Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 4. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

133. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 28.10.2023. године (субота) у 14.30 сати у Амфитеатру Факултета "проф. др Милосав Костић" за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 


 1. Верификација мандата члановима Већа
  1.1. Проф. др Милану Зарићу (материјал)
  1.2. Доц. др Драгани Станишић (материјал)
  1.3. Доц. Милошу Папићу (материјал)
  1.4. Доц. др Сузани Живановић (материјал)
  1.5. Доц. др Валентини Опанчини (материјал)
  1.6. Доц. др Николи Продановићу (материјал)
  1.7. Доц. др Ненаду Марковићу (материјал)
  1.8. Доц. др Младену Павловићу (материјал)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука из области издавачке делатности:
  - Предлози за усвајање рецензената за новопристигле публикације и за усвајање позитивних рецензија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о допуни Програма научноистраживачког рада Центра за молекулску медицину и истраживање матичних ћелија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о допуни Програма развоја научноистраживачког подмлатка Центра за молекулску медицину и истраживање матичних ћелија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу од 2023. до 2027.године
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлуке о усвајању Извештаја и утврђивању предлога за избор:
  6.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  6.2. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација (извештај)

 7. Одлуке о избору:
  7.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Хирургија (извештај)
  7.2. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Анатомија (извештај)

 8. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  8.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хирургија
  8.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Медицинска генетика
  8.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Педијатрија
  8.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Патолошка анатомија
  8.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Неурологија
  8.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Радиологија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлуке о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  9.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  9.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Методологија антропометрије
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлукe о предлогу за избор гостујућих професора
  10.1. предлог за избор гостујућег професора Проф. др Татјане Јосифове (предлог)
  10.2. предлог за избор гостујућег професора Проф. др Милоша Стојиљковића (предлог)

 11. Одлукe о давању сагласности за ангажовање наставника и сарадника
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 13. Обраћање Декана
   


ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.