Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 4. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog veća Fakulteta


SAZIVAM

133. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 28.10.2023. godine (subota) u 14.30 sati u Amfiteatru Fakulteta "prof. dr Milosav Kostić" za koju predlažem


DNEVNI RED

 


 1. Verifikacija mandata članovima Veća
  1.1. Prof. dr Milanu Zariću (materijal)
  1.2. Doc. dr Dragani Stanišić (materijal)
  1.3. Doc. Milošu Papiću (materijal)
  1.4. Doc. dr Suzani Živanović (materijal)
  1.5. Doc. dr Valentini Opančini (materijal)
  1.6. Doc. dr Nikoli Prodanoviću (materijal)
  1.7. Doc. dr Nenadu Markoviću (materijal)
  1.8. Doc. dr Mladenu Pavloviću (materijal)

 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluka iz oblasti izdavačke delatnosti:
  - Predlozi za usvajanje recenzenata za novopristigle publikacije i za usvajanje pozitivnih recenzija
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Odluka o dopuni Programa naučnoistraživačkog rada Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Odluka o dopuni Programa razvoja naučnoistraživačkog podmlatka Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2023. do 2027.godine
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 6. Odluke o usvajanju Izveštaja i utvrđivanju predloga za izbor:
  6.1. nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Interna medicina (izveštaj)
  6.2. nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija (izveštaj)

 7. Odluke o izboru:
  7.1. saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Hirurgija (izveštaj)
  7.2. saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Anatomija (izveštaj)

 8. Odluke o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje Izveštaja za izbor:
  8.1. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Hirurgija
  8.2. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Medicinska genetika
  8.3. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Pedijatrija
  8.4. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Patološka anatomija
  8.5. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Neurologija
  8.6. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Radiologija
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 9. Odluke o formiranju Komisije za pripremanje izveštaja za izbor:
  9.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo
  9.2. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Metodologija antropometrije
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 10. Odluke o predlogu za izbor gostujućih profesora
  10.1. predlog za izbor gostujućeg profesora Prof. dr Tatjane Josifove (predlog)
  10.2. predlog za izbor gostujućeg profesora Prof. dr Miloša Stojiljkovića (predlog)

 11. Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje nastavnika i saradnika
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 12. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 13. Obraćanje Dekana
   


PRISUSTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Vladimir Jakovljević, dekan

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.