АКТУЕЛНО  
 


УПУТСТВА
ЗА НАСТАВНИКЕ

Простор опремљен за извођење наставног процеса коришћењем
online ZOOM платфоме на Институтима ФМН

Опширније погледајте овде


ОБАВЕШТЕЊЕ НОВИМ СТУДЕНТИМА на ИАСМ, ИАСФ, ИАСС, ОСС

На платформи ФМН за online наставу омогућено је Регистро-вање нових студената (погле-дајте упутство овде)

Приступ платформи ФМН за online наставу могућ је преко странице studije.fmn.rs

Пријава на предмете које слушате у зимском семестру биће могуће од 04.10.2020. године почев од 13.00 часова. (погледајте упутство овде)


ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА


ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19 НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ОКВИРУ МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19


ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

План примене мера за спречавање појаве и ширења заразне болести ФМН погледајте овде


ИДЕЈЕ: Продужен рок за подношење предлога пројеката
Због отежане здравствене ситуације у Републици Србији, рок за подношење Пријава предлога пројеката по Јавном позиву Фонда за науку у оквиру програма ИДЕЈЕ, продужава се за 60 дана у односу на досадашњи рок који је одређен за подношење Пријава предлога пројеката, односно до 7. октобра 2020. године, до 15 часова, по средњеевропском времену. Опширније овде.


Услове конкурса, пријаве и остале информације погледајте овде.

АНКЕТЕ (COVID 19)

Анкета 001

Навике у исхрани, физичку активност и хигијенске навике у периоду пре настанка епидемије и у тоkу епидемије


Анкета 002

Поштоване колеге,

Пандемија Covid 19 ставља нас пред различите изазове. Пред вама је упитник (линк) из интернационалног истражива-ња чији смо и ми део.

Више него икад нам је потребно да сазнамо што више, зато вас позивамо да одвојите мало времена и попуните упитник!

Укључите се и позовите друге да се укључе!

Проф. др Драгана Игњатовић Ристић


КОНСЕНЗУС О ПРИМЕНИ КЛОЗАПИНА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19
Текст приредила и прила-годила проф. др Драгана Игњатовић Ристић
Обука за саветника за хемикалије
и полагање испита за обнову лиценце за саветника за хемикалије

УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ

Упутство за навођење афилијације приликом писа-ња научног рада запослених погледајте овдеАКАДЕМСКИ
календар
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


КОНКУРСИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИКонкурс за упис на специјалистичке и уже специјалистичке студије у школској 2020/2021. години погледајте овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и у установама са којима факултет има уговор о сарадњи у школској 2020/2021. години овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у приватним здравственим установама и/или у установама које не обављају здравствену делатност као примарну у школској 2020/2021. години овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у здравственим установама изван републике Србије у школској 2020/2021. години овде


НАСТАВАК ГРАДЊЕ ЦЕНТРА ИЗВРСНОСТИ СА БАНКОМ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА У ЈАНУАРУ 2021.ГОДГрадња Центара изврсности у Крагујевцу са банком матичних ћелија , где ће бити смештен и ФМН, која је почела у децембру 2015. године, па прекинута, требало би коначно да буде настављена од јануара 2021. године. Јединица за управљање пројектима у јавном сектору расписала је јавну набавку за наставак и завршетак радова на изградњи објекта па се наставак радова очекује у јануару 2021.године. Рок за достављање понуда је 23. новембар 2020. Предмет набавке је наставак извођења и завршетак грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова на вишенаменском објекту и његово довођење у функционално стање.

Објекат Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу је вишенаменски објекат састављен од три блока-ламеле које су међусобно повезане и заједно представљају једну функционалну целину, укупне површине 11.491,21 квадрата. Предвиђени су грађевинско-занатски радови (укључујући и АГ радове на трафо-станици), спољно уређење са озелењавањем, радови на извођењу саобраћајница и саобраћајне сигнализације, набавка, испорука и монтажа пет лифтова, хидротехничке и електроенергетске инсталације, као и електро радови.

