Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije stomatologije
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE
STOMATOLOGIJE
INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

RASPORED NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2017/2018. GODINE

Raspored nastave u LETNJEM semestru školske 2017/2018 godine možete pogledati ovde


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2017/2018. godine možete pogledati ovde.


PREDAVANJA ZA SKOLSKU 2017/2018.

Predavanja školske 2017/2018. možete pogledati ovde.


OPSTA PRAVILA U VEZI SA NASTAVOM

Opšta pravila u vezi sa nastavom (pohađanje i nadoknada nastave, polaganje ispita, upisivanje ocene, ponovno slušanje predmeta) možete pogledati ovde.


KLINIČKA ENDODONCIJA SA REKONSTRUKCIJOM ENDODONTSKI LEČENIH ZUBA I KLINIČKA ENDODONCIJA SA REKONSTRUKCIJOM ENDODONTSKI LEČENIH ZUBA – SRTUČNA PRAKSA
(Termin održavanja ispita - avgustovski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ispit iz predmeta Klinička endodoncija sa rekonstrukcijom endodontski lečenih zuba i Klinička endodoncija sa rekonstrukcijom endodontski lečenih zuba – stručna praksa u avgustovskom ispitnom roku održati 03.09.2018. godine (umesto 27.08.2018. godine) sa početkom u 10:00 časova.


DEČJA STOMATOLOGIJA
(Termin održavanja ispita - avgustovski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ispit iz predmeta Dečja stomatologija u avgustovskom ispitnom roku održati 03.09.2018. godine (umesto 29.08.2018. godine) sa početkom u 11:00 časova.


ZAVRSNI RAD
(Termin održavanja ispita - avgustovski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ispit iz predmeta Završni rad u avgustovskom ispitnom roku održati 05.09.2018. godine (umesto 03.09.2018. godine) sa početkom u 11:00 časova.


PARODONTOLOGIJA
(Termin održavanja ispita - julski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija da će se završna provera veština iz predmeta Parodotologija, održati u petak, 06.07.2018. godine sa početkom u 11:00 časova u ZZS S2, umesto 02.07.2018. u 11:30.


STOMATOLOSKA PROTETIKA - PRETKLINIKA
(Termin održavanja ispita - julski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti treće godine studija da će se ispit u julskom roku iz predmeta Stomatološka protetika - pretklinika održati u utorak, 10.07.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u ZZS S2, umesto 13.07.2018. u 08:00.


FARMAKOTERAPIJA U STOMATOLOGIJI
(promena termina modulskog testa)

Obaveštavaju se studenti druge godine IASS da će završni test modula 3 iz predmeta Farmakoterapija u stomatologiji biti sproveden 14.06.2018.godine u 12:00 časova, umesto 19.06.2018. u 11:15 časova.


FORENZIČKA DENTALNA MEDICINA
(potpisivanje indeksa)

Obaveštavaju se studenti pete godine IASS da će prof. dr Suzana Matejić potpisivati indekse na predmetu Forenzička dentalna medicina u ponedeljak, 11.06.2018. god. u 10:00 časova.


PREDKLINIČKA ENDODONCIJA
(promena termina testa iz modula 3)

Završni test modula tri iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se u utorak 05. 06. 2018. godine u 14.15 časova, umesto u četvrtak 07. 06. 2018. godine u 12:00 časova.


DEČJA STOMATOLOGIJA
(termin testa iz modula 3)

Test iz trećeg modula iz predmeta Dečja stomatologija održaće se u redovnom terminu koji stoji u silabusu, tačnije u ponedeljak 11. 06. 2018. godine u 12:00 časova.


PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
(termin ispita iz modula 3)

Ispit iz predmeta Preventivna stomatologija održaće se u redovnom terminu koji stoji u silabusu, tačnije u sredu 27. 06. 2018. godineu 9:00 časova


MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
(promena termina ispita)

Obaveštavaju se studenti pete godine IASS da će se: - ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija u junskom ispitnom roku održati u utorak, 05.06.2018. godine u 15:00 časova, umesto u ponedeljak 04.06.2018. godine u 14:00 časova.


KLINIČKA ENDODONCIJA SA SA REKONSTRUKCIJOM ENDODONSKI LEČENIH ZUBA
(promena termina modulskog testa)

Obaveštavaju se studenti pete godine IASS da će se:
Završni test modula 3 da se održi u četvrtak 07.06.2018. godine u 10:30 časova, umesto u petak 08.06.2018. godine u 19:00 časova.


