Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
1
А1
Општа и неорганска хемија
2
A2
Фармацеутска биологија са генетиком
3
A3
Основи морфологије човека
4
A4
Аналитичка хемија
6
И1
Увод у фармацеутску праксу
7
И2
Основи физичке хемије
8
Б10
Основи биохемије човека
9
Б11
Органска хемија 2
10
Б3
Фармацеутска микробиологија
11
Б12
Основи патолошке физиологије човека
12
Б13
Медицинска хемија 1
14
И16
Обрада резултата мерења
15
В18
Фармакологија 2
16
В19
Имунологија
17
В20
Фармацеутска хемија 2
18
В21
Фармацеутска технологија 1
19
В22
Медицинска хемија 2
21
И20
Фармацеутска етика са историјом фармације
22
И21
Бионеорганска хемија
23
Г3
Клиничка фармација 1
24
Г9
Броматологија
25
Г10
Индустријска фармација са козметологијом
26
Г11
Биофармација
28
И23
Спортска фармација
29
И24
Медицинска биохемија
30
Д1
Клиничка фармација 3
31
Д5
Фармаковигиланца
32
Д4
Фармакоепидемиологија
33
Д9
Фармакокинетика
34
Б2
Статистика у фармацији

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.