Подсетимо, Уговор о изградњи и опремању Центра изврсности Универзитета потписан је у Крагујевцу 2013. године, између Републике Србије, Министарства просвете и науке, Града Крагујевца, Универзитета у Крагујевцу и ЈУП Истраживање и развој (сада Јединица за управљање пројектима у јавном сектору), а предузеће Машинопројект копринг израдило је 2014. идејно решење и главни пројекат. Градња је почела крајем 2015. године. Центар изврсности с банком матичних ћелија је научна установа од националног значаја, која, према уговору из 2013. треба да функционише у саставу Факултета медицинских наука у Крагујевцу. Камен темељац положен је у јануару 2016. године, а првобитни рок за завршетак радова био је април 2017. године. Међутим изгадња је прекинута зб

ог раскида уговора са извођачем. Конструкција је завршена, као и део грађевинско-занатских радова и радова на уређењу терена. Проценат извршености радова износи 32%. Вредност инвестиције је 14 милиона евра. Новац је обезбеђен из кредита Европске инвестиционе банке

КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2020/2021. годиниДокторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

На прву годину докторских студија може се уписати укупно 24 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента)

Пријава кандидата: до 30. октобра 2020. године

Упис кандидата: од 16. новембра до 18. новембра 2020. године

Комплетан текст конкурса можете погледати овде


ДОКТОРСКА ШКОЛА БРЕНД БРОЈ ЈЕДАН ФМНДекан Факултета медицинских наука проф.др Владимир Јаковљевић уручио је данас у амфитеатру индексе 16 –ој генерацији студената Докторских академских студија. Због актуелне епидемиолошке ситуације додела је одржана у три термина, у којима су студенти били подељени у складу са важећим прописима о ограниченом броју присутних у затвореном простору. Докторске студије у области медицине ФМН успоставио је 2005.године, и први акредитовао студијски програм Докторске студије-Докторска школа медицинских наука.

И ове године владало је велико интересовање студената за упис на Докторске академске студије тако да је другу годину за редом ФМН попунио акредитациону квоту уписом 98 студената. Декан проф.др Владимир Јаковљевић истиче да су докторске студије бренд број један Факултета медицинских наука, по њима је Факултет постао препознатиљив у свету у области научно-истраживачког рада , броја научних радова објављених у престижним међународним часопсима, а омогућио је и да се у великој мери створи сопствени квалитетан кадар наше наставно научне установе.''Један од разлога за велико интересовање за докторске академске студије је и тај што смо већ другу годину узастопно на Шангајској листи најбољих Универзитета у свету. Наш Универзитет је захваљујући ФМН рангиран између 201 и 300 остотог места из области клиничке медицине, а најбољи у региону укључујући и оне земље који више улажу од нас у медицину попут Словеније и Хрватске.

Опширније погледајте овде

КОНКУРС ЗА УПИС НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
– МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
у школској 2020/2021. години
(Други конкурсни рок)

- На прву годину мастер академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 88 самофинансирајућих студената.

У прву годину мастер академских студија – менаџмент у систему здравствене заштите може се уписати лица са завршеним:

- Основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (економије, права, менаџмента)

- Интегрисаним академским студијама (медицине, фармације, стоматологије)

Пријава кандидата: од 07. октобра до 30. октобра 2020. године
Објављивање прелиминарне ранг листа: 04. новембра 2020. године
Објављивање коначна ранг листа: 06. новембра 2020. године
Упис студената: 12. и 13. новембра 2020. године


