Trenutno ste na:
 
Erazmus +
 


Navigacija:
 
Početna strana
 


 
ERAZMUS +
 

Fakultet medicinskih nauka učestvuje  u projektima razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus +


Za Fakultet medicinskih nauka akademski Erazmus + koordinator je doc. dr Milan Zarić, administrativni Đorđe Đukić. Adresa na koju se možete obratiti je erazmus@medf.kg.ac.rs

 


NAJNOVIJE

 


2022

POZIV U OKVIRU PROGRAMA HORIZONT EVROPA – MSCA
POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

Datum otvaranja poziva: 12. maj 2022. godine

Rok za prijavu: 14. septembar 2022. godine

Tema: Cilj poziva Postdoctoral Fellowships je da se obezbede stipendije za odlične istraživače koji će realizovati međunarodnu mobilnost u ili između država članica EU ili pridruženih zemalja HE programa, kao i nepridruženih trećih zemalja. Prijave zajednički podnose istraživač i institucija u akademskom ili neakademskom sektoru.

Opširnije pogledajte ovde

 

BORAVAK U DR KONGO ZA 6 STUDENATA IZ SRBIJE

Kontakt za sve informacije: Prof dr Nevena Jeremić nbarudzic@hotmail.com

 

2021

KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA U SVRHU UČENJA U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA.

Rok za prijavu kandidata je 1. novembar. Detaljnije pogledajte ovde


TRADICIONALNE APRILSKE RADIONICE CENTRA ZA RAZVOJ KARIJERE – U ONLAJN IZDANJU

Mesec april u kalendaru Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata rezervisan je za program radionica za studente i diplomce Univerziteta u Kragujevcu pod nazivom Aprilske radionice. Program je koncipiran tako da učesnicima pruži relevantne informacije i prenese iskustva značajna za razvoj karijere i na taj način im pruži podršku u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja kako tokom studija, tako i prilikom izlaska na tržište rada.

Imajući u vidu pozitivne reakcije učesnika prošlogodišnjih, prvih onlajn radionica, kao i situaciju sa korona virusom koja i dalje traje, Centar za razvoj karijere i ove godine za studente i diplomce Univerziteta u Kragujevcu organizuje

Opširnije pogledajte ovde


KONKURS ZA ZAPOSLENE NA UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU ERAZMUS+ KA107 PROGRAMA

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu odlaznu mobilnost zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu u okviru Erazmus+ KA107 programa.

Opširnije pogledajte ovde


KONKURS ZA NASTAVNI KADAR UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu odlaznu mobilnost nastavnog kadra u okviru Erazmus+ programa.

Opširnije pogledajte ovde


Poziv za prijavu studenata Fakulteta medicinskih nauka za stipendiranu mobilnost u svrhu prakse u Okružnoj bolnici u Aradu (Rumunija)

Na osnovu ugovora o saradnji sa „Vasile Goldiš“ Zapadnim univerzitetom u Aradu na konkurs se mogu prijaviti studenti integrisanih akademskih studija medicine: studentska razmena u svrhu prakse u trajanju od jednog semestra- 2 meseca.

Na konkurs se mogu prijaviti Studenti integrisanih akademskih studija medicine.
Studentska razmena u svrhu prakse je u trajanju od jednog semestra (2 meseca).
Rok za prijavu: 30. mart 2021. godine.
Opširnije pogledajte ovde2020

1. https://www.unifg.it/bandi/visiting-professors-lanno-accademico-2020-2021 Konkurs za međunarodne viziting profesore radi držanja predavanja na Univerzitetu u Fođi, Italija, u akademskoj 2020-2021.godini. Rok za prijave je 20.januar 2021.godine. Nudi se 14 pozicija za članove fakulteta sa univerziteta iz EU i van EU koji su zainteresovani za predavanje na zvaničnim kursevima na osnovnim studijama, master (postdiplomske studije) i doktorskim studijama. Budući da se od kandidata traži da podnesu službeno pozivno pismo koje je uredno potpisao profesor Univerziteta u Fođi, potrebno je obratiti se odgovarajućem departmanskom Erasmus koordinatoru iz Fođe kako bi se pronašao odgovarajući profesori u vašem polju studija na Univerzitetu u Fođi.

