Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
AKTUELNO
LABORATORIJSKI I STRUČNI SASTANCI
ŽURNAL KLUBOVI
JAVNI pozivi
JUNIOR PROJEKTI
ARHIVA

 

prikaži:
najave
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 
 7 DEC 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Efekti hronične primene folne kiseline na funkciju izolovanog srca pacova

Predavač: Sar. u nastavi Tomislav NikolićMetode za određivanje antiinflamatorne aktivnosti

Predavač: Sar. u nastavi Anica Petković

7.12.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


 4 DEC 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj prekondicioniranja antagonistima L-tipa kalcijumskih kanala i nikorandilom na funkcionalni oporavak izolovanog srca pacova

Predavač: Sar. u nastavi Jovana Jeremić

04.12.2017., 14.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju (broj 33), Institut FMN

Metode za određivanje antiinflamacijske aktivnosti

Predavač: Sar. u nastavi Anica Petković

04.12.2017., 14.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju (broj 33), Institut FMN


30 NOV 2017   

PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU
I CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Poštovani profesori, koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će naredni stručni sastanak Društva imunologa Srbije-Podružnice za Centralnu Srbiju i Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u četvrtak, 30.11.2017. godine sa početkom u 16 časova.

Predavač: asst. dr Marina Gazdić
Tema: ,, Interakcija mezenhimalnih matičnih ćelija i regulatornih T limfocita igra važnu ulogu u redukciji akutnog oštećenja jetre"

Oponent: doc. dr Jelena Pantić

U prilogu dostavljamo sažetak predavanja i prezentaciju.
23 NOV 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj prekondicioniranja hiperbaričnom oksigenacijom u kombinaciji sa antagonistima L-tipa kalcijumskih kanala na funkcionalni oporavak izolavanog srca pacova

Predavač: Sar. u nastavi Jovana JeremićBiohemijske metode za određivanje reaktivnih kiseoničnih vrsta

Predavač: Sar. u nastavi Marko Ravić

23.11.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


16 NOV 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Koncentracija mikropartikula i biomarkera oksidacionog stresa kod pacijentata obolelih od reumatiodnog artritisa

Predavač: Sar. u nastavi Aleksandra Vranić

04.12.2017., 14.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju (broj 33), Institut FMN

Animalni modeli farmakološki izazvane kardiotoksičnosti

Predavač: Marina Ranković

16.11.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


 9 NOV 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Pokazatelji aktivacije hemostaze kod pacijenata sa autoimunim bolestima (globalne hemostatske metode)

Predavač: Sar. u nastavi Aleksandra VranićBiohemijske metode za određivanje indeksa lipidne peroksidacije

Predavač: Ass. Nataša Mijailović

9.11.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


26 OKT 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj prekondicioniranja antagonistima L-tipa kalcijumskih kanala na funkcionalni oporavak izolavanog srca pacova

Predavač: Sar. u nastavi Jovana JeremićMetode farmakološke indukcije srčane insuficijencije i kardiotoksičnosti

Predavač: Marina Ranković

26.10.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


12 OKT 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Antioksidacioni i kardioprotektivni efekti metanolnih ekstrakata Galium verum L. i Allium ursinum L.

Predavač: Sar. u nastavi Jovana BradićBiohemijske metode za određivanje reaktivnih azotnih vrsta

Predavač: Ass. Maja Savić

12.10.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


28 SEP 2017   

TRENDS IN STEM CELL RESEARCH
AND CELL-BASED THERAPY


Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u saradnji sa Asocijacijom italijanskih i srpskih naučnika i istraživača i Ambasadom Republike Italije u Srbiji organizuje naučni skup ,,Trends in Stem Cell Research and Cell-based Therapy” koji će se održati 28. septembra 2017. godine u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Opširnije možete videti ovde.
21 SEP 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Imunohistohemijske karakteristike i redoks status hipofizno-gonadalnog sistema nakon aplikacije anaboličkog steroida peripubertalnim i adultnim mužjacima pacova

Predavač: Ass. dr Jasmina SretenovićBiohemijske metode za detekciju glutationa (ciklus glutationa)

Predavač: Ass. Katarina Radonjić

21.09.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


 1 JUN 2017   

PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 01. juna 2017. u 14.00 u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" Fakulteta medicinskih nauka prisustvujete predavanju pod nazivom:
,,Uloga galektina 3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze" koje će održati:
Ass. dr Aleksandar Arsenijević

11 MAJ 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj treninga i detreninga na funkciju miokarda i oksidacioni stres pacova.

Predavač: Mr pharm. Anica Petković

11.05.2017., 14.30 časova, Plava sala, Fakultet medicinskih nauka


11 MAJ 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj treninga i detreninga na funkciju miokarda i oksidacioni stres pacova.

Predavač: Mr pharm. Anica Petković

11.05.2017., 14.30 časova, Plava sala, Fakultet medicinskih nauka


13 APR 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 13.04.2017. u 14:00 u Amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


"Uticaj novosintetisanog liganda (O,O-dietil- (S,S)-etilendiamin-N,N-di- 2-amino- (-3cikloheksil) propanoat dihlorhlorida) na rast i metastaziranje tumora: tumoricidni efekat in vitro i modulacija antitumorskog imunskog odgovora in vivo" koje će održati

Milena Jurišević


23 MAR 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Inflamaciono-oksidacioni status trudnica koje boluju od trombofilije.

Predavač: Aleksandra DimitrijevićUticaj subhroničnog opterećenja homocisteinom na koronarnu hemodinamiku i oksidacioni stres kod pacova: efekti sumporovitih aminokiselina (metionina, N-acetilcisteina i cisteina) i neorganskog Na-hidrogensulfida.

Predavač: Ass. dr Tamara Nikolić

23.03.2017., 14.30 časova, Žuta sala (desno 41), Fakultet medicinskih nauka


 2 MAR 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 02.03.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg karcinoma dojke" koje će održati

Nevena Gajović


 9 FEB 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 09.02.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita" koje će održati

Marina Gazdić


 2 FEB 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 2.2.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Značaj IL-33 u metastaziranju mišjeg melanoma” koje će održati

Andra Jevtović


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
19 JAN 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 19.1.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na razvoj nekroze kod karcinoma dojke” koje će održati

Miloš Milosavljević


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.