Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2016. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
А1
  Општа и неорганска хемија

1

О

60

30

0

195

9

2.
A2
  Фармацеутска биологија са генетиком

1

О

15

30

0

75

4

3.
A3
  Основи морфологије човека

1

О

30

30

0

75

5

4.
A4
  Аналитичка хемија

1

О

60

30

0

180

8

5.
А5
  Органска хемија 1

2

О

60

30

0

165

8

6.
A6
  Увод у фармацеутску технологију

2

О

30

45

0

120

7

7.
A7
  Основи физиологије човека

2

О

60

30

0

60

5

8.
  Изборно подручје 1 - ИП1

14

9.
И1
  Увод у фармацеутску праксу

1

И

30

30

15

360

7

10.
И2
  Основи физичке хемије

1

И

30

30

0

360

7

11.
И3
  Енглески језик

2

И

30

15

30

360

7

12.
  "Физичко васпитање *
  Обавезно похађање наставе за студенте I године
  студија
"

1|2

О

0

0

0

0

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

13.
Б10
  Основи биохемије човека

3

О

30

30

0

90

5

14.
Б11
  Органска хемија 2

3

О

45

30

0

105

6

15.
Б3
  Фармацеутска микробиологија

3

О

30

30

0

90

5

16.
Б12
  Основи патолошке физиологије човека

3

О

30

30

0

90

5

17.
Б13
  Медицинска хемија 1

3

О

30

30

0

90

5

18.
Б14
  Инструменталне методе

4

О

30

30

0

90

5

19.
Б15
  Вештина фармацеутске комуникације

4

О

15

30

0

75

4

20.
Б16
  Фармакологија 1

4

О

30

30

0

90

5

21.
Б17
  Фармацеутска хемија 1

4

О

30

30

15

105

6

22.
  Изборно подручје 2 - ИП2

14

23.
И16
  Обрада резултата мерења

3

И

30

30

15

135

7

24.
И17
  Истраживање у фармацији

4

И

30

30

15

135

7

25.
И18
  Нутритивни суплементи

4

И

30

30

15

135

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

26.
В1
  Нове методе примене лекова 1

5

О

30

15

15

90

5

27.
В2
  Статистика у фармацији

5

О

30

15

15

120

6

28.
В3
  Молекуларна фармакологија

5

О

30

15

15

90

5

29.
В4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 1

5

О

30

15

0

75

4

30.
В5
  Закони и фармација

5

О

45

15

0

120

6

31.
В6
  Исхрана у здрављу и болести

5

О

15

15

15

75

4

32.
В7
  Издавање лекова у пракси

6

О

30

15

15

150

7

33.
В8
  Болести и циљеви лечења

6

О

15

15

15

75

4

34.
В9
  Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални
  аспекти

6

О

30

15

15

90

5

35.
  Изборно подручје 3 - ИП3

14

36.
И7
  Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације

6

И

30

15

15

150

7

37.
И8
  Неуронауке и фармакологија

6

И

30

15

15

150

7

38.
И9
  Решавање клиничких проблема

6

И

30

15

15

150

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

39.
Г1
  Нове методе примене лекова 2

7

О

15

15

15

105

5

40.
Г2
  Имунофармакологија и лечење хроничних болести

7

О

30

15

15

90

5

41.
Г3
  Клиничка фармација 1

7

О

30

15

15

120

6

42.
Г4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 2

7

О

30

15

0

105

5

43.
Г6
  Фармацеутска биотехнологија

7

О

30

15

15

120

6

44.
Г5
  Инфективне болести

8

О

15

15

15

75

4

45.
Г7
  Дилеме у пракси

8

О

30

0

15

105

5

46.
Г8
  Клиничка фармација 2

8

О

30

15

15

120

6

47.
  Изборно подручје 4 - ИП4

18

48.
И10
  Истраживање у фармацији 1

7

И

45

0

45

180

9

49.
И11
  Истраживање у фармацији 2

8

И

45

0

45

180

9

50.
И12
  Зависност од лекова и злоупотреба лекова

8

И

30

15

45

180

9

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

51.
Д1
  Клиничка фармација 3

9

О

15

15

15

105

6

52.
Д2
  Клиничка фармакокинетика

9

О

15

15

0

90

5

53.
Д3
  Фармакоекономија

9

О

15

15

0

90

5

54.
Д4
  Фармакоепидемиологија

9

О

15

15

15

105

6

55.
Д5
  Фармаковигиланца

9

О

15

15

15

120

6

56.
  Изборно подручје 5 - ИП5

26

57.
И19
  Болничка фармацеутска пракса

10

И

0

15

75

255

13

58.
И14
  Истраживање

10

И

45

45

0

255

13

59.
И15
  Стручна студентка пракса

10

И

45

45

0

255

13

60.
Д8
  Завршни рад

10

О

0

0

0

120

6

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.