AKTUELNO  
 


VAŽNA OBAVESTENJA

NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

118. sednica NNV

118. sednica Nastavno-naučnog veća koja će se održati elektronskim putem zakazana je za 27.09.2022. godine (utorak) sa početkom u 13.00.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 117. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 117. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

10.06. - Savremeni pristup i lečenje akutne srčane slabosti


online edukacija - elektr. test:
- Akutno oštećenje bubrega
  u kliničkoj praksi

AKADEMSKI
kalendar


Platforma Fakulteta medicinskih nauka za onlajn kongrese, sastanke, kontinuirane edukacije i elektronske testove


CEEPUS (Centralnoevropski program razmene za univerzitetske studije)

Rokovi za prijavu: 15. juna za jesenji semestar (prvi semestar), 31. oktobar za zimski i prolećni semestar (drugi semestar).

Opširnije pogledajte ovde


Obuka za savetnika za hemikalije
i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom pisa-nja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde
ODOBREN ERAZMUS+ PROJEKAT FAKULTETU MEDICINKIH NAUKA
I UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU

Strengthening capacities and digital competences in biomedical education
through internationalization at home (BIOSINT)

Projekat BIOSINT predlaže aktivnosti grupisane u pet radnih paketa koji u potpunosti podržavaju opšte i specifične ciljeve programa Erazmus+ program. Namera je da unapredi obrazovanje i razvoj studenata biomedicinskih nauka, kao i nastavnika i administrativnog osoblja visokoškolskih ustanova.

Osnovni cilj projekta je jačanje kapaciteta i digitalnih kompetencija u biomedicinskom obrazovanju kroz internacionalizaciju kod kuće (IaH - Internationalization at Home).

Posebni ciljevi projekta:

  • "State of Art" internacionalizacija kod kuće u biomedicinskim visokoškolskim ustanovama Evropske unije i zemljama Zapadnog Balkana (WBC - VVestern Balkan Countries)

  • Razvoj IaH strategija na WBC biomedicinskim visokoškolskim ustanovama
  • Razvoj digitalnih protokola i usluga za međunarodne studente i osoblje
  • Uvođenje interkulturalnih i međunarodnih kompetencija kroz postojeće kurseve i kreiranje novih virtuelnih kurseva
  • Postavljanje međunarodnog digitalnog okruženja za nastavu i učenje za domaće studente
  • Promovisanje rezultata projekta i informisanje zainteresovanih strana

Opširnije pogledajte ovde

 

KONKURSI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I UŽE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U SKOLSKOJ 2022/2023. GODINIKonkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2022/2023. godini pogledajte ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i u ustanovama sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji u školskoj 2022/2023. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu u školskoj 2022/2023. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan republike Srbije u školskoj 2022/2023. godini ovdeURUČENI INDEKSI NA DOKTORSKOJ SKOLI

Prodekan za doktorske akademske studije prof. dr Ivan Srejović uručio je danas u amfiteatru indekse 17–oj generaciji studenata ovog studijskog programa, u prisustvu dekana prof. dr Vladimira Jakovljevića i rukovodioca izbornih područja.
Pre uručenja indeksa novu generaciju doktoranata pozdravio je dekan koji je još jednom istakao da je Doktorska škola brend broj jedan našeg fakulteta i dodao da smo po tome poznati i prepoznati u čitavom regionu .''Trudićemo se da ponovnom akreditacijom ovog studijskog programa početkom naredne kalendarske godine napravimo prepoznatljivost i na širem području. Ono po čemu je naš fakultet prepoznatljiv je naučno-istraživački rad i upravo nas to kvalifikuje da četiri godine unazad budemo najbolje rangirani fakultet iz ove oblasti na Sangajskoj listi . Sve to utiče da iz godine u godinu za upis na Doktorsku školu vlada veliko interesovanje mladih ljudi koji žele da se bave naučno-istraživačkim radom'', rekao je Jakovljević. Dekan je dodao i da ono što je dobro se prepoznaje i izrazio uverenje da će i ova generacija studenata doktorskih studija svojom energijom i radom uz podršku mentora doprineti velikom broju novih naučni radova i uspešno odbranjenim doktorskim disertacijama.


