Trenutno ste na:
 
Vesti sa fakulteta
  Najnovije vesti
 


Povezani sadržaji:
 
Najnovije vesti
Arhiva vesti
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
VESTI I DOGAĐAJI
NAJNOVIJE VESTIARHIVA VESTI

U 2023. GODINI OBJAVLJENO NAJVISE NAUČNIH RADOVA

U okviru tradicionalne revije radova "Publikovali smo" na kojoj se svake godine, uoči dana Fakulteta sumiraju rezultati naučno-istraživačkog rada naših nastavnika i saradnika objavljeno je da je FMN u 2023.godini objavio najviše radova u vodećim međunarodnim naučnim časopisima od kada se rezultati beleže a to je 2006. godina. Krenuli smo te godine sa 20 objavljenih radova da bi taj broj u 2021. godini iznosi 214, prošle godine 255 a u ovoj godini čak 287 objavljenih radova. To je, u najvećoj meri zasluga katedre za internu medicinu koja beleži 65 radova, a slede fiziologija sa 47 objavljenih radova, farmakologija sa 46, hirurgija sa 41 i katedra za patološku fiziologiju sa 34 objavljena rada. Istraživači Fakulteta medicinskih nauka sa ostvarenim najvećim brojem objavljenih naučnih radova u časopisima na SCI listi u 2023. Godini su: prof. dr Vladimir Jakovljević - 35, prof. dr Slobodan Janković - 27 i prof. dr Milena Ilić- 25 radova.

Kada je reč o učešću na projektima trenutno je 253 istraživača FMN angažovana na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Fonda za nauku R. Srbije, internim ili međunarodnim projektima. 29 nastavnika FMN je angažovano na međunarodnim projektima, 148 nastavnika i saradnika FMN je angažovano na projektima Ministarstva za nauku R. Srbije , dok je 21 nastavnik FMN je angažovan na projektima Fonda za nauku. Trenutno se na FMN realizuju 90 Junior projekata i 3 makroprojekta, 7 međunarodnih projekata, 3 projekta Fonda za nauku, 1 projekat Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu.

Dekan FMN prof. Jakovljević na kraju revije uručio je pohvale najboljim mladim istraživačima, koji će uz to dobiti i novčani deo nagrade a, za najbolje naučne radove u određenim oblastima, a to su: u oblasti bazičnih nauka saradnik Nikolina Kastratović, u kategoriji farmaceutska istraživanja ass. Nikola Nedeljković, u kategoriji klinička istraživanja ass. Sanja Matić, u kategoriji stomatološka istraživanja ass. dr Mirjana Papić i u kategoriji javno zdravlje prof. dr Milena Ilić.

Kompletnu prezentaciju Publikovali smo u 2023. godini pogledajte ovde

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.