Тренутно сте на:
 
Вести са факултета
  Најновије вести
 


Повезани садржаји:
 
Најновије вести
Архива вести
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ВЕСТИ И ДОГАЂАЈИ
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИАРХИВА ВЕСТИ

У 2023. ГОДИНИ ОБЈАВЉЕНО НАЈВИШЕ НАУЧНИХ РАДОВА

У оквиру традиционалне ревије радова "Публиковали смо" на којој се сваке године, уочи дана Факултета сумирају резултати научно-истраживачког рада наших наставника и сарадника објављено је да је ФМН у 2023.години објавио највише радова у водећим међународним научним часописима од када се резултати бележе а то је 2006. година. Кренули смо те године са 20 објављених радова да би тај број у 2021. години износи 214, прошле године 255 а у овој години чак 287 објављених радова. То је, у највећој мери заслуга катедре за интерну медицину која бележи 65 радова, а следе физиологија са 47 објављених радова, фармакологија са 46, хирургија са 41 и катедра за патолошку физиологију са 34 објављена рада. Истраживачи Факултета медицинских наука са оствареним највећим бројем објављених научних радова у часописима на SCI листи у 2023. Години су: проф. др Владимир Јаковљевић - 35, проф. др Слободан Јанковић - 27 и проф. др Милена Илић- 25 радова.

Када је реч о учешћу на пројектима тренутно је 253 истраживача ФМН ангажована на пројектима Министарства за науку и технолошки развој и Фонда за науку Р. Србије, интерним или међународним пројектима. 29 наставника ФМН је ангажовано на међународним пројектима, 148 наставника и сарадника ФМН је ангажовано на пројектима Министарства за науку Р. Србије , док је 21 наставник ФМН је ангажован на пројектима Фонда за науку. Тренутно се на ФМН реализују 90 Јуниор пројеката и 3 макропројектa, 7 међународних пројеката, 3 пројекта Фонда за науку, 1 пројекат Српске академије наука и уметности и Универзитета у Крагујевцу.

Декан ФМН проф. Јаковљевић на крају ревије уручио је похвале најбољим младим истраживачима, који ће уз то добити и новчани део награде а, за најбоље научне радове у одређеним областима, а то су: у области базичних наука сарадник Николина Кастратовић, у категорији фармацеутска истраживања асс. Никола Недељковић, у категорији клиничка истраживања асс. Сања Матић, у категорији стоматолошка истраживања асс. др Мирјана Папић и у категорији јавно здравље проф. др Милена Илић.

Комплетну презентацију Публиковали смо у 2023. години погледајте овде

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.