Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 4. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

137. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 28.02.2024. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета "проф. др Милосав Костић" за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  1.1. Доц. др Николи Мирковићу (предлог)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета медицинских наука
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о избору чланова Комисије за обезбеђење квалитета
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу – измена назива уже научне области Вештина комуникације у назив Биоетика и вештина комуникације у пољу Медицинске наука, научна област Медицинске науке.
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 6. Предлог Одлуке о еквиваленцији уже научне области Вештина комуникације са ужом научном облашћу Биоетика и вештина комуникације у пољу Медицинске наука, научна област Медицинске науке.
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 7. Предлог измена и допуна Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу додавањем нових ужих научних области :
  а) Здравствена нега у поље Медицинске науке, научна област Медицинске науке
  б) Медицинска микробиологија у поље Медицинске науке, научна област Медицинске науке
  в) Здравствена економија у пољу Медицинске науке, научна област Медицинске науке и у пољу Друштвено- хуманистичке наукe, научна област Економске науке
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлукe о усвајању Извештаја и утврђивању предлога за избор:
  8.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Неурологија (извештај)
  8.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Неурологија (извештај)
  8.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Радиологија (извештај)
  8.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација (извештај)
  8.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  8.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  8.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија (извештај)

 9. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисија за припремање Извештаја за избор:
  9.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Интерна медицина
  9.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хигијена и екологија
  9.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Нуклеарна медицина
  9.4. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Нуклеарна медицина
  9.5. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија
  9.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка психологија
  9.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Педијатрија
  9.8. наставника у звању доцента за ужу научну област Инфективне болести
  9.9. наставника у звању доцента за ужу научну област Оториноларингологија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о покретању поступка за избор у научно звање - научни сарадник
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлукe о формирању Комисија за припремање извештаја за избор: :
  11.1 сарадника у звању асистента за ужу научну област Протетика
  11.2 сарадника у звању асистента за ужу научну област Оториноларингологија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлукe о давању сагласности за ангажовање наставника и сарадника
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 13. Одлукe из области издавачке делатности:
  - Предлози за усвајање рецензената за новопристигле публикације и за усвајање позитивних рецензија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 14. Одлукa о предлогу за избор гостујућег професора
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 15. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 16. Усвајање документације за акредитацију мастер академских студија "Менаџмент у систему здравствене заштите" (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 17. Усвајање силабуса за студијски програм Интегрисаних академских студија медицине на енглеском језику и Интегрисаних академских студија фармације на енглеском језику (материјал за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.