik!

Uključite se i pozovite druge da se uključe!

Prof. dr Dragana Ignjatović Ristić


KONSENZUS O PRIMENI KLOZAPINA TOKOM PANDEMIJE COVID-19
Tekst priredila i prila-godila prof. dr Dragana Ignjatović Ristić
Obuka za savetnika za hemikalije
i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije

UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom pisa-nja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovdeAKADEMSKI
kalendar
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


POČETAK SKOLSKE GODINE
I DODELA INDEKSA STUDENTIMA NA
IA i OS STUDIJAMA

U skladu sa okolnostima nastalim usled vanredne situacije izazvane virusom COVID-19 početak realizacije nastave u školskoj 2020/2021. godini je 5. oktobar 2020. godine.


Dodela indeksa studentima prve godine Integrisanih akademskih i Osnovnih stukovnih studija obaviće se 4. oktobra 2020. godine u terminima koji će biti blagovremeno objavljeni na internet stranici Fakulteta.


Odluku pogledajte ovde
UPUTSTVA
ZA STUDENTE 

 

OBAVESTENJE STUDENTIMA STOMATOLOGIJE

Prijavljivanje registrovanih studenata na predmete koje slušaju u zimskom semestru biće moguće od 06.10.2020. godine počev od 13.00 časova. (pogledajte uputstvo ovde)

Pristup platformi FMN za online nastavu moguć je preko stranice studije.fmn.rs


PRAKTIČNA NASTAVA IZ KLINIČKIH PREDMETA

Obaveštavaju se studenti sa svih studijskih programa (IASM, IASF, OSS) da se praktična nastava iz kliničkih predmeta, zbog epidemioloških razloga, neće održavati u prostoru KC Kragujevac već putem platforme FMN (on-line).


Konkurs za upis na Doktorske akademske studije - menadžment zdravstvenog sistema u šk. 2020/2021. (NOVO)
Odobren projekat ''COVID-19: immunogenetic background, immune response and disease severity- cibirds'' (NOVO)
STUDENTSKE ANKETE
(Evaluacija nastavnog procesa)

Konkurs za upis na Master akademske studije - menadžment u sistemu zdravstvene zaštite u šk. 2020/2021.
Konkurs za upis na doktorske akademske studije – Doktorska škola - medicinske nauke u šk. 2020/2021.
Novi broj časopisa SJECR
Vol 21 no. 2

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine IAS Medicine obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminima:
- od 12.30-13.00 časova studenti prve godine IAS Medicine (I-VIII grupa)
- od 13.00-13.30 časova studenti prve godine IAS Medicine (IX-XVI grupa)

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) sa terminima prvog sastanka sa tutorima školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine IAS Farmacije obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminima:
- od 11.00-11.30 časova studenti prve godine IAS Farmacije (I-VII grupa)
- od 11.30-12.00 časova studenti prve godine IAS Farmacije (VIII-XIV grupa)

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) sa terminima prvog sastanka sa tutorima školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine IAS Stomatologije obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminu:
- od 12.00-12.30 časova studenti prve godine IAS Stomatologije

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) sa terminima prvog sastanka sa tutorima školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

DODELA INDEKSA STUDENTIMA PRVE GODINE

Dodela indeksa studentima prve godine Osnovnih stukovnih studija obaviće se 4. oktobra 2020. godine u Amfiteatru u terminima:
- od 10.00.- 10.30 studenti prve godine Osnovnih strukovnih studija – strukovna medicinska sestra (I-IV grupa)
- od 10.30.- 11.00 studenti prve godine Osnovnih strukovnih studija – strukovni fizioterapeut (V-VIII grupa)

Spisak studenata I godine (po grupama za vežbe) školske 2020/2021. godine možete pogledati ovde. (NOVO)Ostale informacije ovde

KONAČNA RANG LISTA
u školskoj 2020/2021. godini

Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke za školsku 2020/2021. pogledajte ovde (NOVO)


Informacije o obnovi i upisu godine u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde (NOVO)

Ostale informacije pogledajte ovde

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Menadžment zdravstvenog sistema

KONKURS ZA UPIS STUDIJE U SKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Konkurs za upis na zajedničke doktorske studije – menadžment zdravstvenog sistema u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde (NOVO)


Uverenje o akreditaciji studijskog programa doktorskih akademskih studija Menadžment zdravstvenog sistema u okviru polja medicinskih nauka i oblasti interdisciplinar-nih studija (Fakulteta medicinskih nauka i Ekonomskog fakulteta Uni-verziteta u Kragujevcu)

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE (Drugi konkursni rok)
za školsku 2020/2021. godinu

Kompletan tekst konkursa možete pogledati možete pogledati ovde.


Konačnu rang lista kandidata za upis na master akademske studije
za školsku 2020/2021. godinu

Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije - Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite možete pogledati ovde.


Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Ishrana i suplementacija

Studijski program master akademskih studija „Master ishrane i suplementacije“ je po svojoj strukturi i sadržaju, svrsi, ciljevima i ishodima (kompe-tencijama svršenih studenata) usklađen sa savremenim tokovima i stanjem visokoškolske edukacije iz multidisciplinarnih studija na nivou master akademskih studija.


Opširnije možete pogledati ovde

Po završetku master studija Regenerativna medicina očekuje se da student razvije navedene predmetno-specifične i opšte sposobnosti koje će mu omogućiti dalje usavršavanje i uključivanje u naučno-istraživački rad u institucijama koje se bave istraži-vanjima u oblasti regenerativne medicine, matičnih ćelija i razvojne biologije.
Master program Regenerativna medicina predstavlja takođe i dobru osnovu za dalje usavršavanje u nekoj od laboratorija za van-telesnu oplodnju i reproduktivnu biologiju. Stečeni nivo znanja obezbeđuje formiranim stru-čnjacima (master regenerativne medicine) njegovu bolju primenu u praksi.

Opširnije možete pogledati ovde

KONKURSI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I UŽE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i u ustanovama sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan republike Srbije u školskoj 2020/2021. godini ovde

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Konkurs za mobilnost zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu u okviru Erazmus+ programa (NOVO)

Ostale vesti u vezi sa Erazmus+ pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.