URGENTNA STANJA U STOMATOLOGIJI
(izmena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti pete godine da će se nastava iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji za 13. i 15. nedelju održati u 15. nedelji, u utorak, 05.06.2018. godine od 16:00 časova, umesto u petak, 25.05.2018. godine i 08.06.2018. godine od 09:00 časova.


IMPLANTOLOGIJA
(izmena termina održavanja završnog testa modula 2)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine da će se završni test modula 2 iz predmeta Implantologija održati u sredu, 23.05.2018. godine od 15:30 časova, umesto u petak, 18.05.2018. godine od 15:30 časova.


ANESTEZIOLOGIJA
(izmena termina održavanja ispita – junski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti treće godine da će se ispit iz predmeta Anesteziologija u junskom ispitnom roku održati u utorak, 19.06.2018. godine od 17:00 časova, umesto u petak, 22.06.2018. godine od 17:00 časova.


IMPLANTOLOGIJA
(izmena termina održavanja ispita – junski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine da će se ispit iz predmeta Implantologija u junskom ispitnom roku održati u utorak, 19.06.2018. godine od 16:00 časova, umesto u petak, 22.06.2018. godine od 16:00 časova.


STOMATOLOSKA PROTETIKA PRETKLINIKA
(promena termina održavanja završnog testa modula 2)

Završni test modula 2 iz predmeta „Stomatološka protetika pretklinika“ održaće se u petak 25.05.2018. godine u terminu od 08:15 – 09:00 časova, umesto istog dana u terminu od 18:00 – 19:00 časova.


PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
(izmena termina održavanja ispita – junski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine da će se ispit iz predmeta Preventivna stomatologija u junskom ispitnom roku održati u petak, 29.06.2018. godine od 10:00 časova, umesto u sredu, 27.06.2018. godine od 09:00 časova.


DEČJA STOMATOLOGIJA
(promena termina završnog testa modula 3)

Obaveštavaju se studenti pete godine da će se završni test trećeg modula iz predmeta Dečija stomatologija održati u sredu, 20.06.2018. god. u 13:00 časova, umesto u ponedeljak 11.06.2018. god. u 12:00 časova.


ORTOPEDIJA VILICA
(promena termina ispita –majski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine studija da će ispit iz predmeta Ortopedija vilica održati u ponedeljak 28.05. u 12 časova umesto u petak 25.05.2018. god.


URGENTNA STANJA U STOMATOLOGIJI
(izmena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti pete godine da će se nastava iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji za 13. i 15. nedelju održati u 15. nedelji, u utorak, 05.06.2018. godine od 16:00 časova, umesto u petak, 25.05.2018. godine i 08.06.2018. godine od 09:00 časova.


IMPLANTOLOGIJA
(izmena termina održavanja završnog testa modula 2)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine da će se završni test modula 2 iz predmeta Implantologija održati u sredu, 23.05.2018. godine od 15:30 časova, umesto u petak, 18.05.2018. godine od 15:30 časova.


ANESTEZIOLOGIJA
(izmena termina održavanja ispita – junski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti treće godine da će se ispit iz predmeta Anesteziologija u junskom ispitnom roku održati u utorak, 19.06.2018. godine od 17:00 časova, umesto u petak, 22.06.2018. godine od 17:00 časova.


IMPLANTOLOGIJA
(izmena termina održavanja ispita – junski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine da će se ispit iz predmeta Implantologija u junskom ispitnom roku održati u utorak, 19.06.2018. godine od 16:00 časova, umesto u petak, 22.06.2018. godine od 16:00 časova.


MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
(promena termina ispita)

Obaveštavaju se studenti pete godine IASS da će se:

- ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija u aprilskom ispitnom roku održati 24.04.2018. godine u 14:00 časova, umesto 24.04.2018. godine u 18:30 časova.

- ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija u majskom ispitnom roku održati 22.05.2018. godine u 15:00 časova, umesto 22.05.2018. godine u 18:30 časova.


PARODONTOLOGIJA
(promena termina održavanja završnog testa modula 2)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine IASS da će se:

- Završni test modula 2 iz predmeta Parodontologija, održati u četvrtak 10.05.2018. godine u 08:30 časova umesto u 10.05.2018. godine u 20:00 časova.


STOMATOLOSKI MATERIJALI
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti druge godine IASS da će se:

- Nastava za 11. i 12. nedelju nastave održati u 12. nedelji nastave 17.05.2018. godine u terminu od 16:30 -19:30, umesto 10.05.2018. U 11. nedelji nastava se neće održati.

