Тренутно сте на:
 
Основне струковне
  студије
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ
ОД ШКОЛСКЕ 2019. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Aнатомија
2
A2
Хистологија
3
A3
Физиологија
4
A4
Биохемија
5
A5
Клиничка пропедевтика
6
A6
Енглески језик
7
А7
Патолошка анатомија
8
А8
Патолошка физиологија
9
А9
Микробиологија и имунологија
10
А10
Здравствена нега
11
A11
Хумана Генетика
12
А12
Дијететика
14
АИ1
Вештина комуникације са пацијентом
15
АИ2
Медицинска етика
[ - нд - ]
16
AИ3
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе
17
Б6
Клиничка биомеханика
18
Б7
Општа физикална терапија
19
Б1
Неурологија
20
Б8
Ортопедија и трауматологија
21
Б2
Здравствени менаџмент
22
Б3
Социјална медицина и здравствено осигурање
23
Б9
Општа кинезитерапија
24
Б4
Информатика у здравству
25
Б10
Медицинска рехабилитација I
26
Б11
Клиничка физикална терапија I
27
Б5
Економика у здравству
29
БИ1
Соматопедија
[ - нд - ]
30
БИ2
Технике масаже
31
В1
Кинезитерапијске технике
32
В2
Медицинска рехабилитација II
33
В3
Клиничка физикална терапија II
35
ВИ1
Рехабилитација у спорту
36
ВИ2
Медицинска психологија
37
В4
Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији
38
В5
Клиничке евалуационе и терапијске технике
39
В16
Стручна пракса
40
В6
Завршни рад

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.