Комплетан текст конкурса можете погледати овде

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТАДраги бруцоши,
Добро дошли на Универзитет у Крагујевцу!
Драге колеге, желимо вам срећан и успешан почетак студија, много успеха и нових знања, нових пријатеља и колега и наравно, забаве!
Ово је почетак једног новог раздобља у вашем животу и треба га искористити на најбољи могући начин.
Да бисте увек имали праву информацију о могућностима које вам се током студентских дана пружају, ту је Центар за развој каријере и саветовање студената да вам помогне.
У ЦзРк-у можете сазнати све о размени студената, стипендијама и праксама, волонтерским камповима, усавршавању и студентским конкурсима, семинарима, курсевима и радионицама

Опширније погчедајте овде

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
у школској 2020/2021. годиниБрој студената
На мастер академске студије - менаџмент у систему здравствене заштите Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 88 самофинансирајућих студената.

Услови за упис
На мастер академске студије – менаџмент у систему здравствене заштите могу се уписати лица са завршеним основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (економије, права, менаџмента, медицине, фармације, стоматологије)

Други уписни рок траје док се не упише наведени број студената.

Трајање студијског програма
Mастер академске студије – менаџмент у систему здравствене заштите трају једну школску годину и у оквиру њих се остварује настава из пет обавезних и три изборна (од пет понуђених) предмета.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде

СЕРИЈА ОНЛАЈН ПРЕЗЕНТАЦИЈА У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ КОНКУРСИМА ЗА DAAD СТИПЕНДИЈЕ ЗА 2021/22. ГОДИНУDAAD информативни центар организује онлајн презентације за мастер стипендије, за уметнике и за истраживачке стипендије.

Презентације нових стипендија Немачке службе за академску размену за 2021/22. годину одржаће се током септембра и октобра преко Zoom платформе, а које имају за циљ да приближе заинтересованима овогодишњи програм DAAD стипендија и дају информације о постојећим стипендијама и о адекватним мастер и докторским програмима. Заинтересовани могу да се обрате DAAD информативном центру Београд путем мејла info@daad.rs, како би добили приступне податке.

Презентације ће се одржати у следећим терминима:
- 23. 09. 2020. у 11 сати – стипендије за уметнике
- 30. 09. 2020. у 12 сати – мастер стипендије за све научне дисциплине и летње курсеве језика
- 07. 10. 2020. у 12 сати – истраживачке стипендије
Више информација доступно је овдеСТУДЕНТСКЕ АНКЕТЕ
(Евалуација наставног процеса)

Обавештење студентима Интегрисаних академских студија Медицине, Фармације и СтоматологијеПоштовани ,
У складу са околностима насталим услед ванредне ситуације еваулацију наставног процеса на Интегрисаним академским студија Факултета медицинских наука можете извршити потпуно анонимно путем доступне online платформе факултета (studije.fmn.rs).

Приступом платформи, на страни студентске анкете, можете извшити евалуацију наставника и сарадника за предмете које сте похађали током школске године 2019/2020.

Евалуација наставног процеса биће доступна на платформи током наредних месец дана.

Хвала на сарадњи
председник Комисије за обезбеђење квалитета Факултета медицинских наука
доц. др Оливера МиловановићSerbian Journal of Experimental and Clinical Research
Current Issue
Vol.21 no. 2

Review paper

FUNDAMENTAL BASIS OF COVID-19 PATHOGENESIS

Professional Article

ACUTE KIDNEY DAMAGE IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTICS AND BASIC PRINCIPLES OF TREATMEN

Original Scientific Article

COMPARISON OF THYROGLOBULIN CONCENTRATIONS MEASURED BY TWO IMMUNORADIOMETRIC ASSAY

HEALTH LITERACY IN FEMALE - ASSOCIATION WITH SOCIOECONOMIC FACTORS AND EFFECTS ON REPRODUCTIVE HEALTH

Review paper

ANTIAPOPTOTIC PROTEINS MCL-1 AND BCL-2 AS WELL AS GROWTH FACTORS FGF AND VEGF INFLUENCE SURVIVAL OF PERIPHERAL BLOOD AND BONE MARROW CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA CELLS

