Тренутно сте на:
 
Обавештења
 


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАЦИЈЕ
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ШЕФОВИМА КАТЕДРИ
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ НАСТАВЕ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ
ШКОЛСКЕ 2022/2023.
ГОДИНЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Поштовани,

У циљу адекватне реализације наставног процеса, став Колегијума Факултета медицинских наука у Крагујевцу је да шефови катедри/руководиоци предмета из зимског семестра школске 2022/2023. године треба да доставе класичне PowerPoint презентације предавања, по недељама, усклађене са распоредом наставе у информаторима послатим ресорним продеканима за наступајући зимски семестар, најкасније до 30.08.2022. године.

Презентације се могу послати на e-mail: podrska.fmn@gmail.comили доставити на USB флеш меморији ИТ служби.

ЛИТЕРАТУРА

Став Колегијума Факултета медицинских наука у Крагујевцу је да се уџбеници који су одговарајући, а чији су аутори наставници Факултета, уврсте у обавезну литературу која се наводи у информатору предмета, због услова који је обавезан приликом избора у звање редовног или ванредног професора.

 

ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Поштовани,

У складу са иницијалним припремама за наступајући зимски семестар школске 2022/2023. године, неопходно је да до 15.07.2022. године на седници Катедре размотрите, а потом и доставите предлоге информатора предмета који припадају Катедри којом руководите ресорним продекану на e-mail, и то:

за Интегрисане академске студије медицинe:
Проф. др Дејану Петровићу на e-mail: dejan.petrovic@medf.kg.ac.rs

за Интегрисане академске студије фармације:
Проф. др Жељку Мијаиловићу на e-mail: drmijailovic70@gmail.com

за Интегрисане академске студије стоматологије:
Проф. др Гвоздену Росићу на e-mail: grosic@medf.kg.ac.rs

за Основне струковне студије:
Проф. др Наташи Здравковић на e-mail: natasasilvester@gmail.com

У наставку су доступни линкови ка информаторима предмета из зимског семестра школске 2021/2022. године. 
Уколико сматрате да је потребно учинити извесне измене, предлог коригованог информатора са видљивим изменама пошаљите на e-mail ресорном продекану. Уколико измене информатора нису неопходне, исто потврдите ресорном продекану путем електронске поште.
Термине наставе немојте кориговати односно немојте нове уписивати, обзиром да ће их надлежна служба у складу са организационим аспектима накнадно унети.

 

НАПОМЕНЕ

За све предмете који се реализују током зимског семестра школске 2022/2023. године
на интегрисаним академским студијама и основим струковним студијама,
табела за оцењивање је следећа:

Број стечених поена

Оцена

0 – 50

5

51 – 60

6

61 – 70

7

71 – 80

8

81 – 90

9

91 – 100

10


За предмете који се реализују током I, III и V семестра
на интегрисаним академским и основним струковним студијама


У складу са Правилником о студијама на интегрисаним академским и основним струковним студијама број 01-4863/6 од 24.06.2020. године који је доступан овде, Чланом 13 измењен је досадашњи приступ у домену броја бодова које студент може остварити на пољу предиспитних активности односно завршног испита, као и модел реализације завршног испита. Сходно наведеном, неопходно је у информатору, у делу „ОЦЕЊИВАЊЕ“ прецизирати ове аспекте.

У складу са Чланом 14 поменутог Правилника, уколико је то применљиво, потребно је у делу информатора након табеле са распоредом наставе унети предлоге потенцијалних састава Комисија за усмено испитивање студената у склопу завршног, усменог испита.


За све предмете који се реализују током зимског семестра школске 2022/2023. године на
интегрисаним академским и основним струковним студијама


Обратити пажњу на неопходност усклађености података који се наводе у информатору, а односе се на број предвиђених часова теоретске односно практичне наставе и број ЕСПБ и оних, дефинисаних валидним курикулумом студијског програма (линкови ка структурама курикулума студијских програма доступни су у табелама у наставку, у делу “Структура курикулума“).


Линкови ка информаторима предмета из зимског семестра школске 2021/2022. године и
линкови ка структурама курикулума студијских програма по којима се реализује настава

 

МЕДИЦИНА
Информатор
Структура курикулума

1. година - блок 2

2. година - блок 4

3. година - блок 6

4. година - блок 8

5. година - блок 10

6. година - блок 12

ФАРМАЦИЈА
Информатор
Структура курикулума

1. година - блок 2

2. година - блок 4

3. година - блок 6

4. година - блок 8

5. година - блок 10


СТОМАТОЛОГИЈА
Информатор
Структура курикулума

1. година - блок 2

2. година - блок 4

3. година - блок 6

4. година - блок 8

5. година - блок 10


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Информатор
Структура курикулума
I ГОДИНА

1. година - блок 2

 
II ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

2. година - блок 4 (ОЗП)

 
II ГОДИНА
СТРУКОВНА СЕСТРА

2. година - блок 4

 
II ГОДИНА
СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

2. година - блок 4

 
III ГОДИНА
СТРУКОВНА СЕСТРА

3. година - блок 6

 
III ГОДИНА
СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

3. година - блок 6

 

    

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.