АКТУЕЛНО  
 


УПУТСТВА
ЗА НАСТАВНИКЕ

Простор опремљен за извођење наставног процеса коришћењем
online ZOOM платфоме на Институтима ФМН

Опширније погледајте овде


ОБАВЕШТЕЊЕ НОВИМ СТУДЕНТИМА на ИАСМ, ИАСФ, ИАСС, ОСС

На платформи ФМН за online наставу омогућено је Регистро-вање нових студената (погле-дајте упутство овде)

Приступ платформи ФМН за online наставу могућ је преко странице studije.fmn.rs

Пријава на предмете које слушате у зимском семестру биће могуће од 04.10.2020. године почев од 13.00 часова. (погледајте упутство овде)


ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА


ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19 НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ОКВИРУ МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19


ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

План примене мера за спречавање појаве и ширења заразне болести ФМН погледајте овде


ИДЕЈЕ: Продужен рок за подношење предлога пројеката
Због отежане здравствене ситуације у Републици Србији, рок за подношење Пријава предлога пројеката по Јавном позиву Фонда за науку у оквиру програма ИДЕЈЕ, продужава се за 60 дана у односу на досадашњи рок који је одређен за подношење Пријава предлога пројеката, односно до 7. октобра 2020. године, до 15 часова, по средњеевропском времену. Опширније овде.


Услове конкурса, пријаве и остале информације погледајте овде.

АНКЕТЕ (COVID 19)

Анкета 001

Навике у исхрани, физичку активност и хигијенске навике у периоду пре настанка епидемије и у тоkу епидемије


Анкета 002

Поштоване колеге,

Пандемија Covid 19 ставља нас пред различите изазове. Пред вама је упитник (линк) из интернационалног истражива-ња чији смо и ми део.

Више него икад нам је потребно да сазнамо што више, зато вас позивамо да одвојите мало времена и попуните упитник!

Укључите се и позовите друге да се укључе!

Проф. др Драгана Игњатовић Ристић


КОНСЕНЗУС О ПРИМЕНИ КЛОЗАПИНА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19
Текст приредила и прила-годила проф. др Драгана Игњатовић Ристић
Обука за саветника за хемикалије
и полагање испита за обнову лиценце за саветника за хемикалије

УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ

Упутство за навођење афилијације приликом писа-ња научног рада запослених погледајте овдеАКАДЕМСКИ
календар
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research


НЕДЕЉНИ РАСПОРЕДИ
(помоћ код одређивању термина тестова)

 

 

Недељни распоред за ИАС медицине погледајте овде

Недељни распоред за ИАС фармације погледајте овде

Недељни распоред за ИАС стоматологије погледајте овде

Недељни распоред за основне струковне студије погледајте овде


УПУТСТВА
ЗА СТУДЕНТЕ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ

Пријављивање регистрованих студената на предмете које слушају у зимском семестру биће могуће од 06.10.2020. године почев од 13.00 часова. (погледајте упутство овде)

Приступ платформи ФМН за online наставу могућ је преко странице studije.fmn.rs


ПРАКТИЧНА НАСТАВА ИЗ КЛИНИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Обавештавају се студенти са свих студијских програма (ИАСМ, ИАСФ, ОСС) да се практична настава из клиничких предмета, због епидемиолошких разлога, неће одржавати у простору КЦ Крагујевац већ путем платформе ФМН (on-line).


Конкурс за упис на Докторске академске студије - менаџмент здравственог система у шк. 2020/2021. (НОВО)
Одобрен пројекат ''COVID-19: immunogenetic background, immune response and disease severity- cibirds'' (НОВО)
СТУДЕНТСКЕ АНКЕТЕ
(Евалуација наставног процеса)

Конкурс за упис на Мастер академске студије - менаџмент у систему здравствене заштите у шк. 2020/2021.
Конкурс за упис на докторске академске студије – Докторска школа - медицинске науке у шк. 2020/2021.
Нови број часописа SJECR
Vol 21 no. 2

ДОДЕЛА ИНДЕКСА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ

Додела индекса студентима прве године ИАС Медицине обавиће се 4. октобра 2020. године у Амфитеатру у терминима:
- од 12.30-13.00 часова студенти прве године ИАС Медицине (I-VIII група)
- од 13.00-13.30 часова студенти прве године ИАС Медицине (IX-XVI група)

Списак студената I године (по групама за вежбе и туторским групама) са терминима првог састанка са туторима школске 2020/2021. године можете погледати овде. (НОВО)Остале информације овде

ДОДЕЛА ИНДЕКСА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ

Додела индекса студентима прве године ИАС Фармације обавиће се 4. октобра 2020. године у Амфитеатру у терминима:
- од 11.00-11.30 часова студенти прве године ИАС Фармације (I-VII група)
- од 11.30-12.00 часова студенти прве године ИАС Фармације (VIII-XIV група)

