Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 4. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog veća Fakulteta


SAZIVAM

136. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 31.01.2024. godine (sreda) u 13.30 sati u Amfiteatru Fakulteta "prof. dr Milosav Kostić" za koju predlažem


DNEVNI RED

 


 1. Verifikacija mandata članovima Veća
  1.1. Prof. dr Anđelki Stojković Anđelković (predlog)
  1.2. Doc. dr Nikoli Mirkoviću (predlog)

 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluka iz oblasti izdavačke delatnosti:
  - Predlozi za usvajanje recenzenata za novopristigle publikacije i za usvajanje pozitivnih recenzija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Usvajanje izveštaja o radu Fakulteta za školsku 2022/23.godinu
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Usvajanje predloga plana rada Fakulteta za 2024. godinu
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 6. Odluka o predlogu za dodelu nagrade za najbolju naučnicu
  (materijal za ovu tačku možete pogledati ovde)

 7. Usvajanje izveštaja Komisije za kvalitet:
  7.1. Izveštaj o Samovrednovanju Fakulteta sproveden 2024. godine za period od prethodne tri školske godine (predlog)
  7.2. Izveštaj o godišnjem radu Komisije za kvalitet za 2023. godinu (predlog)
  7.3. Izveštaj Komisije za kvalitet o sprovođenju strategije kvaliteta na Fakultetu medicinskih nauka za 2023. godinu (predlog)

 8. Odluka o predlogu broja studenata i visini školarine za upis u prvu godinu studija u školskoj 2024/25.godini (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 9. Odluka o predlogu sastava komisije za sprovođenje upisa u prvu godinu studija u školskoj 2024/25. godini na sledećim studijskim programima:
  9.1. Integrisane akademske i Osnovne strukovne studije
  9.2. Doktorske akademske studije
  9.3. Doktorske akademske studije Menadžment zdravstvenog sistema
  9.4. Master akademske studije
  9.5. Zdravstvene specijalizacije
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 10. Odluka o usvajanju informatora predmeta za letnji semestar 2023/2024. školske godine na Integrisanim akademskim, Osnovnim strukovnim i Master akademskim studijama
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 11. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu časopisa fakulteta Experimental and Applied Biomedical Research
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 12. Odluka o usvajanju Izveštaja i utvrđivanju predloga za izbor:
  12.1. nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Patološka anatomija (izveštaj)
  12.2. nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija (izveštaj)
  12.3. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Medicinska genetika (izveštaj)
  12.4. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedijatrija (izveštaj)
  12.5. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija (izveštaj)
  12.6. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Interna medicina (izveštaj)
  12.7. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Patološka anatomija (izveštaj)

 13. Odluka o formiranju Komisije za pripremanje izveštaja za izbor saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 14. Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje nastavnika i saradnika
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 15. Odluka o davanju saglasnosti za učešće na kongresima u školskoj 2024/25. godini
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 16. Odluka o izmenama i dopunama kriterijuma za izbor u zvanje nastavnika
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 17. Usvajanje Pravilnika o:
  17.1. Organizaciji i izvođenju nastave na studijskom programu Integrisanih akademskih studija medicine na engleskom jeziku (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)
  17.2. Doktorskim akademskim studijama (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 18. Odluka o manjim izmenama studijskog programa OSS Strukovna medicinska sestra vaspitač
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 19. Inicijativa o pokretanju zajedničkog studijskog programa i inicijativa za dopunu Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 20. Odluke o predlogu za izbor gostujućih profesora
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 21. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)


PRISUSTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Vladimir Jakovljević, dekan

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.