Opširnije pogledajte ovde

 

NASI ISTRAŽIVAČI USPESNO PREDSTAVILI FMN U SEGEDINU

Tri održana predavanja, 8 poster sesija i osvojene nagrade rezultat su učešća nastavnika i saradnika Centra za kardiovaskularna istraživanja našeg fakulteta na 8-im susretima evropske sekcije Internacionalne akademije za kardiovaskularne nauke koji se održava u Segedinu (Mađarska). Ako se tome doda i jednoglasan izbor dekana FMN prof. Vladimira Jakovljevića za novog predsednika evropske sekcije Internacionalne akademije za kardiovaskularna istraživanja i priznanje za dosadašnje rezultate u ovoj oblasti a koje potpisuje prof. dr Narajan Dala onda je svakako ovaj kongres nešto što će ostati zabeleženo velikim slovima u radu našeg fakulteta.
Susrete vodećih evropskih ali i svetskih naučnika iz oblasti kardiovaskularnih istraživanja u Segedinu organizovao je Univerzitet u ovom gradu, katedra za farmakologiju i farmakoterapiju, predvođena prof. dr Ištvanom Backom. U okviru četvorodnevnog programa preko 200 učesnika iz SAD-a, Kanade, Indije, Argentine, UK, Nemačke, Holandije, Grčke, Češke, Rumunije, Slovačke, Srbije, BiH i domaćina Mađarske predstavilo je svoje najnovije radove i saznanja, u teoretskom ali i praktičnom delu iz oblasti kardiovaskularnih istraživanja - kardioprotekciji, kardiovaskularnim bolestima, srčanom zastoju, atrijalnoj fibrilaciji.

Opširnije pogledajte ovde

 

DEKAN JAKOVLJEVIĆ NOVI PREDSEDNIK EVROPSKE SEKCIJE IACS-ES

Dekan FMN prof. dr Vladimir Jakovljević izabran je danas, jednoglasnom odlukom Predsedništva IACS-ES, za predsednika evropske sekcije Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka (IACS-ES). Prof. Jakovljević će ovu funkciju obavljati u naredne tri godine.

Novi predsednik evropske sekcije izabran je na ovu funkciju u okviru osmih susreta Internacionalne sekcije za kardiovaskularne nauke koji se održavaju od 28. septembra do 1. oktobra u Segedinu u Mađarskoj.

Među brojnim učesnicima su predavači iz Evrope, Kanade i SAD-a a zapaženo učešće u okviru prvog dana kongresa imaju i nastavnici i saradnici našeg fakulteta sa katedre za fiziologiju koju predvodi upravo prof. Jakovljević.
Do sada je predavanje održala prof. dr Nevena Jeremić a u nastavku današnjeg programa, kada su planirane poster sesije, svoje radove predstaviće doc. dr Jovana Jeremić, doc. dr Jovana Bradić i ass. dr Marijana Anđić.
U nastavku kongresa, tokom sutrašnjeg dana, predavanja će održati i prof. Jakovljević i prof. dr Vladimir Živković.

Opširnije pogledajte ovde

 

DOPIS MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOSKOG RAZVOJA
BRANKA RUŽIĆA BRUCOSIMA I STUDENTIMA

Dragi brucoši,

Verujem da je ovo uzbudljiv dan za vas - prvi dan vašeg studentskog života.

Izbor fakulteta i studijskog programa jedan je od najznačajnijih izbora u životu.

Nadam se da će fakultet koji ste izabrali ispuniti vaše želje i očekivanja i da će profesija kojom ćete se baviti biti kruna vašeg školovanja.

Studiranje je nova prilika da ispoljite potencijale i da unapređujete svoja znanja, talente i veštine. Važno je da kontinuirano pratite predavanja i vežbe, ali i da aktivno učestvujete na seminarima i radionicama, kao i da koristite svaku priliku da stičete i praktična znanja. Važno je da pokažete strpljenje, upornost i predanost, da razvijate kritičko razmišljanje i uspeh neće izostati.

S druge strane, na nama je da vam pružimo podršku i da vam omogućimo kvalitetno obrazovanje i dobre uslove za studiranje. Zbog toga, nastavljamo da unapređujemo nastavne programe i ulažemo u infrastrukturne projekte, ali i da kontinuirano podržavamo i podstičemo mlade da uče i da se usavršavaju.