- Nastava za 15. nedelju održaće se 05.06.2018. godine u terminu 12:45-15:45 časova, umesto 07.06.2018.


TESTOVI RETENCIJE ZNANJA
(termin održavanja testa retencije znanja)

Sprovođenje testova retencije za studente koji nisu prethodno izašli na iste, održaće se u ponedeljak 23.04.2018. godine u 08:30 časova, u prostorijama IASS, sala 2.

Tabelu sa brojem studenata i predmetima na kojim polažu testove zadržanog znanja možete pogledati ovde.


ORTOPEDIJA VILICA
(termin održavanja ispita - aprilski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine studija da će se završna provera veština iz predmeta Ortopedija vilica, održati u ponedeljak, 23.04.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u ZZS S2, umesto 20.04.2018. u 10:00. Usmeni deo ispita održaće se istog dana sa početkom u 13:00 časova u ZZS S2 umesto 20.04.2018. u 11:00.


KLINIČKA ENDODONCIJA I KLINIČKA ENDODONCIJA - STRUČNA PRAKSA
(termin održavanja ispita - aprilski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine studija da će se ispit u aprilskom roku iz predmeta Klinička endodoncija i Klinička endodoncija - stručna praksa održati u utorak, 17.04.2018. godine sa početkom u 16:00 časova u ZZS S2, umesto u 18:30.


STOMATOLOSKI MATERIJALI
(termin održavanja završnog testa)

Obaveštavaju se studenti druge godine studija da će se završni test modula II iz predmeta Stomatološki materijali održati u ponedeljak, 07.05.2018. godine sa početkom u 14:30 časova u ZZS S2, umesto u 14:00.


ANESTEZIOLOGIJA
(termin održavanja završnog testa modula 2)

Obaveštavaju se studenti treće godine studija da će se završni test modula 2 iz predmeta Anesteziologija, održati u sredu, 09.05.2018. godine u 15:30 časova umesto 27.04.2018. godine u 18:00 časova.


ANESTEZIOLOGIJA
(termin održavanja završnog testa modula 3)

Obaveštavaju se studenti treće godine studija da će se završni test modula 3 iz predmeta Anesteziologija, održati u petak, 08.06.2018. godine u 15:30 časova, umesto 08.06.2018. godine u 18:00 časova.


IMPLANTOLOGIJA
(termin održavanja završnog testa modula 2)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija da će se završni test modula 2 iz predmeta Implantologija , održati u petak, 18.05.2018. godine u 15:30 časova, umesto 14.05.2018. godine u 16:00 časova.


ZDRAVSTVENA EKONOMIJA
(termin održavanja završnog testa modula 1)

Obaveštavaju se studenti treće godine studija da će se završni test modula 1 iz predmeta Zdravstvena ekonomija, održati u ponedeljak, 16.4.2018. godine od 8.00 -9.00 časova u ZZS S2.


ANESTEZIOLOGIJA
(termin održavanja završnog testa modula 1)

Obaveštavaju se studenti treće godine studija da će se završni test modula 1 iz predmeta Anesteziologija, održati u sredu, 21.03.2018. godine sa početkom u 15:30 časova u ZZS S2, umesto 20.03.2018. u 17:30.


OROFACIJALNI BOL
(termin održavanja završnog testa modula 1 i modula 2)

Obaveštavaju se studenti treće godine studija da će se završni test modula 1 iz predmeta Orofacijalni bol, održati u petak, 23.03.2018. godine sa početkom u 17:30 časova u ZZS S2, umesto u utorak 27.03.2018.

Završni test modula 2 iz predmeta Orofacijalni bol, održati u petak, 11.05.2018. godine sa početkom u 17:30 časova u ZZS S2, umesto u utorak 08.05.2018.


PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
(termin održavanja završnog testa modula 1)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija da će se završni test modula 1 iz predmeta Preventivna stomatologija, održati u petak, 30.03.2018. godine sa početkom u 15:00 časova ZZS S2, umesto u 23.03.2018. u 11:00 časova.


VIZULIZACIONE TEHNIKE U STOMATOLOGIJI
(termin održavanja završnog testa modula 1)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija da će se završni test modula 1 iz predmeta Vizualizacione tehnike u stomatologiji, održati u utorak, 20.03.2018. godine sa početkom u 13:00 časova u ZZS S2.


