Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 






 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 4. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

136. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 31.01.2024. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета "проф. др Милосав Костић" за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 


 1. Верификација мандата члановима Већа
  1.1. Проф. др Анђелки Стојковић Анђелковић (предлог)
  1.2. Доц. др Николи Мирковићу (предлог)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука из области издавачке делатности:
  - Предлози за усвајање рецензената за новопристигле публикације и за усвајање позитивних рецензија
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 4. Усвајање извештаја о раду Факултета за школску 2022/23.годину
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 5. Усвајање предлога плана рада Факултета за 2024. годину
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о предлогу за доделу награде за најбољу научницу
  (материјал за ову тачку можете погледати овде)

 7. Усвајање извештаја Комисије за квалитет:
  7.1. Извештај о Самовредновању Факултета спроведен 2024. године за период од претходне три школске године (предлог)
  7.2. Извештај о годишњем раду Комисије за квалитет за 2023. годину (предлог)
  7.3. Извештај Комисије за квалитет о спровођењу стратегије квалитета на Факултету медицинских наука за 2023. годину (предлог)

 8. Одлука о предлогу броја студената и висини школарине за упис у прву годину студија у школској 2024/25.години (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о предлогу састава комисије за спровођење уписа у прву годину студија у школској 2024/25. години на следећим студијским програмима:
  9.1. Интегрисане академске и Основне струковне студије
  9.2. Докторске академске студије
  9.3. Докторске академске студије Менаџмент здравственог система
  9.4. Мастер академске студије
  9.5. Здравствене специјализације
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о усвајању информатора предмета за летњи семестар 2023/2024. школске године на Интегрисаним академским, Основним струковним и Мастер академским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Усвајање Годишњег извештаја о раду часописа факултета Experimental and Applied Biomedical Research
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлукa о усвајању Извештаја и утврђивању предлога за избор:
  12.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Патолошка анатомија (извештај)
  12.2. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Микробиологија и имунологија (извештај)
  12.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Медицинска генетика (извештај)
  12.4. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Педијатрија (извештај)
  12.5. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Фармакологија и токсикологија (извештај)
  12.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  12.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Патолошка анатомија (извештај)

 13. Одлукa о формирању Комисије за припремање извештаја за избор сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Фармацеутска хемија (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 14. Одлукe о давању сагласности за ангажовање наставника и сарадника
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 15. Одлука о давању сагласности за учешће на конгресима у школској 2024/25. години
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 16. Одлука о изменама и допунама критеријума за избор у звање наставника
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 17. Усвајање Правилника о:
  17.1. Организацији и извођењу наставе на студијском програму Интегрисаних академских студија медицине на енглеском језику (предлог за ову тачку можете погледати овде)
  17.2. Докторским академским студијама (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 18. Одлука о мањим изменама студијског програма ОСС Струковна медицинска сестра васпитач
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 19. Иницијатива о покретању заједничког студијског програма и иницијатива за допуну Правилника о листи стручних, академских и научних назива (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 20. Одлукe о предлогу за избор гостујућих професора
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 21. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.



ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.