Trenutno ste na:
 
Vesti sa fakulteta
  Najnovije vesti
 


Povezani sadržaji:
 
Najnovije vesti
Arhiva vesti
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
VESTI I DOGAĐAJI
NAJNOVIJE VESTIARHIVA VESTI

OBELEŽEN SVETSKI DAN NAUKE NA UNIVERZITETU
- POVELJE DOBILO 9 PROFESORA FMN

Povodom obeležavanja Svetskog dana nauke, 10. novembra 2023. god, u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, svečano su po prvi put uručene jedna plaketa i 18 povelja naučnicima Univerziteta u Kragujevcu u znak priznanja za ostvarene izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu, koji su verifikovani i na prestižnoj Stanford listi za 2023. godinu, kao i za doprinos razvoju i afirmaciji Univerziteta u Kragujevcu.

Na početku skupa prisutnima se obratio rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović, a zatim je upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu akademik Miloš Đuran održao predavanje pod nazivom „Medicinska neorganska hemija: primena kompleksa metala u medicini”. Na predlog rektorskog kolegijuma najcitiranijem srpskom naučniku akademiku Ivanu Gutmanu, Univerzitet u Kragujevcu dodelio je po prvi put ustanovljenu plaketu za postignute izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu i doprinos afirmaciji Univerziteta u Kragujevcu.

Najbrojniji po broju dodeljenih povelja je Fakultet medicinskih nauka.
Devet od ukupno 18 povelja dobili su naši nastavnici i saradnici:

 • - prof. dr Milena Ilić,
 • - prof. dr Slobodan Janković,
 • - prof. dr Vladimir Jakovljević,
 • - prof. dr Ivan Jovanović,
 • - prof. dr Nebojša Arsenijević,
 • - prof. dr Vladimir Jurišić,
 • - prof. dr Vladimir Volarević,
 • - viši naučni saradnik Bojana Simović Marković i
 • - naučni saradnik Branislav Jeremić.
Povelje su dodeljene i:
 • - dr Miloradu Bojiću (posthumno), redovnom profesoru Fakulteta inženjerskih nauka
   (povelju je primio njegov sin dr Ljubiša Bojić)
 • - dr Zoranu Marković, naučnom saradniku Instituta za informacione tehnologije, Kragujevac
 • - dr Borisu Furtuli, vanrednom profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta
 • - dr Branislavu Rankoviću, redovnom profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta
 • - dr Vladimiru Stojanoviću, vanrednom profesoru Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
 • - dr Nenadu Filipoviću, redovnom profesoru Fakulteta inženjerskih nauka
 • - dr Marijani Kosanić, vanrednom profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta
 • - dr Predragu B. Petroviću, redovnom profesoru Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
 • - dr Svetislavu Savoviću, redovnom profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta
Univerzitet u Kragujevcu je ovom prilikom dodelio i zahvalnicu dr Nenadu Tasiću, redovnom profesoru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za donaciju lične biblioteke akademika Nikole Tasića Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu.Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.