Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 4. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


С А З И В А М

95. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем дана 25.11.2020. године (среда) са почетком у 13,00 сати, за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 


 1. Верификација мандата члановима Већа:
  - Доц. др Радица Живковић Зарић (прилог)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука о предлогу кандидата за доделу Светосавске награде
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)
  Предлог за ову тачку погледајте овде

 4. Усвајање предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о ужим научним областима
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о разрешењу и одређивању новог члана Етичке комисије
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)
  Предлог за ову тачку погледајте овде

 6. Усвајање Извештаја Етичке комисије на основу стручног мишљења Стручне комисије
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о мастер академским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о заједничком студијском програму докторских академских студија - Менаџмент здравственог система
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  9.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  9.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија (извештај)
  9.3 наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Клиничка фармација (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 10. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  10.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија
  10.2. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Генетика
  10.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Радиологија
  10.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлуке о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  11.1 сарадника у звању асистента за ужу научну област Физиологија
  11.2 сарадника у звању асистента за ужу научну област Радиологија
  11.3 сарадника у звању асистента за ужу научну област Методологија антропометрије
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


Примедбе и предлоге по тачкама Дневног реда доставити до 24.11.2020. године (уторак) do 12.00 часова на адресу vece@medf.kg.ac.rs

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.