SUDSKA MEDICINA
(izmena održavanja nastavnih jedinica)

Predavanja iz predmeta Sudska medicina za 9. nedelju nastave održaće se u 10.nedelji nastave 23.04.2018.godine u regularnom terminu, dok će se predavanja za 10.nedelju nastave održati u 9.nedelji nastave 16.04.2018. godine u regularnom terminu.


VIZULIZACIONE TEHNIKE U STOMATOLOGIJI
(promena termina nastave)

Nastava iz predmeta Vizulizacione tehnike u stomatologiji od 6-9 nedelje nastave održaće se sredom:

Predavanja: 12:30-14:00 (sala2);
Vežbe:14:00-17:00 (fantom sala), (umesto četvrtkom).


KLINIČKI BLOK
(promena termina nastave)

Nastava iz predmeta Klinički blok od 4-7 nedelje nastave održaće se četvrtkom:

Predavanja: 15:00-15:45;
Vežbe 15:45-19:15 (umesto petkom).


KLINIČKA ENDODONCIJA i KLINIČKA ENDODONCIJA-STRUČNA PRAKSA
(izmena termina održavanja ispita)

Ispiti iz predmeta Klinička enodoncija i Klinička endodoncija-stručna praksa u martovskom ispitnom roku održaće se 27.03.2018.godine sa početkom u 16.00 časova umesto istog dana u 18.30 časova.


PRETKLINIČKA ENDODONCIJA
(izmena termina održavanja trećeg modulskog testa)

Završni test modula 3 iz predmeta Pretklinička endodoncija održaće se 07.06.2018.godine u 12.00 časova umesto istog dana u 19.00 časova.


FORENZIČKA DENTALNA MEDICINA
(izmena termina modulskih testova)

Završni test modula 1 iz predmeta Forenzička dentalna medicina održaće se 22.03.2018.god. u terminu 14.00-15.00 časova umesto 19.03.2018.godine.

Završni test modula 2 iz predmeta Forenzička dentalna medicina održaće se 26.04.2018.god. u terminu 14.00-15.00 časova umesto 23.04.2018.godine.


VIZUALIZACIONE TEHNIKE U STOMATOLOGIJI
(termini nastave)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine IASS da će se nastava za prvih pet nedelja iz predmeta Vizualizacione tehnike u stomatologiji održavati sredom u sledećem terminu:

Predavanja: od 12:30 - 14:00 (sala 2)

Vežbe: od 14:00 - 17:00 (fantom sala)


GNATOLOGIJA
(termin održavanja ispita)

Ispit iz predmeta Gnatologija u januarskom ispitnom roku održaće se u petak 26.01.2018. godine u terminu 09:00-11:00 časova, umesto 27.12.2017. godine .


FIKSNA PROTETIKA
(promena termina održavanja završnog testa modula 3)

Završni test modula 3 iz predmeta Fiksna protetika održaće se u ponedeljak 25.12.2017. godine sa početkom u 14:00 časova (umesto istog dana u 10:00 časova).


MOBILNA PROTETIKA
(promena termina održavanja nastave)

Predavanja iz predmeta Mobilna protetika za 15-u nedelju nastave održaće se 21.12.2017. godine u terminu od 15.00 – 16.30 časova. Umesto istog dana u terminu od 15.00 – 18.00 časova.

Vežbe iz predmeta Mobilna protetika za 15-u nedelju nastave održaće se 21.12.2017. godine u terminu od 16.30 – 18.30 časova. Umesto istog dana u terminu od 18.00 – 20.00 časova.


MOBILNA PROTETIKA
(promena termina održavanja završnog testa modula 3)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija da će se završni test modula 3 iz predmeta Mobilna protetika, održati 21.12.2017. godine sa početkom u 18:45 časova ZZS S2 (umesto 27.12.2017. godine u 18.00 časova).


GNATOLOGIJA
(promena termina održavanja predavanja)

Predavanja iz predmeta Gnatologija za 15-u nedelju nastave održaće se 21.12.2017. godine u terminu od 13.30 – 15.00 časova. Umesto istog dana u terminu od 12.00 – 15.00 časova.

Vežbe iz predmeta Gnatologija za 15-u nedelju nastave održaće se u već za to predviđenom terminu istog dana od 16.30 časova (21.12.2017.)


GNATOLOGIJA
(promena termina održavanja završnog testa modula 3)

Obaveštavaju se studenti treće godine studija da će se završni test modula 3 iz predmeta Gnatologija, održati 22.12.2017. godine sa početkom u 10.00 časova ZZS S2 (umesto 27.12.2017. godine u 16.00 časova)


MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
(promena termina održavanja završnog testa modula 3)

Obaveštavaju se studenti pete godine IASS da će se završni test modula 3 iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održati u petak 22.12.2017. godine u 12.00 časova ZZS S2.


