Тренутно сте на:
 
Докторске академске студије
  Менаџм. здрав. система
 

АКАДЕМСКИ
календар


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова
АРХИВА

 

КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2022/2023. години

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

У прву годину докторских студија може се уписати, у другом уписном року, укупно 24 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице:
- са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента)
- са положеним квалификационим испитом за лица која имају просечну оцену нижу од 8 (осам)

Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2021/2022. години


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали у другом уписном року за упис можете погледати овде.

Рангирање кандидата за упис на докторске академске студије Менаџмент здравственог система утврђује се према резултату постигнутом на основним, односно интегрисаним aкадемским студијама (просечна оцена и дужина студирања).ПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2021/2022. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали у другом уписном року за упис можете погледати овде.

Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
Приговор се може доставити путем електронске поште на: dasm@medf.kg.ac.rsУПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2021/2022. године

Обавештење о упису на другу годину заједничких докторских студија – Менаџмент здравственог система у школској 2021/2022. години можете погледати овде


КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2021/2022. години (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК)

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

У прву годину докторских студија може се уписати, у другом уписном року, укупно 14 студената.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента).

- Пријава кандидата: до 29. октобра 2021. године
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 1. новембра 2021. године
- Објављивање коначне ранг листе: 2. новембра 2021. године
- Упис кандидата: од 4. и 5. новембра 2021. године


Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2021/2022. години


Коначну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.

Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања ранг листе.
Приговор се може доставити путем електронске поште на: dasm@medf.kg.ac.rsПРЕЛИМАНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ -МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА у школској 2021/2022. години


Прелиминарну ранг листу кандидата који су конкурисали за упис можете погледати овде.

Кандидат може да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од сата објављивања прелиминарне ранг листе.
Приговор се може доставити путем електронске поште на: dasm@medf.kg.ac.rsКОНКУРС ЗА УПИС НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
у школској 2021/2022. години

Докторске академске студије су интердисциплинарне студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система које се остварују се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

У прву годину докторских студија може се уписати 24 студената

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице са завршеним академским студијама од најмање 300 ЕСПБ (научне области медицине, фармације, стоматологије, ветерине, економије, права, менаџмента).

Пријава кандидата: до 6. октобра 2021. године
Објављивање прелиминарне ранг листе: 8. октобра 2021. године
Објављивање коначне ранг листе: 11. октобра 2021. године
Упис кандидата: од 12. октобра до 14. октобра 2021. године


Комплетан текст конкурса можете погледати овде
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.