Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije medicine
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE
MEDICINE

KATEDRE I SEFOVI KATEDRI

 

Katedra

Sef katedre

Genetika

Prof. dr Biljana Ljujić

Patološka anatomija

Prof. dr Slobodanka Mitrović

Histologija i embriologija

Prof. dr Zoran Milosavljević

Anatomija

Prof. dr Ivana Živanović-Mačužić

Sudska medicina

Prof. dr Miloš Todorović

Patološka fiziologija

Prof. dr Aleksandar Đukić

Mikrobiologija i imunologija i osnovi onkologije

Prof. dr Ivan Jovanović

Infektivne bolesti

Prof.dr Predrag Čanović

Dermatovenerologija

Doc. dr Gordana Ristić

Hirurgija

Prof.dr Dragče Radovanović

Ginekologija i akušerstvo

Prof.dr Goran Babić

Pedijatrija

Prof.dr Jasmina Knežević

Psihijatrija

Prof. dr Goran Mihajlović

Interna medicina

Doc. dr Nataša Zdravković

ORL

Prof. dr Branislav Belić

Oftalmologija

Prof. dr Mirjana Petrović Janićijević

Biohemija

Prof. dr Marina Mitrović

Fiziologija

Prof.dr Gvozden Rosić

Farmakologija i toksikologija

Prof.dr Slobodan Janković

Radiologija

Prof. dr Lukić Snežana

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Doc. dr Aleksandra Jurišić-Skevin

Neurologija

Prof.dr Gordana Tončev

Urgentna stanja u medicini i primarna zdravstvena zaštita

Prof. dr Zorica Lazić

Epidemiologija

Prof.dr Vesna Pantović

Engleski jezik i medicina zasnovana na dokazima

V.d. Prof. dr Marina Petrović

Higijena i ekologija, medicina rada i fizičko vaspitanje

Prof.dr Nela Đonović

Socijalna medicina, uvod u medicinu i veština komunikacije sa pacijentom

Doc. dr Svetlana Radević

Nuklearna medicina i klinička onkologija

Doc. dr Vladimir Vukomanović

Medicinska statistika i informatika

Prof.dr Nebojša Zdravković

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.