Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 3. став 2. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

116. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем, а путем обрасца за електронско гласање, дана 22.06.2022. године (среда) са почетком у 13.00 сати, за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

   Предлози, измене, допуне или дискусије чланова ННВ-а
  1. Дискусију проф. др Небојше Арсенијевића поводом дневног реда и начина сазивања седнице
   погледајте овде


 1. Верификација мандата члановима Већа
  1.1. Доц. др Ксенији Вучићевић (материјал)
 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Предлози, измене, допуне или дискусије чланова ННВ-а
  1. Примедбу на записник проф. др Небојше Арсенијевића погледајте овде

 4. Одлука о утврђивању предлога измена и допуна Статута Факултета
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о предлогу политике запошљавања у 2022. години
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о еквиваленцији ужих научних области
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлука о изменама и допунама документације за акредитацију Центра изузетних вредности

  Предлог корекција Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете науке и технолошког развоја (материјал)

  6.1. Одлука усвајању Елабората о оправданости оснивања Центра за изучавање редокс равнотеже у кардиоваскуларним и метаболичким поремећајима (предлог одлуке)
  6.2. Одлука о оснивању Центра за изучавање редокс равнотеже у кардиоваскуларним и метаболичким поремећајима (предлог одлуке)
  6.3. Одлука о усвајању програма научноистраживачког рада центрa за испитивање редокс равнотеже у кардиоваскуларним и метаболичким поремећајима од 2022. до 2027. године (предлог одлуке)
  6.4. Одлука о усвајању програма развоја научноистраживачког подмлатка центрa за испитивање редокс равнотеже у кардиоваскуларним и метаболичким поремећајима од 2022. до 2027. године (предлог одлуке)

 8. Усвајање извештаја Комисије за обезбеђење квалитета
  7.1. Усвајање извештаја о годишњем раду Комисије за обезбеђење квалитета за 2021. годину (извештај)
  7.2. Усвајање извештаја о сповођењу стратегије квалитета Комисије за обезбеђење квалитета за 2021. годину (извештај)

 9. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  8.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Инфективне болести (извештај)
  8.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Фармацеутска хемија (извештај)
  8.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Онкологија (извештај)
  8.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија (извештај)

 10. Одлука о избору сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Психијатрија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлуке о избору:
  10.1. истраживача приправника за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија (извештај)
  10.2. истраживача приправника за ужу научну област Хистологија и ембриологија (извештај)

 12. Одлуке о утврђивању предлога састава комисијa за припремање извештаја за избор:
  11.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Фармакологија и токсикологија
  11.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Фармацеутска технологија
  11.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација
  11.4. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 13. Одлука о покретању поступка за избор и радно место научног сарадника
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 14. Одлуке о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  13.1 сарадника у звању асистента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија
  13.2 сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија
  13.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија
  13.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 15. Одлука о покретању поступка за избор у научно звање научни саветник
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 16. Одлука о покретању поступка за избор у научно звање виши научни сарадник
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 17. Одлука о формирању комисије за припремање извештаја за избор у звање истраживач приправник
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 18. Одлукe о предлогу за избор гостујућих професора
  17.1. Prof. Lorrie Kirshenbaum MD, PhD (материјал)
  17.2. Prof. Dmitry A. Popkov MD, PhD (материјал)

 19. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 20. Предлози, измене, допуне или дискусије чланова ННВ-а
  1. Дискусију и предлог проф. др Небојше Арсенијевића поводом тачке 18.1.2.2. погледајте овде


ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.


Предлози, измене и допуне дневног реда или дискусије могу се доставити до 21.06.2022.године (уторак) до 10.00 часова на адресу адресу vece@medf.kg.ac.rs

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.