Тренутно сте на:
 
Основне струковне
  студије
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
ОД ШКОЛСКЕ 2010. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Aнатомија
[ - нд - ]
2
A2
Хистологија
3
A3
Физиологија
[ - нд - ]
4
A4
Биохемија
5
A5
Клиничка пропедевтика
6
A6
Енглески језик
[ - нд - ]
7
А7
Патолошка анатомија
8
А8
Патолошка физиологија
[ - нд - ]
9
А9
Микробиологија и имунологија
10
А10
Здравствена нега
[ - нд - ]
11
A11
Хумана Генетика
12
А12
Дијететика
14
АИ1
Вештина комуникације са пацијентом
15
АИ2
Медицинска етика
[ - нд - ]
16
AИ3
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе за студенте I године студија [од шк. 2011/12]
[ - нд - ]
17
Б6
Клиничка биомеханика
[ - нд - ]
18
Б7
Општа физикална терапија
[ - нд - ]
19
Б1
Неурологија
20
Б8
Ортопедија и трауматологија
[ - нд - ]
21
Б2
Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
22
Б3
Социјална медицина и здравствено осигурање
[ - нд - ]
23
Б9
Општа кинезитерапија
[ - нд - ]
24
Б4
Информатика у здравству
25
Б10
Медицинска рехабилитација I
26
Б11
Клиничка физикална терапија I
[ - нд - ]
27
Б5
Економика у здравству
[ - нд - ]
29
БИ1
Соматопедија
[ - нд - ]
30
БИ2
Технике масаже
[ - нд - ]
31
В1
Кинезитерапијске технике
[ - нд - ]
32
В2
Медицинска рехабилитација II
[ - нд - ]
33
В3
Клиничка физикална терапија II
[ - нд - ]
35
ВИ1
Рехабилитација у спорту
[ - нд - ]
36
ВИ2
Медицинска психологија
[ - нд - ]
37
В4
Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији
[ - нд - ]
38
В5
Клиничке евалуационе и терапијске технике
[ - нд - ]
39
В6
Стручна пракса
[ - нд - ]
40
В7
Дипломски рад
[ - нд - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.