Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 4. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

141. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 29.05.2024. године (среда) у 13.30 часова у Амфитеатру Факултета “проф. др Милосав Костић“ за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Верификација мандата члановима Већа:
  из реда наставника
  1.1. Проф. др Весна Станковић (предлог)
  1.2. Доц. др Марија Радовановић (предлог)
  1.3. Доц. др Миодраг Пеулић (предлог)
  из реда студената
  студенти којима се потврђује мандат (материјал)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлукe о усвајању Извештаја и утврђивању предлога за избор:
  3.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Нуклеарна медицина (материјал)
  3.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хигијена и екологија (материјал)
  3.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија (материјал)
  3.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Нуклеарна медицина (материјал)
  3.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Педијатрија (материјал)

 4. Одлука о утврђивању предлога састава Комисија за припремање Извештаја за избор наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина
  (материјал за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  5.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска биохемија
  5.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хигијена и екологија
  5.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска генетика
  5.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација
  5.5. сарадника у звању асистента за ужу научну област Епидемиологија
  5.6. сарадника у звању асистента за ужу научну област Педијатрија
  5.7. сарадника у звању асистента за ужу научну област Педијатрија
  5.8. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија
  5.9. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка психологија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлукe о избору:
  6.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Протетика (материјал)
  6.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Оториноларингологија (материјал)

 7. Усвајање Правилника о организацији и извођењу наставе на студијским програмима Основних струковних студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке о давању сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другим високошколским установама
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о утврђивању предлога за избор у научно звање- научни сарадник
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о покретању поступка за избор у научно звање- научни сарадник
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлукe из области издавачке делатности:
  - Предлози за усвајање позитивних рецензија (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.