Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
АКТИВНИ ПРОЈЕКТИ
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ
 
    "BIOSINT"
Strengthening capacities and digital competences in biomedical education through internationalization at home
 
    "REPLICA"
In vitro replication studies - "Replica"
 
    CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF POLYPHENOLS THROUGH BIOINFORMATIC GENOMIC APPROACH
   AND PRECLINICAL STUDIES
Кардиопротективни ефекти полифенола кроз биоинформатички геномски приступ и предклиничке студије
 
    THE ROLE OF GALECTIN 3 IN ACUTE COLITIS
Улога галектина-3 у акутном колитису
 
    COST акција 22169 - EUropean network to tackle METAbolic alterations in HEART failure”
(EU-METAHEART)
 
    Effects of electronic nicotine delivery systems on phenotype and function of immune cells of patients
   with chronic inflammatory diseases
Ефекти електронских система за испоруку никотина на фенотип и функцију имунских ћелија пацијената са хроничним инфламаторним обољењима

 Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.