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICAA
(promena termina predavanja)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija da će se predavanja za 11. i 12. nedelju nastave iz predmeta Dentalna okluzija i funkcija vilica održati u 12-oj nedelji nastave 30.11.2017.godine u sledećim terminima:

Predavanja: 12.00-13.30 časova
Vežbe: 13.30-15.00 časova.

U 11-oj nedelji, nastava iz predmeta Dentalna okluzija i funkcija vilica se neće održati.

Predavanja za 13. i 14 nedelju nastave održaće se u 14-oj nedelji nastave 14.12.2017.godine u sledećim terminima:

Predavanja: 12.00-13.30 časova
Vežbe:13.30-15.00 časova.

U 13-oj nedelji, nastava iz predmeta Dentalna okluzija i funkcija vilica se neće održati.


MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
(nastava na VMA)

Nastava za 12. nedelju iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 28.11.2017.godine na Vojno medicinskoj akademiji.

Predavanja će biti održana u terminu od 08.00 – 09.30 časova u sali za predavanja na Klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju, VMA.

Vežbe će biti održane u terminu od 09.30 – 14.00 časova u hirurškoj sali, ambulanti i kabinetu na Klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju, VMA.

Polazak sa parkinga Zavoda za stomatologiju u Kragujevcu u 06.00 časova u pratnji saradnika u nastavi dr Denisa Brajkovića i kliničkog asistenta dr Miloša Živića.


MOBILNA PROTETIKA
(promena termina održavanja završnog testa modula 2)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija da će se završni test modula 2 iz predmeta Mobilna protetika, održati 23.11.2017 godine sa početkom u 08.30 časova ZZS S2 (umesto 24.11.2017. god.).


MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
(nastava na VMA)

Obaveštavaju se studenti pete godine studija da će se nastava za 9. nedelju iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija, održati 07.11.2017. godine na Vojno medicinskoj akademiji.

Predavanja će biti održana u terminu od 08.00 – 09.30 časova u sali za predavanja na Klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju, VMA.

Vežbe će biti održane u terminu od 09.30 – 14.00 časova u hirurškoj sali, ambulanti i kabinetu na Klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju, VMA.

Polazak sa parkinga Zavoda za stomatologiju u Kragujevcu u 06.00 časova.


INFORMATIKA
(promena termina predavanja)

Deveta nedelja predavanja iz predmeta Informatika na prvoj godini integrisanih akademskih studija stomatologije umesto u četvrtak 9 novembra, biće održana u petak 3 novembra od 16.00-17:45 časova u Plavoj sali.


GNATOLOGIJA
(promena termina predavanja)

Predavanja iz predmeta Gnatologija za 6.,7. i 8. nedelju nastave održaće se 23.10.2017 godine od 15.00 – 18.00 u ZZS S2 (umesto 26.10.2017. god.). Vežbe će se održati po prethodno utvrđenom rasporedu.


GNATOLOGIJA
(promena termina završnog testa modula 1) Završni test modula 1 iz predmeta Gnatologija održaće se 23.10.2017 godine od 18.00 – 19.00 u ZZS S2 (umesto 26.10.2017. god.).


Mobilna protetika
(promena termina predavanja)

Predavanja iz predmeta Mobilna protetika za 5. i 6. nedelju nastave održaće se 23.10.2017.. godine od 09:45-12:45 u ZZS S2 (umesto 26.10.2017. god.). Ispitivanje za aktivnost u nastavi za obe nedelje nastave, studenti će odgovarati istog dana u periodu od 12:45 – 13:45. Vežbe će se održati po prethodno utvrđenom rasporedu.


Mobilna protetika
(Promena termina završnog testa modula 1)

Završni test modula 1 iz predmeta Mobilna protetika održaće se 23.10.2017. godine od 14.30 – 15.00 u ZZS S2 (umesto 26.10.2017. god.).


Bolesti zuba - pretklinika
(promena termina predavanja)

Obaveštavaju se studenti treće godine da će se predavanja za četvrtu i petu nedelju nastave održati u terminu predavanja za petu nedelju, dana 11.10.2017. godine.

Vežbe će se održati prema utvrđenom terminu.


