Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 3. став 2. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

123. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем, а путем обрасца за електронско гласање, дана 25.01.2023. године (среда) са почетком у 13.00 сати, за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 


 1. Верификација мандата члановима Већа
  1.1. Проф. др Александри Димитријевић (материјал)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука о усвајању предлога финансијског плана и плана јавних набавки Факултета за 2023. годину
  3.1. Предлог финансијског плана (материјал за ову тачку можете погледати овде)
  3.2. Предлог плана јавних набавки (материјал за ову тачку можете погледати овде)

 4. Усвајање извештаја о раду Факултета за школску 2021/22.годину
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 5. Усвајање предлога плана рада Факултета за 2023. годину
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о предлогу броја студената и висини школарине за упис у прву годину студија у школској 2023/24.години
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлука о предлогу састава комисије за спровођење уписа у прву годину студија у школској 2023/24. години на следећим студијским програмима:
  7.1. Интегрисане академске и Основне струковне студије
  7.2. Докторске академске студије Докторска школа-медицинске науке
  7.3. Докторске академске студије Менаџмент здравственог система
  7.4. Мастер академске студије
  7.5. Специјалистичке академске студије
  7.6. Здравствене специјализације
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлука о давању сагласности за ангажовање на другим високошколским установама у школској 2023/24. години
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о давању сагласности за учешће на конгресима у школској 2023/24. години
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о усвајању информатора предмета за летњи семестар 2022/2023. школске године на Интегрисаним академским, Основним струковним, Мастер академским и Докторским академским студијама - Докторска школа- медицинске науке (материјале за ову тачку можете погледати овде)

 11. Усвајање Годишњег извештаја о раду часописа Факултета Experimental and Applied Biomedical Research
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлуке о усвајању Извештаја и утврђивању предлога за избор:
  12.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Клиничка фармација (извештај)
  12.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Патолошка физиологија (извештај, приговор, одговор на приговор)
  12.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Психијатрија (извештај)
  12.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Судска медицина (извештај)

 13. Одлуке о избору:
  13.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика (извештај)
  13.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Микробиологија и имунологија (извештај)

 14. Одлуке о избору:
  14.1. истраживача сарадника за ужу научну област Инфективне болести (извештај)
  14.2. истраживача сарадника за ужу научну област Анатомија (извештај)

 15. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  15.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Примењена хемија
  15.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Хумана генетика
  (предлоге за ове тачке можете погледати овде)

 16. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Клиничка фармација (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 17. Одлуке о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  17.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција
  17.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Орална хирургија
  (предлогe за овe тачкe можете погледати овде)

 18. Одлука о покретању поступка за избор у истраживачко звање-истраживач приправник
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 19. Одлука о именовању члана Комисије за одбрану снаге, дизајна и хипотезе студије
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 20. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.


Предлози, измене и допуне дневног реда или дискусије могу се доставити до 24.01.2023. године (уторак) до 10.00 часова на адресу vece@medf.kg.ac.rs

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.