Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2018. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
A1
  Oпшта и неорганска хемија

1

О

60

30

0

180

9

2.
A2
  Фармацеутска биологија са генетиком

1

О

15

30

0

75

4

3.
A3
  Основи морфологије човека

1

О

30

30

0

90

5

4.
A4
  Аналитичка хемија

1

О

60

30

0

150

8

5.
А5
  Органска хемија 1

2

О

60

30

0

150

8

6.
A6
  Увод у фармацеутску технологију

2

О

30

45

0

135

7

7.
A7
  Основи физиологије човека

2

О

60

30

0

60

5

8.
  Изборни блок 1 [2/3]

14

9.
И1
  Увод у фармацеутску праксу

1

И

30

30

15

135

7

10.
И2
  Основи физичке хемије

1

И

30

30

0

150

7

11.
И3
  Енглески језик

2

И

30

15

30

135

7

12.
  Физичко васпитање

2

О

0

0

0

0

0

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

13.
Б10
  Основи биохемије човека

3

О

30

30

0

90

5

14.
Б11
  Органска хемија 2

3

О

45

30

0

105

6

15.
Б3
  Фармацеутска микробиологија

3

О

30

30

0

90

5

16.
Б12
  Основи патолошке физиологије човека

3

О

30

30

0

90

5

17.
Б13
  Медицинска хемија 1

3

О

30

30

0

90

5

18.
Б14
  Инструменталне методе

4

О

30

30

0

90

5

19.
Б15
  Вештина фармацеутске комуникације

4

О

15

30

0

75

4

20.
Б16
  Фармакологија 1

4

О

30

30

0

90

5

21.
Б17
  Фармацеутска хемија 1

4

О

30

30

15

105

6

22.
  Изборни блок 2 [2/3]

14

23.
И16
  Обрада резултата мерења

3

И

30

30

15

135

7

24.
И17
  Истраживање у фармацији

4

И

30

30

15

135

7

25.
И18
  Нутритивни суплементи

4

И

30

30

15

135

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

26.
В18
  Фармакологија 2

5

О

30

30

0

90

5

27.
В19
  Имунологија

5

О

30

30

15

45

4

28.
В20
  Фармацеутска хемија 2

5

О

30

30

15

75

5

29.
В21
  Фармацеутска технологија 1

5

О

30

30

0

60

4

30.
В22
  Медицинска хемија 2

5

О

30

30

0

90

5

31.
В23
  Токсикологија

6

О

30

15

15

60

4

32.
В24
  Основи фармакогнозије и фитотерапије

6

О

30

30

0

90

5

33.
В25
  Издавање лекова у пракси

6

О

30

15

15

90

5

34.
В26
  Фармацеутска технологија 2

6

О

30

30

0

90

5

35.
В27
  Клиничка пропедевтика за фармацеуте

6

О

15

30

30

45

4

36.
  Изборни блок 3 [2/3]

14

37.
И20
  Фармацеутска етика са историјом фармације

5

И

30

30

15

135

7

38.
И21
  Бионеорганска хемија

5

И

30

30

15

135

7

39.
И22
  Радиофармација

6

И

30

30

15

135

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

40.
Г3
  Клиничка фармација 1

7

О

30

30

15

105

6

41.
Г9
  Броматологија

7

О

30

45

0

105

6

42.
Г10
  Индустријска фармација са козметологијом

7

О

30

30

0

90

5

43.
Г11
  Биофармација

7

О

30

45

0

105

6

44.
Г8
  Клиничка фармација 2

8

О

30

30

15

105

6

45.
Г6
  Фармацеутска биотехнологија

8

О

45

30

0

105

6

46.
Г12
  Социјална фармација

8

О

30

15

0

105

5

47.
Г5
  Инфективне болести

8

О

30

30

0

120

6

48.
  Изборни блок 4 [2/3]

14

49.
И23
  Спортска фармација

7

И

30

30

15

135

7

50.
И24
  Медицинска биохемија

7

И

30

30

15

135

7

51.
И12
  Зависност од лекова и злоупотреба лекова

8

И

30

30

15

135

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

52.
Д1
  Клиничка фармација 3

9

О

30

30

15

135

7

53.
Д5
  Фармаковигиланца

9

О

30

30

15

135

7

54.
Д4
  Фармакоепидемиологија

9

О

30

30

15

135

7

55.
Д9
  Фармакокинетика

9

О

30

30

15

135

7

56.
Б2
  Статистика у фармацији

9

О

30

30

15

135

7

57.
Д10
  Стручна студентска пракса

10

О

30

45

0

285

12

58.
  Изборни блок 5 [1/2]

7

59.
И19
  Болничка фармацеутска пракса

10

И

15

30

15

150

7

60.
Д3
  Фармакоекономија

10

И

30

30

15

135

7

61.
31
  Интерпрофесионално образовање

10

З

0

30

0

0

2

62.
Д8
  Завршни рад

10

О

0

0

0

120

4

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.