GNATOLOGIJA
(promena termina predavanja)

Obaveštavaju se studenti treće godine studija da će se predavanja za 3.,4. i 5. nedelju nastave iz predmeta Gnatologija održati u 5.nedelji nastave 12.10.2017.godine u regularnom terminu od 12.00-15.00 časova, umesto 28.09.2017.godine.

Vežbe za 3.nedelju nastave održaće se u regularnom terminu 28.09.2017.godine sa početkom u 16.30 časova.


SPISKOVE STUDENATA (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) pogledajte ovde
 
 

DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(izmena termina predavanja i vežbi)

Predavanja iz predmeta „Dentalna okluzija i funkcija vilica“ za 8 i 9 nedelju nastave održaće se u 9-oj nedelji nastave (10.11.2017. - petak) u sledećim terminima:
Predavanja: 11.00 – 12.30 časova
Vežbe: 12.30 – 14.00 časova

U 8-oj nedelji, nastava iz predmeta „Dentalna okluzija i funkcija vilica“ se neće održavati.

Predavanja za 10 nedelju nastave iz predmeta „Dentalna okluzija i funkcija vilica“ 17.11.2017. (petak) održaće se u terminu od 10.00 – 10:45 časova umesto predviđenog termina od 11.00 – 11:45.

Vežbe za 10 nedelju nastave 17.11.2017. (petak) održaće se u terminu od 10:45 – 11.30 časova.


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(izmena termina održavanja završnog testa modula 1)

Završni test modula 1, predviđen za 10.11.2017. godine (petak) od 19:15 – 20:15 biće održan u terminu od 10.00 – 11.00 časova istog dana (10.11.2017.). ZZS S2.


FIKSNA PROTETIKA
(izmena termina predavanja i vežbi)

Predavanja iz predmeta „Fiksna protetika“ za 8 nedelju nastave održaće se u 9-oj nedelji nastave (10.11.2017. - petak) u sledećim terminima:
Predavanja: 12.30 – 14.00 časova
Vežbe: 14.00 – 20.00 časova

U 8-oj nedelji nastave iz predmeta „Fiksna protetika“ predavanja se neće održavati.

Vežbe se održavaju u regularnom terminu od 14.00 – 20.00 časova.

Predavanja iz predmeta „Fiksna protetika“ za 9 i 10 nedelju nastave održaće se u 10-oj nedelji nastave (17.11.2017. - petak) u sledećim terminima:
Predavanja: 11.00 – 14.00 časova
Vežbe: 14.00 – 20.00 časova


KLINIČKA ENDODONCIJA I KLINIČKA ENDODONCIJA-STRUČNA PRAKSA
(promena satnice završnog testa modula 1)

Završni test modula 1 iz Kliničke endodoncije i Kliničke endodoncije-stručna praksa održaće se 16.10.2017. u 12.30 u ZZS S2 (umesto u 9.30).


TERMINI TESTOVA ZADRŽANOG ZNANJA SKOLSKE 2017/2018.

Zakazane termine iz predmeta školske 2017/2018. godine možete pogledati ovde.


ORTOPEDIJA VILICA
(promena termina vežbi)

Obaveštavaju se studenti pete godine studija da će se termini vežbi iz predmeta Ortopedija vilica održati u četvrtak, 28.09.2017. godine.

Prva i druga grupa u terminu od 08 do 11 časova (umesto od 10.30 do 13.30 časova), a treća i četvrta grupa u terminu od 13.30 do 16.30 časova (umesto od 13.30 do 16.30 časova) u prostorijama IASS u sali 1.


FIZIČKO VASPITANJE
(raspored grupa za vežbe)

Raspored po grupama i nedeljama za nastavu Fizičkog vaspitanja možete pogledati ovde.


RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA 2 i RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA 2 - STRUČNA PRAKSA
(promena termina ispita - septembarski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija da će se ispiti iz predmeta Restaurativna odontologija 2 i Restaurativna odontologija 2 - stručna praksa održati u ponedeljak 11.09.2017. godine. (umesto 07.09.2017.godine)

s Popravni modulski testovi održaće se u prostorijama za kliničku nastavu IASS, sala br. 2, sa početkom u 10.00 časova, provera praktičnih veština održaće se u sali br. 11, sa početkom u 11.00 časova, a usmeni ispit u 11:45 časova.


PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
(promena termina ispita)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija da će se ispit iz predmeta Preventivna stomatologija, u avgustovskom ispitnom roku, održati u četvrtak, 31.08.2017. godine (umesto 30.08.2017.) sa početkom u 14.00 časova u prostorijama IASS u sali 2 ZZS.

Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.