Списак студената I године (по групама за вежбе и туторским групама) са терминима првог састанка са туторима школске 2020/2021. године можете погледати овде. (НОВО)Остале информације овде

ДОДЕЛА ИНДЕКСА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ

Додела индекса студентима прве године ИАС Стоматологије обавиће се 4. октобра 2020. године у Амфитеатру у термину:
- од 12.00-12.30 часова студенти прве године ИАС Стоматологије

Списак студената I године (по групама за вежбе и туторским групама) са терминима првог састанка са туторима школске 2020/2021. године можете погледати овде. (НОВО)Остале информације овде

ДОДЕЛА ИНДЕКСА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ

Додела индекса студентима прве године Основних стуковних студија обавиће се 4. октобра 2020. године у Амфитеатру у терминима:
- од 10.00.- 10.30 студенти прве године Основних струковних студија – струковна медицинска сестра (I-IV група)
- од 10.30.- 11.00 студенти прве године Основних струковних студија – струковни физиотерапеут (V-VIII група)

Списак студената I године (по групама за вежбе) школске 2020/2021. године можете погледати овде. (НОВО)Остале информације овде

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
у школској 2020/2021. години

Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке за школску 2020/2021. погледајте овде (НОВО)


Информације о обнови и упису године у школској 2020/2021. години погледајте овде (НОВО)

Остале информације погледајте овде

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Менаџмент здравственог система

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Конкурс за упис на заједничке докторске студије – менаџмент здравственог система у школској 2020/2021. години погледајте овде (НОВО)


Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија Менаџмент здравственог система у оквиру поља медицинских наука и области интердисциплинар-них студија (Факултета медицинских наука и Економског факултета Уни-верзитета у Крагујевцу)

МАСТЕР МЕНАЏЕР У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
интердисциплинарни
студијски програм

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ (Други конкурсни рок)
за школску 2020/2021. годину

Комплетан текст конкурса можете погледати можете погледати овде.


Коначну ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије
за школску 2020/2021. годину

Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите можете погледати овде.


Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија Исхрана и суплементација

Студијски програм мастер академских студија „Мастер исхране и суплементације“ је по својој структури и садржају, сврси, циљевима и исходима (компе-тенцијама свршених студената) усклађен са савременим токовима и стањем високошколске едукације из мултидисциплинарних студија на нивоу мастер академских студија.


Опширније можете погледати овде

По завршетку мастер студија Регенеративна медицина очекује се да студент развије наведене предметно-специфичне и опште способности које ће му омогућити даље усавршавање и укључивање у научно-истраживачки рад у институцијама које се баве истражи-вањима у области регенеративне медицине, матичних ћелија и развојне биологије.
Мастер програм Регенеративна медицина представља такође и добру основу за даље усавршавање у некој од лабораторија за ван-телесну оплодњу и репродуктивну биологију. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стру-чњацима (мастер регенеративне медицине) његову бољу примену у пракси.

Опширније можете погледати овде

КОНКУРСИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Конкурс за упис на специјалистичке и уже специјалистичке студије у школској 2020/2021. години погледајте овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и у установама са којима факултет има уговор о сарадњи у школској 2020/2021. години овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у приватним здравственим установама и/или у установама које не обављају здравствену делатност као примарну у школској 2020/2021. години овде

Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и здравствене сараднике који су запослени у здравственим установама изван републике Србије у школској 2020/2021. години овде

ИНФОРМАТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ГРАНА

Информаторе (силабусе) специјалистичких грана погледајте овде.


Остале информације погледајте овде

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ

ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (силабусе) предмета погледајте овде.


Остале информације погледајте овде

АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести и конкурси
везани за научно истраживачки рад


ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
Центар за молекулску медицину и
истраживање матичних ћелија


ПРОЈЕКТИ
Пројекти који се тренутно реализују
Архива ЈУНИОР пројеката

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Актуелности из Центара

ДОКУМЕНТА И ПЛАНОВИ НИР-а
Документа потребна за пријаву
пројеката

АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести из Центра, најаве лабораторијских састанака и жур-нал клубова

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ
Оснивање Центра
Организација Центра
Делатности Центра
Истраживачи у Центру

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Резултати пројеката Центра

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња и
организација научних скупова

Конкурс за мобилност запослених на Универзитету у Крагујевцу у оквиру Еразмус+ програма (НОВО)

Остале вести у вези са Erazmus+ погледајте овде

Остале вести у вези са програмима PhD и мастер студија, летњих школа погледајте овде

Корисне информације у вези са ступендијама можете наћи и на сајту Центра за развој каријере и саветовање студената овде

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.