Departmental Erasmus Coordinator
Department Medical and Surgical Sciences
(Degree courses: Nursing and Medicine and Surgery)
Prof. Giuseppe Stefano Netti
giuseppestefano.netti@unifg.it

Department Clinical and Experimental Medicine
(Degree courses: Biomedical laboratory techniques, Biomolecular Sciences and Technology, Dietetics,
Imaging and Radiotherapy Techniques, Physiotherapy, Sport sciences, physical exercise and human health, Dentistry And Dental Implants )
Prof.ssa Rosa Santacroce
rosa.santacroce@unifg.it

2. Kroz srednjeevropski program akademske razmene - CEEPUS, koji takođe omogućava razmenu studenata i zaposlenih (nastavni kadar) i koji omogućava stvaranje mreža saradnje u okviru kojih funkcionišu pomenute razmene, otvoren je novi Javni poziv za prijavu mreža za akademsku 2021/22. godinu. Informacije možete pogledati na sajtu Univerziteta ili pak na sajtu Tempus Fondacije kojoj je poverena uloga Nacionalne CEEPUS kancelarije. Rok za prijave je 20.januar 2021.godine.

 

ERAZMUS 2021- INOVIRAJ, KREIRAJ, APLICIRAJ

U okviru kontinuiranih aktivnosti na pripremi projekata i aplikacija u školskoj 2020/2021. godini, biće organizovana serija promotivnih i edukativnih aktivnosti namenjenih nastavnom osoblju i studentima svih studijskih programa.
Kampanja „Inoviraj, kreiraj, apliciraj“ je kreativno rešenje Erazmus+ tima Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, sa ciljem da se uključe i podstaknu nastavnici i studenti za kreativno i idejno razmišljanje u svim naučnoistraživačkim, edukativnim i društvenim aktivnostima. Shodno tome će se distribuirati 3 promotivna flajera i organizovati 2 vebinara u terminima o kojima će svi biti blagovremeno obavešteni.
Naš fakultet poslednjih godina primenjuje tutorski model za koji se procenjuje da predstavlja komparativnu prednost u pogledu angažovanja studenata na projektnim aktivnostima. S tim u vezi, upravo podsticaji koji se studenatima plasiraju putem mreže tutorskih grupa bi mogli da budu od bitnog, a možda i presudnog značaja u njihovoj odluci da aktivno učestvuju u projektnim aktivnostima.

Opširnije pogledajte ovde.


Poziv za učešće na onlajn konferenciji International Web Conference on Changes in Cooperation and Higher Education 2020 (CHEC 2020) koju organizuje naš partner, Tehnološki univerzitet u Bjalistoku (Poljska).

Kao što možete videti u mejlu, na ovoj veb-konferenciji razmatraće sada, sasvim sigurno, najaktuelnije teme, od onlajn učenja do novog konteksta međunarodne saradnje u predstojećem periodu.

Rok za registraciju je nedelja, 07.jun na datom linku https://pb.edu.pl/chec2020/registration/


Konkurs za mobilnost zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu u okviru Erazmus+ programa

Konkurs je objavljen na sajtu Univerziteta u Kragujevcu.

Rok za prijavu kandidata je
18.05. 2020. godine.