Opširnije pogledajte ovde

 

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU
FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU

RASPISUJU:

K O N K U R S

ZA UPIS U SKOLSKU 2022/2023. GODINU NA

ZAJEDNIČKE DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

BIOINŽENJERING

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u školskoj 2021/2022. godini upisuje studente na doktorske akademske studije na studijskom programu:

BIOINŽENJERING (180 ESPB) na srpskom i na engleskom jeziku

Ukupan broj studenata: 20

Broj samofinansirajućih studenta: 20

Doktorske akademske studije „Bioinženjering“ su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva doktor nauka - biomedicinsko inženjerstvo koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

Uslovi upisa:

Pravo na upis imaju svi kandidati koji ispunjavaju uslove i ako se rangiraju u okviru ukupnog broja za koji je raspisan konkurs.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati:

  • lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB na prethodnim nivoima studija iz polja tehničko tehnoloških, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam).
  • lice koja imaju stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) stečeno po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), iz polja tehničko tehnoloških, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka

Da bi se kandidat upisao na studije trećeg stepena neophodno je da stekao prethodne stepene visokog obrazovanje na visokoškolskoj ustanovi koja je u vreme upisa kandidata na studije prvog i drugog stepena imala dozvolu za rad za izvođenje studijskog programa.

Lica koja imaju prosečnu ocenu manju od 8 (osam) mogu se upisati na studijski program doktorskih akademskih studija samo kao samofinansirajući studenti i pod uslovom da imaju naučne radove iz oblasti studija ili ako polože kvalifikacioni ispit. Za navedena lica formira se posebna rang lista i rangiraju u okviru ukupnog broja studenata u skladu sa dozvolom za rad ali posle kandidata koji ispunjavaju opšti uslov u pogledu prosečne ocene.

Konkurs pogledajte pogledajte ovde

Više informacija o studijskom programu pogledajte pogledajte ovde
PREDAVANJE O PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA

Počasni doktor nauka Univerziteta u Kragujevcu i gostujući profesor našeg fakulteta, profesor dr Sureš Tjagi održao je u Amfiteatru predavanje pod naslovom "Remote ischemia mechanism of preserved ejection fraction during heart failure (HFpEF)".

Prodekan za naučno-istraživački rada i međunarodnu saradnju prof. dr Nevena Jeremić rekla je, povodom predavanja prof. Tijagija, da Fakultet medicinskih nauka već dugo godina sarađuje sa profesorom, tačnije od 2015.godine a da je on od 2019.godini počasni doktor nauka našeg Univerziteta i gostujući profesor Fakulteta medicinskih nauka. "Pandemija nas je sprečila da se viđamo češće a inače je profesor Tijagi makar jednom godišnje gost našeg fakulteta. Profesor je vrlo inovativan istraživač koji će ovog puta našim nastavnicima i saradnicima, kao i studentima doktorskih studija, prikazati vrlo interesantna istraživanja iz oblasti kardiovaskularne fiziologije kojima se ona bavi u Lujvilu i SAD-u. Veliki je značaj ove posete i današnjeg predavanja jer dovoditi jednog takvog istraživača iznova u našu instituciju je velika čast", rekla je prof. Jeremić. Ona je istakla i da je razmena iskustava veoma važna i potrebna i da naš fakultet poklanja veliku pažnju međunarodnoj saradnji.

Opširnije pogledajte ovde

 

U PKS POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDE I NAUKE

U Privrednoj komori Srbije danas je potpisan Memorandum o saradnji između Privredne komore Srbije i Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kojim se bliže povezuju naučnoistraživački projekti u oblasti medicine i farmacije sa privredom.

Memorandum su potpisali, u ime direktora PKS Marka Čadeža, direktor Regionalne privredne komore Kragujevac Predrag Lučić i dekan Fakulteta medicinskih nauka Vladimir Jakovljević a realizacija memoranduma bi, kako je rečeno, trebalo da doprinese promociji i primeni naučnoistraživačkog rada u privredi i stvaranju uslova za razvoj i pružanje medicinskih usluga koje do sada nisu razvijane na teritoriji Srbije.