Original Scientific Article

EXERCISE TREADMILL TEST IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2

GAS TRANSPORT CHARACTERISTICS OF HEMOCORRECTORS AND PERFUSATES BASED ON PERFLUOROCARBON BLOOD-SUBSTITUTING EMULSIONS

ROLE OF COMBINING COLOUR DOPPLER AND GREY SCALE ULTRASOUND IN DIFFERENTIATING BENIGN FROM MALIGNANT OVARIAN MASSES

ROLE OF COMBINING COLOUR DOPPLER AND GREY SCALE ULTRASOUND IN DIFFERENTIATING BENIGN FROM MALIGNANT OVARIAN MASSES

Review paper

LABORATORY TESTS IN DIAGNOSIS OF MASTOCYTOSIS: LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT

Case Report

EPIDURAL ABSCESS AND SIGMOID SINUS THROMBOSIS AS INTRACRANIAL COMPLICATIONS OF THE MIDDLE EAR CHOLESTEATOMA

CYSTIC LESIONS OF ANTERIOR MEDIASTINUM: CASE REPORT

Current Issue Vol.20 No. 2
УПУТСТВА
ЗА СТУДЕНТЕ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ

Пријављивање регистрованих студената на предмете које слушају у зимском семестру биће могуће од 06.10.2020. године почев од 13.00 часова. (погледајте упутство овде)

Приступ платформи ФМН за online наставу могућ је преко странице studije.fmn.rs


ПРАКТИЧНА НАСТАВА ИЗ КЛИНИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Обавештавају се студенти са свих студијских програма (ИАСМ, ИАСФ, ОСС) да се практична настава из клиничких предмета, због епидемиолошких разлога, неће одржавати у простору КЦ Крагујевац већ путем платформе ФМН (on-line).


Конкурс за упис на Докторске академске студије - менаџмент здравственог система у шк. 2020/2021. (НОВО)
Одобрен пројекат ''COVID-19: immunogenetic background, immune response and disease severity- cibirds'' (НОВО)
СТУДЕНТСКЕ АНКЕТЕ
(Евалуација наставног процеса)

Конкурс за упис на Мастер академске студије - менаџмент у систему здравствене заштите у шк. 2020/2021.
Конкурс за упис на докторске академске студије – Докторска школа - медицинске науке у шк. 2020/2021.
Нови број часописа SJECR
Vol 21 no. 2

ДОДЕЛА ИНДЕКСА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ

Додела индекса студентима прве године ИАС Медицине обавиће се 4. октобра 2020. године у Амфитеатру у терминима:
- од 12.30-13.00 часова студенти прве године ИАС Медицине (I-VIII група)
- од 13.00-13.30 часова студенти прве године ИАС Медицине (IX-XVI група)

Списак студената I године (по групама за вежбе и туторским групама) са терминима првог састанка са туторима школске 2020/2021. године можете погледати овде. (НОВО)Остале информације овде

ДОДЕЛА ИНДЕКСА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ

Додела индекса студентима прве године ИАС Фармације обавиће се 4. октобра 2020. године у Амфитеатру у терминима:
- од 11.00-11.30 часова студенти прве године ИАС Фармације (I-VII група)
- од 11.30-12.00 часова студенти прве године ИАС Фармације (VIII-XIV група)

Списак студената I године (по групама за вежбе и туторским групама) са терминима првог састанка са туторима школске 2020/2021. године можете погледати овде. (НОВО)Остале информације овде

ДОДЕЛА ИНДЕКСА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ

Додела индекса студентима прве године ИАС Стоматологије обавиће се 4. октобра 2020. године у Амфитеатру у термину:
- од 12.00-12.30 часова студенти прве године ИАС Стоматологије

Списак студената I године (по групама за вежбе и туторским групама) са терминима првог састанка са туторима школске 2020/2021. године можете погледати овде. (НОВО)Остале информације овде