Prezentacija Erazmus+ programa mobilnosti

utorak, 10. marta 2020. godine,
u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu

Opširnije ovde.2019

Poziv za prijavu studenata Fakulteta medicinskih nauka za stipendiranu mobilnost na „Vasile Goldiš“ Zapadnom univerzitetu u Aradu (Rumunija)

Na osnovu ugovora o saradnji sa „Vasile Goldiš“ Zapadnim univerzitetom u Aradu na konkurs se mogu prijaviti studenti integrisanih akademskih studija medicine:

studentska razmena u svrhu učenja u trajanju od jednog semestra- 5 meseci

Dostupna studijska oblast: Medicine

Opširnije pogledajte ovde


Obaveštavamo vas da je trenutno aktivan konkurs za prijavu zaposlenih u okviru Erazmus+ ključne akcije 1 – kreditna mobilnost, konkretnije nastavnička mobilnost. Poziv je izdat od strane Sapijenca Univerziteta u Rimu, Italija.

Na konkurs se mogu prijaviti Zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu.

Nastavnička mobilnost je u trajanju od pet dana, plus dva dana za put, i nastavni kadar je obavezan da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Rok za prijavu: 2. oktobar 2019. godine, do 12:00 sati. c Više informacija o konkursu, uključujući potrebnu dokumentaciju za prijavu, informacije o Sapijenca Univerzitetu u Rimu, opštu akademsku ponudu, stipendije i kako se podnose prijave možete naći na sajtu Univerziteta u Kragujevcu u odeljcima Međunarodna saradnja–Programi mobilnosti–Konkursi za Erasmus+ kreditnu mobilnost–Konkursi za zaposlene ili putem linka https://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2289.


Obaveštavamo vas da je trenutno aktivan konkurs za prijavu studenata u okviru Erazmus+ ključne akcije 1 – kreditna mobilnost. Poziv je izdat od strane Filips Univerziteta u Marburgu, Nemačka.

Na konkurs se mogu prijaviti Studenti osnovnih i master akademskih studija.

Mobilnost je u trajanju od jednog semestra (5 meseci) u letnjem semestru akademske 2019/20. godine.

Rok za prijavu: 31. oktobar 2019. godine.

Više informacija o konkursu, uključujući potrebnu dokumentaciju za prijavu, prikaz studijskih programa, dostupne predmete, stipendije i kako se podnose prijave možete naći na sajtu Univerziteta u Kragujevcu u odeljcima Međunarodna saradnja–Programi mobilnosti–Konkursi za Erasmus+ kreditnu mobilnost–Konkursi za studente ili putem linka https://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2278.


 

Univerzitet u Kragujevcu, uz podršku Centra za razvoj karijere i Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu, a u želji da studentima završnih godina omogući da tokom leta stiču praktično iskustvo i znanja stečena na studijama primene u praksi,
i ove godine organizuje program Studentske letnje stručne prakse kroz sledeće programe:
1.    Studentska letnja stručna praksa u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca - TEKST KONKURSA
2.    Studentska letnja stručna praksa u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac - TEKST KONKURSA
3.    Studentska letnja stručna praksa u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Kliničkog centra Kragujevac - TEKST KONKURSA

Program Studentske letnje stručne prakse namenjen je studentima završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija, a praksa će se realizovati u dva ciklusa: 01-31. jul 2019. godine i 01-31. avgust 2019. godine. Kandidati koji sa uspehom završe program Studentske letnje stručne prakse dobiće potvrdu o obavljenoj praksi.
Za Studentsku letnju stručnu praksu u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca ove godine mogu se prijaviti studenti sledećih fakulteta: Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet medicinskih nauka, Fakultet inženjerskih nauka, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini i Pedagoški fakultet u Užicu. Dostupno je 122 mesta za praksu u okviru 21 institucije i preduzeća čiji je osnivač Grad Kragujevac.

Rok za prijavu na praksu je 26. jun 2019. do 12 časova.