Opširnije pogledajte ovde


 

POČINJE REFORMA PLANA I PROGRAMA
NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA - VISOKA STRUKOVNA SKOLA

Dekan Fakulteta medicinskih nauka prof. dr Vladimir Jakovljević, prodekan za master studije prof. dr Nebojša Zdravković i prodekan za OSS prof. dr Nataša Zdravković održali su sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova iz regiona i glavnim medicinskim tehničarima ovih ustanova na kojem bilo reči o reformi plana i programa na strukovnim studijama - visokoj strukovnoj školi.
Naime naš Fakultet je prema rečima dekana prof. Jakovljevića počeo sa reformom plana i programa na osnovnim strukovnim studijama pa nam je kontakt sa zdravstvenim ustanovama u regionu od neprocenjivog značaja, kako bismo sagledali njihove potrebe, što će biti jedan od vodećih činilaca u kom smeru će ići reforma. "Mi postojimo ovde zbog vas jer edukujemo kadrove koji su vama potrebni. Naša ideja je da promenimo kompletno kurikulum i prilagodimo ga onima što traži Evropska unija ali i naša država a što je bolje za naše studente koji treba da ostanu u vašim ustanovama i da leče ljude. Osnovne strukovne studije, koje su počele odmah nakon studija medicine na našem Fakultetu,imaju određene nedostatke i naša ideja je da za narednu školsku godinu pripremimo reakreditaciju ovog studijskog programa.
Ideja nam je da pored strukovne medicinske sestre odnosno tehničara i strukovnog fizioterapeuta proširimo ponudu smerova i zato nam je jako važno da od vas dobijemo povratne informacije u kojim oblastima postoje najveće potrebe" rekao je prof. Jakovljević.

Opširnije pogledajte ovde


 Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje online edukaciju - elektronski test:
Akutno oštećenje bubrega u kliničkoj praksi na Platformi za onlajn elektronske edukacije i testove 28.03.2022. godine. Detaljnije ovde.

 


Važne informacije u vezi sa nastavom pogledajte ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2021/2022. godine pogledajte ovdeOstale informacije ovde

FARMACEUTSKA BIOLOGIJA SA GENETIKOM

Obaveštavaju se studenti prve godine IASF da će izvlačenje Komisije za ispit iz Farmaceutske biologije sa genetikom u martovskom ispitnom roku biti 09.03.2022.godine u 15:00 časova u Disekcionoj sali 2.Ostale informacije ovde

Važne informacije u vezi sa nastavom pogledajte ovde


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2021/2022. godine pogledajte ovdeOstale informacije ovde

VAŽNO OBAVESTENJE

Svi studenti Osnovnih strukovnih studija koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje potpisa, dužni su da dostave dokaz o radnoj obavezi (i kovid i ne kovid organizacione jedinice) čime će ostvariti pravo na potpis. (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine pogledajte ovdeOstale informacije ovde

Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske studije-doktorska škola- medicinske nauke za školsku 2022-23 (prosečna ocena iznad 8)

Konačnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.

(NOVO)Ostale informacije ovde

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Menadžment zdravstvenog sistema

KONKURS ZA UPIS NA
ZAJEDNIČKE DOKTORSKE STUDIJE - MENADŹMENT ZDRAVSTVENOG
SISTEMA U SKOLSKOJ
2022/2023. GODINI

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
(NOVO)Ostale informacije ovde

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
- MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2022/2023. godini


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.UPUTSTVO ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU MASTER RADA


Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu master rada možete pogledati ovde.

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ISHRANA I SUPLEMENTACIJA
u školskoj 2022/2023. godini


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.UPUTSTVO ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU MASTER RADA


Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu master rada možete pogledati ovde.

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE REGENERATIVNA MEDICINAu školskoj 2022/2023. godini


Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.
UPUTSTVO ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU MASTER RADA


Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu master rada možete pogledati ovde.

KONKURSI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I UŽE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U SKOLSKOJ 2022/2023. GODINIKonkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2022/2023. godini pogledajte ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i u ustanovama sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji u školskoj 2022/2023. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu u školskoj 2022/2023. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan republike Srbije u školskoj 2022/2023. godini ovdeOstale informacije pogledajte ovde

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja u partnerskim zemljama otvoren je do 07. novembra 2021. godine. Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa Erazmus+ pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.