Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МЕДИЦИНЕ

 

НАСТАВНИ ПЛАН
ДО ШКОЛСКЕ 2006. године

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА I ГОДИНУ СТУДИЈА


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова

Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Анатомија

4 4
120
 
2.

Хистологија и ембриологија

3
2
75
 
3.

Хумана генетика

3
2
75
 
4.

Историја медицине

2
1
45
 
5.

Енглески језик

1
1
30
 
6.

Физичко васпитање

0
2
30
 

УКУПНО ЧАСОВА:

13 12 375  


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова

Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Анатомија

5 5
150
 
2.

Хистологија и ембриологија

3
3
90
 
3.

Медицинска статистика и информатика

2
2
60
 
4.

Енглески језик

1
1
30
 
5.

Физичко васпитање

0
2
30
 

УКУПНО ЧАСОВА:

11 13 360  

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА II ГОДИНУ СТУДИЈА


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ТРЕЋИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Физиологија

4 4 120  
2.

Медицинска биохемија

4 4 120  
3.

Микробиологија и имунологија

5 4 135  

УКУПНО ЧАСОВА:

13 12 375  


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Физиологија

6 4 150  
2.

Медицинска биохемија

4 3 105  
3.

Социјална медицина

2
2
60  
4.

Вештина комуникације I

1 0 15  
5.

Микробиологија и имунологија

2 3 75  

УКУПНО ЧАСОВА:

15 12 405  

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА III ГОДИНУ СТУДИЈА


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Патолошка анатомија

6 6 180  
2.

Патолошка физиологија

3 4 105  
..

Фармакологија и токсикологија

4 2 90  

УКУПНО ЧАСОВА:

13 12 375  


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ШЕСТИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Патолошка анатомија

3 4 105  
2.

Патолошка физиологија

3 4 105  
3.

Интерна пропедевтика

2 5 105  
4.

Основи онкологије

1 1 30  
5.

Вештина комуникације II

1 0 15  
6.

Фармакологија и токсикологија

2 2 60  

УКУПНО ЧАСОВА:

12 16 420  


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА IV ГОДИНУ СТУДИЈА


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет

Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита
(ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Интерна медицина

3 5 120  
2.

Инфективне болести

2 2 60  
3.

Дерматовенерологија

1 1 30  
4.

Неурологија

1 2 45  
5.

Психијатрија

1 2 45  
6.

Радиологија

1 1 30  
7.

Епидемиологија

1 1 30  

УКУПНО ЧАСОВА:

10 14 360  


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОСМИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Интерна медицина

2 4 90  
2.

Инфективне болести

1 2 45  
3.

Дерматовенерологија

1 2 45  
4.

Неурологија

1 2 45  
5.

Психијатрија

1 2 45  
6.

Радиологија

1 1 30  
7.

Епидемиологија

1 1 30  
8.

Хирургија

1 2 45  
9.

Нуклеарна медицина

2 1 45  

УКУПНО ЧАСОВА:

11 17 420  

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА V ГОДИНУ СТУДИЈА


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДЕВЕТИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Интерна медицина

2 4 90  
2.

Хирургија

3 6 135  
3.

Гинекологија и акушерство

1 2 45  
4.

Педијатрија

2 4 90  
5.

Оториниларингологија

1 2 45  
6.

Офталмологија

1 1 30  

УКУПНО ЧАСОВА:

10 19 435  


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДЕСЕТИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Интерна медицина

2 3 75  
2.

Хирургија

1 3 60  
3.

Гинекологија и акушерство

1 2 45  
4.

Педијатрија

2 4 90  
5.

Оториниларингологија

1 2 45  
6.

Офталмологија

1 2 45  
7.

Хигијена и екологија

1 2 45  
8.

Судска медицина

1 2 45  

УКУПНО ЧАСОВА:

10 20 450  


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА VI ГОДИНУ СТУДИЈА


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ЈЕДАНАЕСТИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Хирургија

4 6 150  
2.

Гинекологија и акушерство

2 4 90  
3.

Хигијена и екологија

2 3 75  
4.

Медицина рада

1 2 45  
5.

Физикална медицина и
рехабилитација

1 2 45  
6.

Судска Медицина

2 1 45  

УКУПНО ЧАСОВА:

12 18 450  


НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДВАНАЕСТИ СЕМЕСТАР СТУДИЈА

Предмет
Недељни фонд
Свега
часова
Број кредита (ETCS)
Предавања
Вежбе
1.

Ургентна стања у медицини и
примарна здравствена заштита

0 22 330  
2.

Медицина заснована на доказима

1 1 30  
3.

Изборни предмет *

1 1 30  

УКУПНО ЧАСОВА:

2 24 390  * Бира се један обавезни изборни предмет од следећих понуђених.

Клиничка фармакологија

Клиничка микробиологија

Клиничка биохемија

Студенти бирају предмете према дотадашњем успеху на студијама, односно просечној оцени. Сваки од ових курсева има ограничен број места, тако да се на крају сви попуне.

Предлаже се обавезна летња пракса у току летњег распуста на IV и V години студија из Интерне медицине (после одслушане IV године) и Хирургије (после одслушане V године) у трајању од по 15 дана. Ова пракса се може обавити и у месту где студент има пребивалиште.

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.