 
Konkursi za studente:

 

 • APRILSKE RADIONICE 2019 - Panel na temu Erazmus+ mobilnosti i studija u inostranstvu
  Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu i ove godine organizuje Aprilske radionice za studente, u cilju pružanja podrške u razvoju znanja i veština koje će studentima biti od značaja pri zapošljavanju i daljem obrazovanju. U okviru ovogodišnjeg programa Aprilskih radionica, panel na temu Erazmus+ mobilnosti biće organizovan u utorak, 18. aprila, od 14 do 16 časova, u kancelariji Centra za razvoj karijere. U slučaju da broj prijavljenih kandidata bude veći, panel će se održati u Svečanoj sali.
  U nastavku možete naći najavu panela koji je objavljen na sajtu Univerziteta:, kao i na sajtu Centra za razvoj karijere
 • Univerzitetu u Marburgu, Marburg, Nemačka.
  Rok za prijavu: 26. april 2019. godine, do 12:00 sati;

 • Univerzitetu u Haenu, Haen, Spanija.
  Rok za prijavu: 29. april 2019. godine.

 • Aristotelov univerzitet u Solunu, Solun, Grčka.
  Rok za prijavu: 2. april 2019. godine, do 12:00 sati;

 • Projekat Mare Nostrum, kojim koordinira Univerzitet u Algarvi, Portugalija, i čiji konzorcijum čine, pored Algarvi, Univerzitet Nova u Lisabonu, Univerzitet u Evori, Univerzitet u Portu.
  Rok za prijavu 31. mart 2019. godine.

 


 

2018

 

 • Sapijenca Univerzitet u Rimu, Rim, Italija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1869. Rok za prijavu: 17. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati

 • Zapadni Univerzitet u Temišvaru, Temišvar, Rumunija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1841. Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta. Rok za prijavu 14. novembar 2018. godine

 • Univerzitet Pol Valeri Monpelje 3, Monpelje, Francuska: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1845. Konkurs za Katedru za romanistiku Filološko-umetničkog fakulteta. Rok za prijavu je bio 15. oktobar 2018. godine, ali kako nije bilo prijava, rok je danas produžen i konkurs će biti otvoren do 29. oktobra 2018. godine, do 12:00 sati.

 • Univerzitet Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, Sofija, Bugarska: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1850. Konkurs za Katedru za srbistiku Filološko-umetničkog fakulteta. Rok za prijavu 01. novembar 2018. godine, do 12:00 sati
 • Ekonomski univerzitet u Krakovu, Krakov, Poljska: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1856. Konkurs za Ekonomski fakultet. Rok za prijavu: 02. novembar 2018. godine

 • Komenijus Univerzitet u Bratislavi, Bratislava, Slovačka: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1858. Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta. Rok za prijavu 01. novembar 2018. godine

 • Univerzitet u Haenu, Haen, Spanija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1866. Rok za prijavu: 01. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

 • D.A. Tsenov Ekonomska Akademija, Svištov, Bugarska: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1816. Konkurs za Ekonomski fakultet. Rok za prijavu 02. novembar 2018. godine

 • Politehnički univerzitet u Torinu, Torino, Italija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1871. Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka. Rok za prijavu: 01. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

 • Humbolt Univerzitet u Berlinu, Berlin, Nemačka: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1873. Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta. Rok za prijavu 24. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati

 • Univerzitet Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg, Nirnberg, Nemačka: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1875. Konkurs za Institut za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Rok za prijavu 25. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati

 • Tehnički univerzitet u Rigi, Riga, Letonija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1881. Rok za prijavu: 01. novembar 2018. godine do 12:00 sati

 • Aleksandru Joan Kuza Univerzitet u Jašiju, Jaši, Rumunija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1891. Rok za prijavu 05. novembar 2018. godine

 • Univerzitet u Almeriji, Almerija, Spanija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1896. Rok za prijavu 02. novembar 2018. godine

 • Univerzitet primenjenih nauka u Viljnusu, Viljnus, Litvanija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1897. Rok za prijavu 12. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

 • Univerzitet Balearskih ostvra, Palma de Majorka, Spanija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1898. Rok za prijavu 01. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

