Trenutno ste na:
 
Centar izuzet.vrednosti
 


Povezani sadržaji:
 
Početna strana Centra
Aktivnosti Centra
O Centru
Delatnost rada Centra
Ciljevi Centra
Istraživači u Centru
Projekti Centra
Rezultati Centra
Međunarodna saradnja
Organizacija
Odbranjene doktorske
  disertacije
 

 

CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I
ISTRAŽIVANJE MATIČNIH ĆELIJA
 
   

O CENTRU

        OSNIVANJE CENTRA

        ORGANIZACIJA CENTRA

        ISTRAŽIVAČI U CENTRU

        DELATNOSTI CENTRA

        PROSTORIJE CENTRA

        POSLOVNIK O RADU CENTRA

 


OSNIVANJE CENTRA

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I
istraživanje matičnih ćelija
osnovan je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 02.12.2013. godine odlukog Saveta Fakulteta br. 01-13011/4.ORGANIZACIJA CENTRA

Za rukovodioca Centra imenovan je prof. Nebojša Arsenijević, redovni profesor Fakulteta odlukom dekana prof. dr Predraga Čanovića br.01-10853 od 15.10.2014.

 

ISTRAŽIVAČI U CENTRU

 

Spisak istraživača izabranih u nastavna/naučna i istraživačka zvanja


- prof. dr Miodrag Stojković, redovni profesor

- prof. dr Miodrag Lukić, profesor emeritus

- prof. dr Vera Dondur, redovni profesor

- prof. dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor

- prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor

- doc. dr Ivan Jovanović, docent

- doc. dr Vladislav Volarević, docent

- doc. dr Gordana Radosavljević, docent

- doc. dr Marija Milovanović, docent

- doc. dr Jelena Pantić, docent

 

Spisak istraživača izabranih u nastavna/naučna i istraživačka zvanja
   (u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Centru)


- prof. dr Miodrag Stojković, redovni profesor

- prof. dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor

- prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor

- doc. dr Ivan Jovanović, docent

- doc. dr Vladislav Volarević, docent

- doc. dr Gordana Radosavljević, docent

- doc. dr Marija Milovanović, docent

- doc. dr Jelena Pantić, docent


 
  

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.