Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИЈЕТЕРМИНИ
предавања, вежби,
консултација, надокнада
РАСПОРЕДИ
испита,
колоквијума
РЕЗУЛТАТИ
испита, тестова,
упис оцена, потписи
АРХИВА

 

ТЕРМИНИ ОВЕРЕ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2021/2021. ГОДИНЕ

Термине овере летњег семестра школске 2020/2021. године погледајте овде


МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК 2022.

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија да ће се испити у мајском испитном року одржати у следећим терминима:

  • Истраживања у биомедицинским наукама суботa 21.05.2022. у 09:00 часова
  • Информатичке методе у биомедицинским истраживањима и Статистичке методе у биомедицинским истраживањима суботa 21.05.2022. у 10:00 часова


СПИСАК СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПОДРУЧЈИМА


Списак студената по изборним подручјима можете погледати овде.


ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија да ће се предавање из предмета Информатичке методе у биомедицинским истраживањима одржати у суботу 04.12.2021 у 10:00h преко ZOOM-a.


ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија да ће се предавање из предмета Информатичке методе у биомедицинским истраживањима одржати у недељу 28.11.2021 у 10:00h преко ZOOM-a.


ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА


Обавештавају се студенти прве године докторских академских студија да ће се предавање из предмета Информатичке методе у биомедицинским истраживањима одржати у суботу 20.11.2021 у 10:00 преко ZOOM-a.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКА ШКОЛА - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
за школску 2021/2022. са просечном оценом изнад 8 (осам)


Коначну ранг листу кандидата у другом конкурсном року за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке са просечном оценом изнад 8 (осам) можете погледати овде.

Упис кандидата: од 08. септембра до 10 новембра 2021. године.

Документација коју подносе кандидати за упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 50.000,00 динара ( прва рата школарине за школску 2021/2022. годину), на жиро рачун Факултета медицинских наука Уинверзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 позив на број 03041КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКА ШКОЛА - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
за школску 2021/2022. са просечном оценом испод 8 (осам)


Коначну ранг листу кандидата у другом конкурсном року за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке са просечном оценом испод 8 (осам) можете погледати овде.

Упис кандидата: од 08. септембра до 10 новембра 2021. године.

Документација коју подносе кандидати за упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 50.000,00 динара ( прва рата школарине за школску 2021/2022. годину), на жиро рачун Факултета медицинских наука Уинверзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 позив на број 03041ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКА ШКОЛА - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
за школску 2021/2022. са просечном оценом изнад 8 (осам)


Прелиминарну ранг листу кандидата у другом конкурсном року за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке са просечном оценом изнад 8 (осам) можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе

Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг-листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора. На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету

Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.

Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на spn@medf.kg.ac.rs и на dekanat@medf.kg.ac.rs
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКА ШКОЛА - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
за школску 2021/2022. са просечном оценом испод 8 (осам)


Прелиминарну ранг листу кандидата у другом конкурсном року за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке са просечном оценом испод 8 (осам) можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе

Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг-листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора. На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету

Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.

Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на spn@medf.kg.ac.rs и на dekanat@medf.kg.ac.rs
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ДОКТОРСКА ШКОЛА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
у школској 2021/2022. години (Други конкурсни рок)

Докторске академске студије су студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука и реализују се у оквиру Докторске школе. Студијски програм докторских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

Број студената:

- На прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 37 студената и то: - 37 самофинансирајућа студента

Комплетан текст конкурса можете погледати овде


УПИС НА ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2021/2022. године

Обавештење о упису на трећу годину Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2021/2022. години можете погледати овде


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
докторских академских студија у школској 2021/22. години
(Студенти којима није истекло шест година од године уписа на студије)

Обавештење о обнови треће године докторских академских студија у школској 2021/22. години за студенте којима није истекло шест година од године уписа на студије погледајте овде


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
докторских академских студија у школској 2021/22. години
(Студенти који студирају, уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте, дуже од шест, а мање од 9 година од године уписа студија)

Обавештење о обнови треће године докторских академских студија у школској 2021/22. години за студенте који студирају, уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте, дуже од шест, а мање од 9 година од године уписа студија погледајте овде


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
докторских академских студија у школској 2021/22. години
(Студенти који студирају уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте, а којима je истекло 9 година студирања од године уписа студија)

Обавештење о обнови треће године докторских академских студија у школској 2021/22. години за студенте који студирају уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте, а којима je истекло 9 година студирања од године уписа студија погледајте овде


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
докторских академских студија у школској 2021/22. години
(Студенти који не студирају уз рад, студент који немају инвалидитет, студент који нису уписани на студије по афирмативној мери и студент који немају статус категорисаног врхунског спортисте, а којима je истекло шест година студирања од године уписа студија)

Обавештење о обнови треће године докторских академских студија у школској 2021/22. години за студентекоји не студирају уз рад, студент који немају инвалидитет, студент који нису уписани на студије по афирмативној мери и студент који немају статус категорисаног врхунског спортисте, а којима je истекло шест година студирања од године уписа студија погледајте овде


ОБНОВА ДРУГЕ ГОДИНЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2021/2022. године

Обавештење о обнови друге године Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2021/2022. години можете погледати овде


УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школској 2021/2022. године

Обавештење о упису на другу годину Докторских студија – Докторска школа – медицинске науке у школској 2021/2022. години можете погледати овде


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКА ШКОЛА - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
за школску 2021/2022.


Коначну ранг листу кандидата за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Упис кандидата: од 20. септембра до 22 септембра 2021. године.
Документација коју подносе кандидати за упис:
1. два попуњена обрасца ШВ-20
2. две фотографије формата 3.5x4.5цм
3. фотокопију извода из матичне књиге рођених
4. доказ о уплати износа од 50.000,00 динара ( прва рата школарине за школску 2021/2022. годину), на жиро рачун Факултета медицинских наука Уинверзитета у Крагујевцу број 840-1226666-19 позив на број 03041. Страни студенти 500 евра у динарској противвредмости на дан уплате по средњем корсу НБС.ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКТОРСКА ШКОЛА - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
за школску 2021/2022.


Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на докторске студије Докторска школа - медицинске науке можете погледати овде.

Кандидат може поднети приговор на прелиминарну ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
Кандидат има право приговора на резултат објављен на овој ранг-листи. О приговору одлучује декан у року од 24 сата од сата достављања приговора.
На решење декана Факултета по приговору, кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет Факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.
Приговор на резултат објављен у овој ранг листи достављате путем електорнске поште на spn@medf.kg.ac.rs и на dekanat@medf.kg.ac.rs
Приговор мора бити потписан и да садржи разлоге приговора.КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ДОКТОРСКА ШКОЛА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
у школској 2021/2022. години

Докторске академске студије су студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука и реализују се у оквиру Докторске школе. Студијски програм докторских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

Број студената:

- На прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 98 студената и то: - 6 студената чије се студије финансирају из буџета и
- 92 самофинансирајућа студента

Услови за упис

У прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке може се уписати лице са завршеним факултетом из области медицинских наука ( медицина, фармација, стоматологија), завршеним дефектолошким факултетима, природно-математичким факултетима (мастер хемија, биологија), факултетима физичке културе, филозофским факултетима (мастер психологије), биолошким факултетима, ветеринарским факултетима, универзитетским департманима за биомедицинске науке, које је стекло најмање 300, односно 360 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).

Комплетан текст конкурса можете погледати овдеОстале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.