 • Politehnički univerzitet u Temišvaru, Temišvar, Rumunija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1899. Konkurs za Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Fakultet tehničkih nauka u Čačku. Rok za prijavu: 04. novembar 2018. godine

 • Univerzitet Transilvanije u Brašovu, Brašov, Rumunija: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1900. Konkurs za Fakultet inženjerskin nauka. Rok za prijavu: 15. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

Konkursi za zaposlene:


Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu i ove godine organizuje veliki broj aktivnosti za studente, u cilju internacionalizacije Univerziteta, unapređivanja uslova studiranja, razvoja znanja, sticanja dodatnih veština i prednosti koje su značajne prilikom zapošljavanja, prijavljivanja na konkurse za mobilnost, akademskog usavršavanja, i sl.

1. Radionica "Emocionalna pismenost", koja će biti održana u utorak, 16. oktobra 2018. godine, od 11 do 13 časova, u prostorijama Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, a u saradnji sa Balance Consulting Kragujevac. Više informacija ovde.

2. Prezentacija Chevening (Čivning) stipendija za master studije u Velikoj Britaniji, koja će biti održana u sredu, 17. oktobra 2018. godine u 12:00 sati, u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu. Program će predstaviti Britanska ambasada u Beogradu. Više informacija ovde.

3. Praksa za mlade filologe: Konkurs za predavača na kursu engleskog jezika - B1 nivo U okviru programa Prakse za mlade filologe, Univerzitet u Kragujevcu poziva kandidate sa Katedre za anglistiku Filološko-umetničkog fakulteta da se prijave na Konkurs za predavača na kursu engleskog jezika na nivou B1. Rok za prijavu: 26. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati. Više informacija ovde. Ovom prilikom Vam najavljujemo da će uskoro biti objavljen i Konkurs za prijavu polaznika na navedenom kursu jezika.

4. X Sajam stipendija- "Izaberi stipendiju po svojoj meri", koji će se održati u ponedeljak, 29. oktobra 2018. godine, u periodu od 11:00 do 15:00 sati, u holu Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Više informacija ovde.Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost studenata
na Sleskom medicinskom univerzitetu u Katovicama (Poljska)


Konkurs za Fakultet medicinskih nauka

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Sleskim medicinskim univerzitetom u Katovicama studenti Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti svih nivoa studija (razmena u trajanju od jednog semestra)

Dostupne studijske oblasti: Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Physiotherapy

Rok za dostavljanje prijava: 10. decembar 2017. godine?.

Opširnije pogledajte ovde


Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost zaposlenih
na Sleskom medicinskom univerzitetu u Katovicama (Poljska)


Konkurs za Fakultet medicinskih nauka

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Sleskim medicinskim univerzitetom u Katovicama zaposleni u nastavi na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • staff mobility for teaching (razmena u trajanju od 5 dana)

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupne studijske oblasti: Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Physiotherapy

Rok za dostavljanje prijava: 10. decembar 2017. godine?.

Opširnije pogledajte ovde


Info dan o otvorenim konkursima programa Erazmus+

Univerzitet u Kragujevcu će u saradnji sa Fondacijom Tempus- Erazmus+ kancelarijom u Srbiji organizovati Erazmus+ Info dan o otvorenim konkursima programa Erazmus+ u oblasti obrazovanja i mladih, 01. decembra 2017. godine, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu.

Prijava za učešće na Info danu se vrši popunjavanjem registracionog formulara: http://erasmusplus.rs/prijava-erazmus-infodan-kg2017/?langkl=lat. Rok za prijavljivanje je 28. decembar u 23:59, nakon čega ćega će Vas Fondacija Tempus- Erazmus+ kancelarija u Srbiji obavestiti o statusu Vaše prijave.

Više informacija o Info danu možete pogledati na sajtu Univerziteta u Kragujevcu: http://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1574, kao i na sajtu Fondacije Tempus- Erazmus+ kancelarije u Srbiji.
 

 

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.