Тренутно сте на:
 
Центaр изузет.вредности
 


Повезани садржаји:
 
Почетна страна Центра
Активности Центра
О Центру
Делатност рада Центра
Циљеви Центра
Истраживачи у Центру
Пројекти Центра
Резултати Центра
Међународна сарадња
Организација
Одбрањене докторске
  дисертације
 

 

ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ
И ИСТРАЖИВАЊЕ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
 

 ЦИЉЕВИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЦЕНТРА

 

Центар за молекулску медицину и испитивање матичних ћелија има следеће оперативне циљеве:

 • Континуиран научноистраживачки рад истраживача и студената докторских академских Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
 • Опремање Центра: ревитализација постојеће и набавка нове опреме, оспособљавање новог простора за истраживање;
 • Апликација и реализација научноистраживачких пројеката;
 • Сарадња са високошколским установама, институтима и установама у земљи и иностранству на пројектима од заједничког интереса;
 • Развој научноистраживачког подмлатка;
 • Стварање услова и подстицање научно-истраживачког рада међу студентима докторских академских и интегрисаних академских студија Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
 • Публиковање и презентовање резултата научно-истраживачког рада;
 • Промоција истраживања и резултата научноистраживачког рада;
 • Сарадња са међународном научном заједницом, прихватање водећих научника из иностранства и организација научних скупова.

Области научноистраживачког рада у Центру подразумевају:

 • Испитивање нових целуларних и молекуларних детерминанти важних у биологији аутоимунских, хроничних и малигних болести;
 • Испитивање молекулских и целуларних механизама одговорних за антитуморски, антиинфламaцијски, имуномодулацијски и имунометаболички ефекат екстаката изолованих из биљака са територије Балкана;
 • Испитивање имуномодулаторних, антимикробних и цитотоксичких карактеристика пептида и једињења комплекса метала (злато, платина, паладијум, цинк, рутенијум);
 • Испитивање антитуморског и имуномодулаторног ефекта антидијабетика;
 • Испитивање улога IL-33/ST2 сигналног пута и Gal3 у биологији различитих аутоимунских, запаљенских и малигних болести;
 • Испитивање терапијског потенцијала примене метформина, пропранолола, блокаде  PDL/PD1 и IL-33/ST2 сигналних путева у терапији малигних болести и одређивање молекулских механизама одговорних за потенцијално дејство;
 • Анализа цитокинскохг профила, параметара урођене, целуларне и хуморалне имуности и имуногенетских карактеристика пацијената и корелација са тежином и исходом болести, код оболелих од COVID-19
 • Одређивање генетских варијација у метаболизму и дејству лекова;
 • Дизајнирање, спровођење и анализа резултата клиничких истраживања која се тичу различитих облика тумора - карцинома дојке, колоректалног карцинома, карцинома бубрега и желуца, нодуларних промена на штитастој жлезди, фокусирају се на проучавање комплексних биолошких процеса као што су имунски одговор, сенесценција, ангиогенеза и епително-мезенхимна транзиција.
 • Дизајнирање, спровођење и анализа резултата експерименталних и клиничких истраживања имунског одговора у случајевима акутног панкреатитиса.

 

 

 
  

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.