Trenutno ste na:
 
Akademske doktorske
  studije
 

   Povezani sadržaji :

 
Oglasna tabla
O studijama
Pravila studija
Plan i program studija
Izborna područja
Katedre
Rukovodioci predmeta
Nastavnici i mentori
Raspored nastave
Raspored ispita
- za I godinu studija
- za usmeni doktorski ispit
Informatori predmeta
Usmeni doktorski ispit
Predavanja
Doktorska disertacija
Strukture za pisanje
  izveštaja
- o oceni naučne zasnovan.
   teme dokt. disertacije
- o oceni završene dokt.
   disertacije
Uputstvo za prijavu
Izveštaji Komisija
Javne odbrane
Spisak doktora med. nauka
Kontakt
 


Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova,
upis ocena, potpisi
ARHIVA

 

INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA
školske 2017/2018.


U subotu 4.11.2017. godine od 10.00 časova počinju predavanja iz predmeta Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima u amfiteatru fakulteta.DRUGI UPISNI ROK NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE DOKTORSKA SKOLA MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2017/2018. godini

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu objavljuje drugi upisni rok na doktorske akademske studije doktorska škola medicinske nauke u školskoj 2017/2018. godini.

Na prvu godinu doktorskih akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 98 studenata.

Drugi upisni rok traje dok se ne upiše navedeni broj studenata.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


POČETAK NASTAVE ZA STUDENTE PRVE GODINE
školske 2017/2018.


Istraživanja u biomedicinskim naukama
23.09.2017. od 10.00 u Amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić"
na Fakultetu medicinskih nauka (prof. dr Nebojša Arsenijević)

Detaljnije informacije možete pogledati u informatorima predmeta školske 2017/18. godine. ovde.TERMINI UPISA NA PRVU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA DOKTORSKA SKOLA MEDICINSKE NAUKE u školskoj 2017/2018.


Termine upisa za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
DOKTORSKA SKOLA - MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2017/2018.


Konačnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
DOKTORSKA SKOLA - MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2017/2018.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.TERMIN OBAVLJANJA INTERVJUA SA KANDIDATIMA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE DOKTORSKA SKOLA

Intervju sa kandidatima koji su konkurisali za upis na Doktorske studije doktorska škola obaviće se dana 15.09.2017. godine sa početkom od 11.00 časova u zgradi Dekanata ulica Svetozara Markovića broj 69.


POČETAK NASTAVE ZA STUDENTE DRUGE GODINE DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Raspored početka nastave za studente druge godine doktorskih akademskih studija možete pogledati ovde


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE DOKTORSKA SKOLA MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2017/2018. godini

Rok za prijavu na konkurs za upis na doktorske studije-doktorska škola-medicinske nauke produžava se do 14. septembra 2017. godine.
Intervju sa prijavljenim kandidatima održaće se dana 15. septembra 2017. godine.
O tačnom vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu objavljuje Konkurs za upis na doktorske akademske studije doktorska škola medicinske nauke u školskoj 2017/2018. godini.

Na prvu godinu doktorskih akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 98 studenata, i to:
- 6 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta i
- 92 samofinansirajuća studenta.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


UPIS NA DRUGU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
(u školskoj 2017/18. godini)

Obaveštenje o upisu na drugu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini možete pogledati ovde


UPIS NA TREĆU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
(u školskoj 2017/18. godini)

Obaveštenje o upisu na treću godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini možete pogledati ovde


OBNOVA PRVE GODINE DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
(u školskoj 2017/18. godini)

Obaveštenje o obnovi prve godine doktorskih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini možete pogledati ovde


OBNOVA DRUGE GODINE DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
(u školskoj 2017/18. godini)

Obaveštenje o obnovi druge godine doktorskih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini možete pogledati ovde


OBNOVA TREĆE GODINE DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
za studente kojima nije istekao zakonski rok za studiranje (u školskoj 2017/18. godini)

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih akademskih studija (studenti kojima nije istekao zakonski rok za studiranje) u školskoj 2017/18. godini možete pogledati ovde


OBAVESTENJE STUDENTIMA KOJIMA JE ISTEKAO ROK ZA ZAVRSETAK STUDIJA

Studenti koji nisu završili Doktorske akademske studije u roku od šest godina od godine upisa, a žele da nastave studije u obavezi su da dostave molbu o nastavku studija.

Molbe se dostavljaju od 02.10.2017. godine do 20.10.2017. godine.Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.