Тренутно сте на:
 
Основне струковне
  студије
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР
ОД ШКОЛСКЕ 2014. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А7
Патолошка анатомија
2
А8
Патолошка физиологија
3
А9
Микробиологија и имунологија
4
А10
Здравствена нега
5
A11
Хумана Генетика
6
А12
Дијететика
8
АИ1
Вештина комуникације са пацијентом
9
АИ2
Медицинска етика
[ - нд - ]
10
Б15
Инфективне болести са негом
11
Б4
Информатика у здравству
[ - нд - ]
12
Б16
Хирургија са негом
13
Б17
Гинекологија и акушерство са негом
14
Б5
Економика у здравству
[ - нд - ]
15
Б18
Кожне и венеричне болести са негом
17
БИ3
Породична медицина
[ - нд - ]
18
БИ4
Геријатрија са негом
19
В15
Aнестезиологија са реанимацијом
20
В14
Клиничке евалуационе и терапијске технике
21
В16
Стручна пракса
[ - нд - ]
22
В6
Дипломски рад
[ - нд - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.