ДОДЕЛА ИНДЕКСА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ

Додела индекса студентима прве године Основних стуковних студија обавиће се 4. октобра 2020. године у Амфитеатру у терминима:
- од 10.00.- 10.30 студенти прве године Основних струковних студија – струковна медицинска сестра (I-IV група)
- од 10.30.- 11.00 студенти прве године Основних струковних студија – струковни физиотерапеут (V-VIII група)

Списак студената I године (по групама за вежбе) школске 2020/2021. године можете погледати овде. (НОВО)Остале информације овде

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
у школској 2020/2021. години

Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке за школску 2020/2021. погледајте овде (НОВО)


Информације о обнови и упису године у школској 2020/2021. години погледајте овде (НОВО)

Остале информације погледајте овде

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Менаџмент здравственог система

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Конкурс за упис на заједничке докторске студије – менаџмент здравственог система у школској 2020/2021. години погледајте овде (НОВО)


Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија Менаџмент здравственог система у оквиру поља медицинских наука и области интердисциплинар-них студија (Факултета медицинских наука и Економског факултета Уни-верзитета у Крагујевцу)

МАСТЕР МЕНАЏЕР У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
интердисциплинарни
студијски програм

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ (Други конкурсни рок)
за школску 2020/2021. годину

Комплетан текст конкурса можете погледати можете погледати овде.


Коначну ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије
за школску 2020/2021. годину

Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите можете погледати овде.


Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија Исхрана и суплементација

Студијски програм мастер академских студија „Мастер исхране и суплементације“ је по својој структури и садржају, сврси, циљевима и исходима (компе-тенцијама свршених студената) усклађен са савременим токовима и стањем високошколске едукације из мултидисциплинарних студија на нивоу мастер академских студија.


Опширније можете погледати овде

По завршетку мастер студија Регенеративна медицина очекује се да студент развије наведене предметно-специфичне и опште способности које ће му омогућити даље усавршавање и укључивање у научно-истраживачки рад у институцијама које се баве истражи-вањима у области регенеративне медицине, матичних ћелија и развојне биологије.
Мастер програм Регенеративна медицина представља такође и добру основу за даље усавршавање у некој од лабораторија за ван-телесну оплодњу и репродуктивну биологију. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стру-чњацима (мастер регенеративне медицине) његову бољу примену у пракси.

Опширније можете погледати овде

КОНКУРСИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Конкурс за упис на специјалистичке и уже специјалистичке студије у школској 2020/2021. години погледајте овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и у установама са којима факултет има уговор о сарадњи у школској 2020/2021. години овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у приватним здравственим установама и/или у установама које не обављају здравствену делатност као примарну у школској 2020/2021. години овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у здравственим установама изван републике Србије у школској 2020/2021. години овде

ИНФОРМАТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ГРАНА

Информаторе (силабусе) специјалистичких грана погледајте овде.


Остале информације погледајте овде

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ

ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (силабусе) предмета погледајте овде.


Остале информације погледајте овде

АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести и конкурси
везани за научно истраживачки рад


ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
Центар за молекулску медицину и
истраживање матичних ћелија


ПРОЈЕКТИ
Пројекти који се тренутно реализују
Архива ЈУНИОР пројеката

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Актуелности из Центара

ДОКУМЕНТА И ПЛАНОВИ НИР-а
Документа потребна за пријаву
пројеката

АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести из Центра, најаве лабораторијских састанака и жур-нал клубова

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ
Оснивање Центра
Организација Центра
Делатности Центра
Истраживачи у Центру

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Резултати пројеката Центра

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња и
организација научних скупова

Конкурс за мобилност запослених на Универзитету у Крагујевцу у оквиру Еразмус+ програма (НОВО)

Остале вести у вези са Erazmus+ погледајте овде

Остале вести у вези са програмима PhD и мастер студија, летњих школа погледајте овде

Корисне информације у вези са ступендијама можете наћи и на сајту Центра за развој каријере и саветовање студената овде

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.